Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prestasjonsledelse – tillit eller kontroll?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prestasjonsledelse – tillit eller kontroll?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prestasjonsledelse – tillit eller kontroll?
Robert Salomon, AFI

2 Hvorfor er jeg her? Takk for invitasjonen Hva er AFI? Hvem er jeg?
Hva kan jeg bidra med? Robert Salomon 2011

3 Rengjøringsbyrået SOL
Jeg husker et stort kontorlandskap, nesten som en hangar, ingen faste plasser, medarbeiderne jobbet når de ville, plugget på en pc der det var plass, gjorde jobben og hadde full tillit. Var det fugler i taket? Robert Salomon 2011

4 To hovedretninger - mange mellomformer
Scientific Management: Samlebånd Tidsstudier Dekomponering av arbeidsoppgaver JIT Maskinrasjonalitet Fremmedgjøring Human Relations: Menneskets egenverdi, ikke bare innsatsfaktor (ILO) Mennesket som ressurs Vekt på kompetanse Vekt på medvirkning Myndiggjøring Robert Salomon 2011

5 Konseptuell utvikling – Stadig nye begreper (som ikke er nye lenger)
JIT -Lean Total kvalitet (TQM) New Public Management Målstyring.Virksomhetsplanlegging Re-engineering. Verdiskapning og forbedringspunkter Balanced Scoreboard graders evalueringer Benchmarking. Sammenlikning med andre Spørsmål: hva passer hos oss? Tok av i 1985 – topp i 1990, deretter sterkt fall i antall norske bøker om temaet. Ti år etter at den enegelsspråklige litteraturen begynte å avta. Jfr Røvik, Kjell Arne, 1998. Robert Salomon 2011

6 Makt og innflytelse Mennesket som bare et middel, eller har de en egenverdi? Makt – Kan bruke tvang mot andres vilje Legalitet – støttet av lover Autoritet – i kraft av mandat eller egenskaper Legitimitet – basert på oppslutning/tilslutning Tillit – noe man skaffer seg Innflytelse – påvirkning, gjerne uten makt Kontroll Robert Salomon 2011

7 Internkontroll og selvkontroll
Internkontroll for å regulere forholdet mellom myndighet og bedrift Selvkontroll for å regulere forholdet mellom leder og medarbeider Forskrifter Arbeidsinstrukser jobb-beskrivelser Produksjons- og salgsmål Målstyring Robert Salomon 2011

8 Kan vi påvirke arbeidsforholdet ved individuelle forhandlinger?
Dersom man ser på kunnskap som kapital bærer den enkelte medarbeider en kapitalinnsats med seg. Dermed vil flere arbeidsoppgaver og organisering av disse være gjenstand for eksplisitte eller implisitte forhandlinger. Individuelt internt innsalg (Tian Sørhaug) Stemmer det? Robert Salomon 2011

9 Det grådige arbeidslivet
”Å bruke hele seg”. Kan være positivt, men altomslukende. Definere jobben som særlig selvstendige oppgaver, blir dermed unntatt fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette er vi med på selv. Honningfella (Bjørg Aase Sørensen) Selvbedrag? Robert Salomon 2011

10 ”Honningfella” Arbeidsnarkoman Arbeidsglede
Flukt fra ansvarlighet til…. (Rus, sykdom, mellomformer) Flukt til ansvarlighet Fritt etter Bjørg Aase Sørensen (06) Robert Salomon 2011

11 Grenseregulering Lederens jobb som grenseregulator
Innebygde grensereguleringer Invadering av vår private sfære Våre egne evner, vilje og muligheter til å sette grenser Robert Salomon 2011

12 HMS-tilstanden Nær 50 prosent av de spurte bruker adgangskort. 25 prosent opplyser at arbeidsplassen overvåkes av kameraer. 12 prosent sier at e-posten deres blir overvåket. 17 prosent forteller at arbeidsgiveren kontrollerer hvilke internettsider de besøker Kilde: Mona Bråten m. fl. Fafo 2008                              Nær 50 prosent av de spurte bruker adgangskort. 25 prosent opplyser at arbeidsplassen overvåkes av kameraer. 12 prosent sier at e-posten deres blir overvåket. 17 prosent forteller at arbeidsgiveren kontrollerer hvilke internettsider de besøker. Ti prosent melder om at telefonbruken overvåkes Robert Salomon 2011

