Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)
Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar 2013

2 Tekniske tilknytningsforutsetninger Generelt
EN bestemmer stikkledningens plassering, art og dimensjon. EN forlanger kartvedlegg fra elektroentreprenør. Stikkledning er del av EN fordelingsnett. Eierskille mellom nett og installasjon er på/ved husvegg. Ved 400 volt TN system leverer EN TN-C system. EN eier og monterer måler/e i skap med utvendig tilgang for Eidsiva og eier.

3 Inntak fra kabelnett til ny enebolig
Inntakspunkt markerer eierskille mellom nettselskap og installasjon. Ved inntakspunkt leverer og monterer elektroentreprenør utvendig skap med plass for måler. Dersom det er montert HS inne må dette angis/merkes her. Inntakskabel E-verkets skap Sikringsskap TFXP 1x4x50 Al Stikkledning Utvendig skap med KV/OV og måler for installasjonen v/inntakspunkt.

4 Inntak fra kabelnett til ny hytte/fritidsbolig
Inntakspunkt markerer eierskille mellom nettselskap og installasjon. Ved inntakspunkt leverer og monterer elektroentreprenør utvendig skap med plass for måler. Krav til utvendig tilgang til måler. OV/bryter må plasseres ved måler og merkes tydelig. Dersom det er montert HS inne må dette angis/merkes her. Inntakskabel Sikringsskap E-verkets skap TFXP 1x4x50 Al sikret i hht. FEF 2006 Stikkledning Utvendig skap med KV/OV og måler for installasjonen v/inntakspunkt.

5 Eksempel på inntak for ny bolig, hytte/fritidseiendom
NB! Febdok merking ikke nødvendigvis i samsvar med våre definisjoner.

6 Provstrøm/permanent tilknytning
Gjør byggeperiode og tilknytning av boliger og fritidshus enklere for kunden. EN anbefaler at det benyttes permanent tilknytning under byggeperioden. Kundeforholdet opprettes med en gang ved at elektroentreprenør leverer inntaksskap med plass til måler og nødvendig vern. Dette skapet kan benyttes som strømforsyning i byggeperioden. Kunden slipper utgifter med leie av tradisjonell byggestrømskasse. EN leverer kabel i plastrør slik at kabelen kan spenningssettes. NB! Kabelen må nedgraves innen utgangen av mai påfølgende år, dette er eier sitt ansvar. Når melding med nødvendige opplysninger bekrefter at skapet kan spenningssettes og vi har mottatt nettbestilling, monterer EN måler og spenningssetter stikkabelen.

7 Eksempel på kombinert Prov/inntaksskap

8 Inntak bolig - rekkehus - fritidsbolig
Kabel er å anse som standard tilknytning. EN fører som hovedregel fram en stikkledning til hver eiendom, sikret i hht. FEF 2006. TFXP 4x50 Al ved OV inntil 63 A. Inntakspunkt velges slik at stikkledning går korteste vei til nærmeste punkt på bygning. Stikkledning avsluttes ved inntakspunkt/husvegg. Anleggskostnad beregnes fram til bygningens inntakspunkt. Graving av grøft fra anvist mast-kabelskap fram til inntakspunkt bekostes av kunden og inngår ikke i de totale anleggskostnadene. EN har ansvar for at stikkledning blir lagt i godkjent grøft. Prekvalifisert graveentreprenør kan benyttes.

9 Inntak forts. Elektroentreprenør leverer og monterer utvending skap med plass til måler. Elektroentreprenøren foretar tilkobling av stikkledning og inntakskabel i koblingsskapet. For prekvalifisert elektroentreprenør med avtale: Når stikkledning skal benyttets til kombinert prov/-inntaksskap kan til/frakobling avtales med EN. Dersom Elektroentreprenør ønsker å få tilgang til EN sitt fordelingsskap må det gjøres en henvendelse til Eidsiva Nettsentral: Hamar, Ringsaker, Løten Tlf Gjøvik, Ø og V Toten Tlf Tidl. HEAS, Lillehammer Tlf

10 Inntak for tomannsbolig (lik rekkehus)
Felles skap anordnes av elektroentreprenør ved inntakspunkt. Anleggseier anordner som hovedregel felles tavle (i bod etc., tilgjengelig for eiere og e-verk), samt plass for målere. Inntakskabel til hver leilighet anordnes av elektroentreprenør og bekostes av anleggseier. Det kreves lett tilgang til måler (utvendig). OV/bryter må plasseres ved måler og merkes. Dersom det er montert HS inne må dette angis/merkes. Stikkledning anordnes av EN. Inntakskabel til hver leilighet anordnes av elektroentreprenør og bekostes av anleggseier. A B Skap med KV/OV for installasjonen og målere for anleggene monteres v/inntakspunkt. Stikkledning TFXP 4x50 Al sikret i hht. FEF 2006 Grønn ”elverkskabel” E-verkets kabelskap

11 Inntak for rekkehus, enebolig i kjede etc.
Felles skap anordnes av elektroentreprenør ved inntakspunkt. Anleggseier anordner som hovedregel felles tavle (i bod etc., tilgjengelig for eiere og e-verk) samt plass for målere. Inntakskabel til hver leilighet anordnes av elektroentreprenør og bekostes av anleggseier. Det kreves lett tilgang til måler (utvendig). OV/kombivern må plasseres ved måler og merkes (betjenes kun av EN) Dersom det er montert HS inne må dette angis/merkes. Stikkledning anordnes av EN. Inntakskabel til hver leilighet anordnes av elektroentreprenør og bekostes av anleggseier. Skap med KV/OV for installasjonen og målere for anleggene monteres v/inntakspunkt. Stikkledning TFXP 4x95 Al sikret i hht. FEF 2006 Grønn ”everkskabel” E-verkets kabelskap

12 Eksempel på inntak for flermannsboliger
Nb! I dette tilfelle er 160A høyeffektsikring installasjonens OV, mens 40A er anleggets HS.

