Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte i Fortuna Grendalag 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte i Fortuna Grendalag 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte i Fortuna Grendalag 2010
Classification: Internal

2 Agenda Valg av ordstyrer og referent Godkjenning av innkalling
Opprop (fullmakter må være skriftlige. Hver husstand kan stille med maks. én fullmakt) Årsberetning 2009 Regnskap 2009 (revidert) Saker til behandling / planlagte aktiviteter Sandvolleyballbane Redskapsbod Ferdigstille lek 3 Avfallskonteiner Beplantningsplan Innkomne forslag Budsjett og kontingent Valg Eventuelt Classification: Internal

3 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010
Styret i 2009: Styreleder: Lars Henrik Gjertsen Nestleder: Gertjan Ettema (Jostein Vik fra 1/11) Kasserer: Erling Audun Bringeland Sekretær: Tore Røssvoll Styremedlem: Jostein Vik (Kjetil Stokke fra 1/11) Intern revisor: Nancy Irene Rydberg Sonen Valgkomite: Sigbjørn Svenes og Roger Løkvik Classification: Internal

4 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010 side 2
Styrets hovedoppgaver i 2009 8 møter i styret avholdt. Gjennomføring av 5 dugnader: 3 før sommeren og 2 etter sommerferien Klipping av busker, ugress, gjødsling Fylling av sand i sandkasser og etterfylling av bark Utbedring sti og akebakke/komposthaug Kosting Classification: Internal

5 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010 side 3
Gressklipping av fellesareal satt ut til ungdom i feltet med meget god gjennomføring. Kontakt mot Systembygg/grunneiere for å få overskjøtet fellesarealene. Fellesarealene ble tinglyst på grendalaget i januar Grendalaget står nå ansvarlig for fellesanlegg som vei, rørsystem og lysmaster. Kontakt mot kommunen vedrørende reguleringsplan for Sæterbakken, Tjønlien og Tesliåsen. Reguleringsplan vedtatt i 2008 ble kansellert pga prosedyrefeil. I august ble reguleringsplan for Sæterbakken og Tjønlien godkjent. Tesliåsen er utsatt pga uavklart innkjøringsløsning. I ny reguleringsplan ble ikke kvalitetskrav til grendalaget sti sør for fotballbane opprettholdt. Dette er påklagd, men er ikke ferdigbehandlet Classification: Internal

6 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010 side 4
Ferdigstillelse og godkjenning av kontrakt mot beboere i sør (2 eiendommer) vedrørende avtale om tilknytning mot grendalagets kloakknett. Avtalen tinglyses på disse eiendommene som forpliktelser mot grendalaget. Årlig kontingent på 15% av lagets kontingent betales. Kontaktmøte med Solbakken barnehage og Teslimyr avholdt. Fellesinteresse vedrørende trafikksikring og utbyggingsløsning for tesliåsen. Barnehagen tar kontakt med kommunen vedrørende trafikksikringstiltak i Jonsvannsveien og kryss Fortunalia/Jonsvannsveien. Barnehagen sliter med at barn klatrer på tak og påfører skade på tak samt at det er en risiko for fallskader. Brøyteavtale inngått med Veisetaune for sesongen 2009/2010. Kjetil Stokke er brøytekontakt. Classification: Internal

7 Årsberetning Fortuna Grendalag 2010 side 4
Ferdigstillelse og godkjenning av kontrakt mot beboere i sør (2 eiendommer) vedrørende avtale om tilknytning mot grendalagets kloakknett. Avtalen tinglyses på disse eiendommene som forpliktelser mot grendalaget. Årlig kontingent på 15% av lagets kontingent betales. Kontaktmøte med Solbakken barnehage og Teslimyr avholdt. Fellesinteresse vedrørende trafikksikring og utbyggingsløsning for tesliåsen. Barnehagen tar kontakt med kommunen vedrørende trafikksikringstiltak i Jonsvannsveien og kryss Fortunalia/Jonsvannsveien. Barnehagen sliter med at barn klatrer på tak og påfører skade på tak samt at det er en risiko for fallskader. Brøyteavtale inngått med Veisetaune for sesongen 2009/2010. Kjetil Stokke er brøytekontakt. Classification: Internal

8 Beslutningsvedtak Fortuna Grendalag Årsmøte 2010
Sandvolleyballbane Etablere sandvolleyballbane over bekk i sørøstre hjørnet av fotballbane. Forslaget forutsetter at bekken legges i rør fra komposthaug. Entreprenør legger bekken i rør og fyller til med masse. Grendalaget lager banen. Kostnad: ( til entreprenør til duk, sand, stativ og nett) Redskapsbod Redskapsbod plasseres i fellesarealene rundt fotballbane for lagring av lagets felles redskap. Bod etableres over bekken som legges i rør. Redskapsbod vedtatt i 2009. Kostnad: Classification: Internal

