Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengepolitikken og sammenhenger i norsk økonomi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengepolitikken og sammenhenger i norsk økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengepolitikken og sammenhenger i norsk økonomi
Sentralbanksjef Øystein Olsen

2 Ulik horisont – ulike modeller
Statistiske modeller (SAM) Konjunktur- modeller (NEMO) Likevekter Horisont 0-1 års sikt 1-4 års sikt Lang sikt

3 Overordnede krav til modell for pengepolitikken
Pengepolitikken styrer inflasjonen Forventninger må med Bygger på teori og erfaringer Forståelig og lett å kommunisere

4 Vekst og inflasjon Prosentvis årlig vekst. Gjennomsnitt
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

5 Overordnede krav til modell for pengepolitikken
Pengepolitikken styrer inflasjonen Forventninger må med Bygger på teori og erfaringer Forståelig og lett å kommunisere

6 “Essentially, all models are wrong,
but some are useful.” George Box (1979)

7 Produksjon og inflasjon Prosentvis avvik fra trend
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

8 Produksjon og arbeidsledighet Prosentvis avvik fra trend
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

9 Arbeidsledighet og lønnsvekst Prosentvis avvik fra trend
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

10 Lønnvekst og innenlandsk inflasjon Prosentvis avvik fra trend
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

11 Renten er endogen Virkningen av en renteendring avhenger av:
Hvorfor renten endres Om endringen er overraskende Om endringen er varig eller midlertidig Bjørnland og Bjørnland og Jacobsen har sett på transmisjonsmekanismene i norsk økonomi ved å bruke en strukturell VAR modell

12 VAR-modell (vektor-autoregressiv modell, strukturell)
BNP for Fastlands-Norge Inflasjon (KPI-JAE) Valutakurs Rente

13 Isolert virkning på BNP av en renteøkning i to VAR-modeller Prosent
Estimeringsperiode Estimeringsperiode Kvartaler Kilde: Norges Bank

14 Maksimalt utslag av en renteøkning på 1 prosent, ulike estimeringsperioder
BNP Bidrag i prosent Inflasjon Bidrag i prosentpoeng Kilde: Norges Bank

15 Antall kvartaler til virkningen av renteendringen er på sitt sterkeste, ulike estimeringsperioder
BNP Inflasjon Kilde: Norges Bank

16 Virkning av et pengepolitisk sjokk, ulike modeller (estimeringsperioder)
BNP Bidrag i prosent Inflasjon Bidrag i prosentpoeng Kvartaler Kvartaler Kilde: Norges Bank

17 NEMO (Norwegian Economy Model)
Generell likevektsmodell (DSGE) Fremoverskuende aktører Pengepolitikken styrer inflasjonen og legger vekt på å stabilisere produksjonen Ingen langsiktig valgmeny mellom inflasjon og arbeidsledighet Empirisk basert

18 Virkning av et pengepolitisk sjokk i VAR-modellene og i NEMO
BNP Bidrag i prosent Inflasjon Bidrag i prosentpoeng Kvartaler Kvartaler Kilde: Norges Bank

19 Anslag på inflasjonen og produksjonsgapet i PPR 2/11 Prosent
Anslag på inflasjonen og produksjonsgapet i PPR 2/11 Prosent. Kvartalstall. 1. kvartal 2008 – 4. kvartal 2014 Kilder: Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank

20 Styringsrenten i referansebanen med usikkerhetsvifte i PPR 2/11 Kvartalstall. Prosent. 1. kvartal 2008 – 4. kvartal 2014 90% 70% 50% 30% Kilde: Norges Bank

21 Styringsrenten i referansebanen og i de alternative utviklingsbanene i PPR 2/11 Prosent. Kvartalstall. 1. kvartal 2008 – 4. kvartal 2014 90% 70% 50% 30% Kilde: Norges Bank

22 Oppsummering: Handlingsmønsteret i rentesettingen
Empirisk forankret Teoribasert Læring Skjønnsutøvelse


Laste ned ppt "Pengepolitikken og sammenhenger i norsk økonomi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google