Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hurtiginnføring i maritech Lønn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hurtiginnføring i maritech Lønn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hurtiginnføring i maritech Lønn
Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013

2 maritech Lønn Oversikt: oppsett og lokalisering av funksjonalitet
Innhold i denne slideserien Oversikt: oppsett og lokalisering av funksjonalitet Saksgang følger menystrukturene Brukerhåndbok Produktinformasjon

3 Kartotek Kartotekopplysninger er grunnleggende opplysninger som benyttes under lønnskjøringen. Oppsett og vedlikehold av klient, og underavdelinger (sone) Vedlikehold av ansatte Oppsett hovedbøker, avdeling, prosjekt etc. Felles data – for alle lønnsklienter eller alle maritech systemer, som postnr, kommune

4 Registrering Overfør faste arter
Importer reiseregninger og tidregistreringer Vedlikehold og registrer lønn Generer lønn Lønnslipper og remittering Periodiske lønnslister – Kontering Godkjenning Ved Navision – manuell eller autoeksport kontering, se menypunkt Fil

5 Rapportering Rapporter for intern eller ekstern bruk
Rapporter statiske lister og ferdig formaterte utskrifter Forspørsel – skjermdata, rapporter med vekslende kriterier Rapportgenerator ERP – dynamisk utnyttelse av datasett for god innsikt i data (Pivot)

6 Termin Innberetning av oppgaver AGA – Forskuddstrekk
Filinnberetning OTP (oftest brukt ved timesbetalte) Lønn/stillingsstatistikk SSB Vedlikehold Legg inn manuelle linjer (sykepengerefusjon, pensjon) Regenerer grunnlag (ved enddring LT-arter, nytt orgnr, nye underenheter, flytting av ansatte til annen sone etc)

7 Årsavslutning Lag LTO for året, og vedlikehold disse, samt utsending/utskrift Følgeskriv, opprett, vedlikehold og skriv ut Innberetning via papir, fil eller AltInn Klargjør nytt år Kopier skattekort Overfør feriepenger Systemdata for neste år

8 Hjelpemeny Manual og brukerhåndbok som PDF Nettsider og oppgradering
Om – se versjonsinformasjon

9 Annet Nyhet! Maskinell skattekortoverføring
Import og vedlikehold skattekort fra AltInn Systemvedlikehold Systemlogg Korrigering lønnsdata Endre bilagsnummer AltInn templater og Systemtabell vedlikehold (online nedlasting) Menypunkt for avansert vedlikehold av systemet, oftest tiltenkt superbruker eller konsulent fra maritech Nyhet! Import Prosjekt!  Les inn prosjektnr og beskrivelse via Annet – Konvertering – Import – Import Prosjekt

10 Oppstart av Maritech Lønn midt i året
Hvis du begynner å bruke Maritech Lønn midt i et år, og du har lønnsdata som skal registreres i systemet, har du to valg: Kjør en stor lønnskjøring med HIA verdier, Kjør den enkelte lønnskjøring om igjen i Maritech Lønn dersom det er et overkommelig antall lønninger som er kjørt Lønn hittil i år: All lønn som skal registreres i Maritech Lønn må utføres som en ordinær lønnskjøring. Opprett periode nummer 1 og kall denne ”Hittil i år”. Bruk korrekt lønnsart etter hva slags lønn det er, innberetningskodene er minste registreringskriterium. Registrer alle lønn og forskuddstrekk. Dersom det er utbetalt feriepenger må dette registreres på korrekt lønnsart for feriepenger, ellers vil feriepengegrunnlaget for inneværende år bli feil. Generer lønnen med valget Ingen skatt, da all skatt skal være registrert manuelt. Kontroller med lønnsslipper og lister at alt har blitt korrekt før du godkjenner lønnsperioden. Feriepenger til gode: Innlegging av til gode feriepenger manuelt er bare nødvendig hvis du starter å bruke Maritech Lønn på en klient der de ansatte har til gode feriepenger fra i fjor på det tidspunkt du begynner å bruke Maritech Lønn. Disse feltene vil automatisk legges inn av programmet når du kjører Årsavslutning på en klient hvor du har kjørt lønningene i Maritech Lønn året før.


Laste ned ppt "Hurtiginnføring i maritech Lønn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google