Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.10.2011 Bergen Jobb i Europa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.10.2011 Bergen Jobb i Europa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen Jobb i Europa

2 NAVs tjenester Tiltak og virkemidler
Arbeidspraksis i ordinær og skjermet virksomhet Arbeidsplasshjelpemidler virksomhet/ hjelpemiddelsentralen. Tilretteleggingstilskudd IA-arbeid Arbeidsplassvurdering ved fysioterapi, ergoterapeut og bedriftshelsetjenesten Funksjonsvurdering Rådgivning og informasjon Økonomisk rådgivning Gjeldsrådgivning, herunder bistand til frivillig gjeldsordning Bolig Inntektssikring Kvalifiseringsstønad Dagpenger Arbeidsmarkedskunnskap Arbeidsgiverkontakt Formidling / rekruttering EURES Ytelser innenfor Familie og omsorg Helserefusjon av utgifter Fastlege og tannhelse Pensjon (Bortfall av lønn - underholdssikring) AFP Alderspensjon EØS/utland Medlemskapsbestemmelser (Norge /utland) Praktisk bistand og opplæring Sosialtjenester (kap § 4) Forbyggende virksomhet Sykefravær Informasjonsvirksomhet

3

4

5

6 Internajsonalt arbeidsmarked
Mer og mer ett arbeidsmarked i Europa Å flytte på seg over grensene innen EU/EØS området blir enklere og enklere Trend: fra å bli ’utestasjonert’ i årevis for norsk arbeidsgiver i annet land, til å bli kortere arbeidsperioder i andre land (Wallis Goelen, EU-kommisjonen) Mer og mer konkurranse (også ift arbeidskraft) over landegrensene, språkkunnskaper vil gi et konkurransefortrinn

7 Arbeid som krever språkkunnskaper
Jobbe i EURES Språkkunnskap er et must Jobbe i EU-kommisjonen Språkkunnskap er et must (tysk, engelsk, fransk) Jobbe i tyskspråklige områder: Tyskland, Østerrike, Sveits, Liechtenstein, Luxembourg, områder i Belgia, Italia Tysk språk snakket av millioner personer i disse landene + Øst-Europa Jobbe for tyske bedrifter i Norge, jobbe med tyske kunder/leverandører, jobbe med tyske turister Jobbe for Innovasjon Norge Jobbe som oversetter, fagoversetter, tolk

8 Arbeide i Norge etter utenlandsopphold
Språkkunnskaper er gull verdt på CV’en Arbeidspraksis i et annet land er gull verdt på CV’en Opphold i annet land (f.eks. frivillig arbeid, studieopphold mv) er gull verdt på CV’en Basert på hva arbeidsgivere kommuniserer tilbake til oss som driver med bemanning

9 European Employment Services (EURES)
EURES er NAVs forlengende arm inn I EUropa EUs verktøy for å fremme mobilitet I Europa SAmarbeid mellom arbeidsmarkedsetatene I de 31 landene, men fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner inngår I netterverkssamarbeidet som samordnes av Europa kommisjonen Norges deltakelse er nedfelt I EØS avtalen. Norge og Island betaler for å være medlemmer I dette samarbeidet. EURES ble startet I 1994 Ca 800 eures rådgivere I Europa som skal bidra til å gjennomføre en av de fundamentale rettighetene som er fastsatt I Roma Traktaten: friheten til å leve og jobbe I et annet EØS land. EURES er også et verktøy for styrking av infrastrukturen for arbeidsmarkedet på nasjonalt og EU nivå. Identifisere flaskehalser og minke omfanget av misstilpasninger på arbeidsmarkedet I Norge: Organisert: EURES rådgivere I hver Region, Faglig ledelse I Arbeids- og velferdsdirektoratet, landansvar, prosjektledelse/deltakelse, bransjer, info,