13 Inntak fra luftnett I spesielle tilfeller kan EN gi dispensasjon til å bruke luftledning. Ta kontakt med EN. Anleggskostnad beregnes fram til bygningens inntakspunkt. KV i stolpe med EX 25 q innstrekk

14 Omgjøring fra 1-fase til 3-fase luftnett (fra siste stolpe)
Dersom det er teknisk/økonomisk forsvarlig «forsøkes» dette omlagt til jordkabel. Ved eventuell omgjøring fra 1-fase til 3-fase luftnett, etter kundens ønske, benyttes kortslutningsvern i mast. (Ex avsluttes ved endefeste på vegg). Anleggskostnad beregnes fram til bygningens inntakspunkt. Ved anlegg større enn 25A/230V skal belastningen fordeles på 3-faser på nye installasjoner. NB! For bestående installasjon med flere anlegg, kan utvidelse av HS utover 25A vurderes etter avtale med Eidsiva Nett. Utvidelse gjøres i tilfelle kun innenfor samme tariffgruppe.

15 Omgjøring fra linje til kabel
Ved omgjøring fra innstrekk til kabel, etter kundens ønske, etableres KV i mast. Elektroentreprenøren leverer og monterer utvendig skap med KV/OV for installasjonen v/inntakspunkt. Anleggskostnad beregnes fram til bygningens inntakspunkt. Graving av grøft fra anvist mast-kabelskap fram til inntakspunkt betales av kunden og inngår ikke i de totale anleggskostnadene. Bekostes av anleggseier/kunde/utbygger

16 Inntak industri-/større anlegg
For «større inntak» kan kabel føres kortslutningssikkert forlagt til innvendig montert kombivern, OV/effektbryter etc. Kabel fra 95mm2 regnes i denne sammenheng som «større inntak». Inntakspunkt/eierskille mellom EN og installasjon er pr. definisjon ved grunnmur. I bygg med egen trafo kan det leveres skinner-/kabel direkte til effektbryter. Utbygger må sørge for å legge ned tilstrekkelig med rør i sålen til stikkablene.

17 Kabelforlegning for LS stikkledning
Forlegning av stikkledning til bolig/fritidseiendom. Ekstra rør kan legges i grøft. Bruk sand rundt kablene. Kabelmerking skal brukes. Eidsiva har ansvar for at stikkledning blir lagt i godkjent grøft. Prekvalifisert graveentreprenør kan benyttes.

18 TN-C til TN-S system i første fordeling
Inntakskabel 5-Leder TN-S system N er nøytralleder L1, L2, L3, N PE er beskyttelsesleder Allpolig brudd, skap merket instruert/ sakkyndig betjening. Ringjord N PE –skinne/punkt 4-Leder TN-C system PE (gul/grønn) PEN Stikkledning TFXP 4 x - - Al Overgangsklemme

19 Fra PEN leder til PE og N i TN-C-S system
PEN- leder splittes en gang i utvendig skap v/inntakspunkt. PEN -leder (AL) skal tilkobles klemme/skinne godkjent for PE –og /eller N-leder av CU. Det skal være separate klemmer for PE- og N-leder. N-leder skal beskyttes mot direkte berøring.

20 Nye enhetspriser fra Når Eidsiva rykker ut medfører det kostnader for kunde. Arbeid knyttet til endringer ved luftstrekk eller nytt vern/bryter i Eidsivas fordelingsnett fører til anleggsbidrag på: kr Arbeid knyttet til nye stikkledninger og legging av kabel fører til anleggsbidrag på: kr ,- Arbeid der Eidsiva kun utfører fra-/tilkobling faktureres etter fastpris: kr inkl. mva Tilkobling av 3. fasen der 3 faser er spenningssatt i eierskille: Kr. 0.- (kostnadsfritt), forutsatt at dette varsles i melding slik at vi ikke rykker ut. Gjelder for hele Eidsiva Nett fra

21 Krav til sikring av målerutstyr.
Eidsiva følger REN sine anbefalinger for krav til måleutstyr/ montasje.   Anleggets maksimale last er bestemmende for hvordan målepunktet utføres. Dette vil normalt være gitt av anleggets overbelastningsvern/hovedsikring. 230V og 230/400V anlegg 1-fase målere kan Max ha </= 63A forankoblet. 3-fase målere kan Max ha </= 80A forankoblet. Med måletrafo: HS > 80A  Anlegg med andre spenninger vil normalt utføres som transformatorkoblet måleranlegg. Utvidelse av installasjon/anlegg: Ved anlegg større enn 25A/230V skal belastningen fordeles på 3-faser på nye installasjoner. NB! For bestående installasjon med flere anlegg, kan utvidelse av HS utover 25A vurderes etter avtale med Eidsiva Nett.


Laste ned ppt "Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google