9 Beslutningsvedtak Fortuna Grendalag Årsmøte 2010 side 2
Ferdigstille lek 3 Det er behov for å etablere en støttemur på nordside av lek 3 for å holde masse i ro og opprettholde trafikksikring. Støttemur settes ut til entreprenør. Kostnad: Innleie av konteiner til vårdugnad Det foreslås å leie avfallskonteiner til vårdugnad som først fylles i forbindelse med dugnad. Ledig kapasitet kan benyttes til restavfall for beboerne i grendalaget. Kostnad: Classification: Internal

10 Beslutningsvedtak Fortuna Grendalag Årsmøte 2010 side 3
Beplantningsplan Etablering av beplantningsplan for skråning nord for rundkjøring satt ut til Pan landskap. Skisse skulle vært ferdigstilt i januar og bli vedtatt på årsmøtet. Ansvarlig i PAN landskap er sykemeldt. Ny har overtatt. Plan legges ut på nettside når utkast er laget. Kommentar runde før sak tas opp på ekstraordinært årsmøte. Forslag er å innkalle til ekstraordinært årsmøte vår 2010 før dugnadsesongen starter. Beplantningsplan besluttes ikke på ordinært årsmøte 2010. Classification: Internal

11 Volleyballbane Classification: Internal

12 Volleyballbane 38 m 12 m 18 m >20 m Classification: Internal

13 Volleyballbane kostnader
Priser inkl mva Gjenfylling og rørlegging, Tilbud (H Fandin) 55 000 Sand og planering av sandvolleyballbane estimat 10 000 Div sluttføringsarbeid  000 70 000 Classification: Internal

14 Lek 3 Classification: Internal

15 Lek 3 Lek 3 kostnader og finansiering Priser inkl mva Kostnadsoverslag
Graving og murarbeider  000 Grus (1 lass)  000 Planering med mer  000 Totalt  000 Classification: Internal

16 Planlagte aktiviteter 2010
Dugnader vår og høst. Oppfordre beboere til å stille. Ferdigstille lek 3 Jobbe videre med sti Kompostbinge Volleyballbane Redskapsbod Følge opp kommunalt vedtak for sti sør for fotballbane og mot utbygger av Sæterbakken, Tjønlien og Tesliåsen Etablere avtale for gressklipping og brøyteavtale Jobbe med trafikksikringstiltak ved utkjøring mot Jonsvannsveien sammen med barnehagen Vedlikeholdsplan for fellesanlegg; vei, rør, fellesareal Forsikring ikke aktuelt Videre utvikle hjemmeside Classification: Internal

17 Inkomne forslag Ingen forslag er kommet inn til styret før årsmøtet
Classification: Internal

18 Kontingent 2010 Styret foreslår å fastholde kontingenten for 2010 på Classification: Internal

19 Valgkomiteens innstilling til styre i Fortuna Grendalag 2010
Leder: Lars Henrik Gjertsen, nr 62 – ikke på valg Styre: Jostein Wiik, nr ikke på valg Tore Røsvoll, nr ikke på valg Kjetil Stokke, nr velges for 2 år Hilde Lien, nr velges for 2 år Vararepresentant: Svein Vestermo, nr velges for 1 år Revisor: Nancy Rydberg Sonen, nr 69 - velges for 1 år Valgkomite Roger Løkvik, nr velges for 1 år Sigbjørn Svenes, nr velges for 1 år For valgkomiteen: Sigbjørn Svenes og Roger Løkvik Classification: Internal

20 Kattehold i Fortunalia
Sak sendt til styret 24/ vedrørende Problematikk ang katter. det har nå blitt så mange katter i vårt grendalag at det nå er et stort problem de gjør i fra seg over alt, på plener, i blomster bed, på trapper, på terrasser, i sandkasser, i garasjer mm. de graver ned sin avføring i blomsterbed og ødelegger beplantning, løker som er satt ned, bed som er pyntet og stelt mm. dette skaper også fare for bakterier hos barn som er i sandkassene, man tramper på avføring og får dette på skoene og deretter inn i husene Jeg vet det er mange som er like irritert over dette og håper på at noe blir gjort. Det må fremdeles være slik at det er de som har dyr som må vise hensyn og ikke motsatt. Håper på forståelse og at katteeiere tar hensyn, bruk gjerne bånd på kattene når de er ute og lufter seg, samme som med hunder. Classification: Internal

21 Informasjon på Fortuna Grendalags Hjemmeside
Utbyggingsplaner Mobil funnet Parkering – bruk gjesteplasser Informasjon om brøytekontakt og avtale Hvem bor i Fortunalia – vennligst kom med rettelser Classification: Internal


Laste ned ppt "Årsmøte i Fortuna Grendalag 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google