Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) Biocidforskriften Skadedyrdagene 2011 Christian Dons, KLIF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) Biocidforskriften Skadedyrdagene 2011 Christian Dons, KLIF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) Biocidforskriften Skadedyrdagene 2011 Christian Dons, KLIF

2 Status i arbeidet med gjennomføring av biociddirektivet - evalueringsprogrammet Stoffvurderingsprogrammet i EU -Alle aktive stoffer er under vurdering – 40 er ferdig evaluert og ”godkjent”. -De fleste stoffer i rottemidler og mange trebeskyttelsesmidler er ferdig vurdert eller i sluttfasen av prosessen. -Flere stoffer i insektmidler er i sluttfasen av vurderingen -Evalueringsprogrammet tar tid – trolig ikke ferdig før 2014-2016 Produktgodkjenning nasjonalt -De først produktgodkjenninger er gitt (2 ) -7 produkter søker godkjenning i Norge som første land -I Norge er det som ventet flest søknader om gjensidig godkjenning (ca 65)

3 Hvordan går det med stoffene i rottemidlene ? 14 stoffer totalt meldt inn i programmet: •12 stoffer på positivlisten (Vedlegg 7 i biocidforskriften) •2 stoffer under behandling for beslutning (Corn cob og Hydrogen cyanid) •Alle har fått begrensninger •Frist for produktsøknader for eksisterende produkter utløpt for to stoffer (difetialon og difenakum)

4 Beslutninger for rottemidler

5 Søknader for rottemidler under behandling •9 søknader om gjensidig godkjenninger med Difetialon fra en søker. –Godkjenning søkt først i UK –Første-lands godkjenning forventes gitt i UK i februar 2011 –Beslutning om gjensidig godkjenning i Norge innen november 2011 •7 søknader om gjensidig godkjenninger med Difenakum fra tre søkere –Godkjenninger søkt først i UK –Første-lands godkjenning forventes gitt i UK i juli 2011 –Beslutning om gjensidig godkjenning i Norge innen april 2012

6 Mål med risikoreduserende tiltak - rottemidler •Reduksjon/minimere risiko for primærforgifting av: –Mennesker, inkl. profesjonelle brukere –Dyr som ikke er målorganismen (hunder, katter, fugler osv) •Reduksjon/minimere risiko for sekundærforgiftning –Forgiftede rotter/mus som blir spist av rovfugl/ rovdyr/ hunder/ katter. •Redusere unødig utslipp av stoffer med de verste miljøegenskapene –2. generasjons antikoagulant stoffer har PBT egenskaper •Ivareta/redusere problematikken knyttet til resistensutvikling •Ivareta hygienebehov •Ivareta økonomiske betingede behov

7 Mulige krav og restriksjoner ved produktgodkjenning av rottemidler (særlig 2. gen antikoagulanter) •Pakningsstørrelse? –Maksimums forpakning for markedsføring mot private –Minimums forpakning for markedsføring til profesjonelle •Ikke løst åte (korn), kun blokker eller ”pasta-poser” for private? •Kun ferdige åtestasjoner for private? •Noen stoffer/produkter kun i ”godkjente” åtestasjoner? •2. generasjonsmidler kun for bruk av profesjonelle/godkjente skadedyrbekjempere?

8 Mulige krav rottemidler forts. •Noen produkter kun for godkjente skadedyrbekjempere, ikke for ”halv-profesjonelle” uten opplæring (vaktmestere) ? • Rottebekjempelse kun for profesjonelle, mens mus ok for private? •Begrensinger/forbud mot bruk utenfor åtestasjoner utendørs (eks avfallsplasser)? •Kontaktpulver, kontaktskum o.l. kun for profesjonelle.

9 Hvordan går det med insektmidler (PT18)? •94 stoffer meldt inn i programmet •57 stoffer fortsatt med (37 trukket – ikke lengre tillatt brukt !) •2 nye stoffer meldt inn •8 stoffer på positiv listen (6 fra programmet og 2 nye) •I tillegg 2 stoffer besluttet oppført som insektmiddel •27 stoffer under behandling for beslutning •24 stoff-rapporter enda ikke levert for diskusjon

10 Produktgodkjenning - utfordringer for aktørene på markedet •Vurdere hvem som søker og hvem som skal inneha en godkjenning (produsent, importør eller skadedyrfirma?) •Vurdere om gjensidig godkjenning fra annet land er mest hensiktsmessig •Viktig med god kontakt med de som er produsent av aktive stoffer og produktene. •Passe på tidsfrister (Følg med på KLIF sider – varsel vil bli forsøkt sendt til de som har registrert i PR) •Søknader skal registreres via EU-databasen - R4BP

11 Overgangsording for eksisterende produkter •Kan være på markedet så lenge aktive stoffe(r) er under vurdering •Søknad eller melding om gjensidig søknad skal sendes KLIF senest innen fristen fastlagt for hvert stoff i biocidforskriftens Vedlegg 7 (”Positivlisten”). •Produkter det ikke søkes for skal ut av markedet etter denne fristen (6 mnd fra leverandør + 6 mnd fra videreforhandlere + 12 mnd hos bruker - kortere frister kan besluttes) •Husk – alle produkter skal være registrert i PR som biocidprodukter i riktig(e) produktgruppe(r)!

12 Hvor finne mer informasjon? KLIFs hjemmesider for biocider: http://www.klif.no/biocider Kommisjonens hjemmeside for biocider: http://ec.europa.eu/environment/biocides Nyttige sider hos: Miljøstyrelsen (Danske myndigheter) http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Biocider Kjemikalieinspeksjonen (KEMI) (Svenske myndigheter) http://www.kemi.se/http://www.kemi.se/ (se bekämpningsmedel - biocidprodukter)


Laste ned ppt "Nytt fra Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) Biocidforskriften Skadedyrdagene 2011 Christian Dons, KLIF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google