13 Tidskontroll i vekst Selskapet Norsk Tid. 20% økning i omsetningen fra 1000 selskaper på kundelisten 14% skriftlig avtale om hjemmekontor i 2007 38% jobbet utenom normalarbeidsdagen Kilde: Anne Lise Ellingsæter Robert Salomon 2011

14 Kontrollmekanismer Egenkontroll: Deler av bedriftskulturen. Internalisering av verdier. Verdier – ikke regler Resultatkontroll: Fra stemplingsur til kontroll av resultater Kollegakontroll: Særlig når vi jobber i team Digital kontroll: Mobiltelefon, e-post, meldetjenester. (Pass på sosiale medier!) Kundekontroll: Ansatte som jobber mot kunder, er avhengige av at kundene er tilfredse. Direkte kunderespons eller tilfredshetsmålinger. Jfr SOL i Helsinki Robert Salomon 2011

15 Reaksjoner på kontrollregimer
Lærerne. Særlig seniorene Forskere. Tellekantsystemer. Særlig universitetsforskere. Leger og sykehuspersonell Utfordring: Hvordan måle produktivitet og kvalitet på andre måter? La arbeidstakere, kunder og brukere evaluere mer. Robert Salomon 2011

16 Indikatorer arbeidsvilkår, stress og mestring skala 1-10
YS Barometer 3.1 Tidsmessige jobbkrav 5,46 5,46 3.2 Utslitt etter jobb 5, ,75 3.3 Hardt fysisk arbeid 7,44 7,61 3.4 Stressende arbeid 5,78 5,84 3.6 Konflikt arbeid-familie-fritid 7,38 7,42 3.8 Selvstendig jobb 7,78 8,29 3.9 Mestring i arbeidet 8,03 7,99 3.11 Fornøyd i jobb 7,63 7,56 3.13 Urealisert potensial 6,20 6,39 Samlet barometerverdi 7,38 7,44 Robert Salomon 2011

17 Psykologiske jobbkrav
Innhold i jobben Å kunne lære noe Treffe beslutninger Anseelse Sammenheng mellom arbeid og omverden Ønskverdig framtid Thorsrud og Emery 70 Robert Salomon 2011

18 Krav i Arbeidsmiljøloven
Tilrettelegging, medvirkning og utvikling Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Krav til det fysiske arbeidsmiljøet Plikt til informasjon og drøfting vedrørende Utvikling av aktiviteter, økonomisk situasjon Bemanningssituasjonen Endringer i arbeidsorganisering og ansettelsesforhold Robert Salomon 2011

19 Arbeidsmiljøloven. Mål
Arbeidsmiljø som gi grunnlag for helsefremmende arbeidssituasjon Trygge ansettelsesforhold og likebehandling Tilrettelegging Gi grunnlag for egen utvikling av arbeidsmiljøet Bidra til inkluderende arbeidsliv Robert Salomon 2011

20 Hvordan påvirke situasjonen?
Fagforeningenes rolle Avklare situasjonen. Medlemmene opplever situasjonen forskjellig og har forskjellige preferanser Forvaltes styringsretten med kløkt? Forvaltes medvirkningsretten med kløkt? Hvilke slag bør eventuelt kjempes? Robert Salomon 2011

21 Økt innflytelse –begrenset handlingsrom
Ja……………………………………men Innflytelse over egen arbeidssituasjon har økt Representativ deltakelse i besluttende organer er styrket Presset utenfra er blitt sterkere Men organene har fått mindre å si Kilde: Engelstad m. fl. ”Makt og demokrati i arbeidslivet, 2003 Robert Salomon 2011

22 Opplevd arbeidsmiljø Brikke Aktør Krav Kontroll Robert Salomon 2011

23 Intern evaluering Særlig i tilknytning til omstillinger kan det være nyttig å foreta evalueringer etter en tid. Hvem skal ha ansvaret? Hvem skal delta? Evalueringen må være utviklingsrettet Robert Salomon 2011


Laste ned ppt "Prestasjonsledelse – tillit eller kontroll?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google