10 Hva er EURES? Vårt mål: ”Fremme fri flyt av arbeidskraft i Europa”
EURES (European Employment Services) er et formalisert samarbeid mellom EU-kommisjonen og de offentlige arbeidsmarkedsetatene i EU/EØS-landene og Sveits (EFTA) EURES: et menneskelig nettverk knyttet til de offentlige arbeidsformidlingene i hvert enkelt land - nærmere 800 personer i EU/EØS området Vårt mål: ”Fremme fri flyt av arbeidskraft i Europa”

11 EØS-avtalen - rettigheter
Opphold og arbeid Bo i et EØS-land for å søke arbeid, vanligvis i 6 måneder Ta med familie til landet du arbeider i Studere, ta yrkesutdanning eller forske i alle EØS-land Etablere deg som selvstendig næringsdrivende Overføring av rettigheter fra hjemlandet (dagpenger, pensjon etc, se nav.no) Opphold og arbeid: Hovedregel: Oppholdstillatelse etter tre måneder. Noen land har innført overgangsregler som tilsier at man må ha arbedstillatelse før man begynner å jobbe

12 Trender i det europeiske arbeidsmarkedet
Innen 2020 vil nesten hver tredje jobb i EU være innenfor Servicebransjen. Det vil bli skapt flere nye yrker for de med høy utdanning og generelt vil flere stillinger kreve utdanning Kilde:

13 Trender i det europeiske arbeidsmarkedet
De beste utsiktene for å finne jobb (i perspektivet 2015) ligger innenfor følgende sektorer: - IT, forsikring og konsulentbransjen - Helse og omsorg og sosial arbeid - Distribusjon og personlig service - Hotell og restaurantbransjen og - Utdanningssektoren - Miljøvern (energi, resirkulering og vannkraft) Kilde:

14 Søke jobb: kilder På nettet: www.nav.no
Ledige jobber som er meldt fra utlandet spesielt til Norge. Se nederst i fylkesoversikten under ”EØS”. Søke jobb i Europa Oversikt over EURES rådgivere i Norge EURES sine nettsider i andre land Lenker til internasjonale organisasjoner m.m. CV database Europeisk stillingsdatabase Informasjon om arbeidsmarkedet og om leve- og arbeidskår i de enkelte land Oversikt over det enkelte lands nasjonale jobbdatabaser

15 CV Du har erfaringer og ferdigheter som andre trenger. Europass CV viser tydelig din kompetanse og blir forstått i hele Europa. Lag din egen CV på - Jantelov vs selvgodhet (eks tyskland og frankrike) vs Norden og NL Noen selskap holder på gamle tradisjoner Vedlegg: mer vanlig med søknadsmapper og bilde på CV (oversatt til min engelsk, helst landets språk det du legger ved)

16 Verdt å vite Lønnsnivået i Europa er lavere enn i Norge – men leve- og bokostnader er lavere Du får en verdifull erfaring, som tar seg godt ut på CVen Språk Kultur/internasjonal erfaring En jobb i utlandet er et springbrett videre i arbeidslivet

17 Europeiske linker for dine muligheter
PLOTEUS ( EUs utdanningsportal Informasjon om læringssteder i Europa Beskriver utdanningssystemer i EØS Lenker til høyskoler og universiteter + database over skoler EUROGUIDANCE ( Sammenfatning av karriereguidings-verktøyene i Europa Hjelp til både veiledere og personer EUROPASS ( Europass CV Europass språkpass Europass fagbeskrivelse Europass vitnemålstillegg Europass mobilitet

18 Europeiske linker for dine muligheter
Full rett til å studere i EØS: YourEurope ( Hva gjør du får å kunne benytte dine rettigheter Klikk ”education and study” EURODESK ( Informasjonsnettverk rettet mot ungedom Informasjon om studier, jobb, stipender og støtteordninger AKTIV UNGDOM EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring EUROPE DIRECT ( Svar på spørsmål om Europa, blant annet om godkjenning av kvalifikasjoner Europeisk tlf: Informasjonssentere i alle EU-land EURAXESS ( Portal for jobber innen forskning i Europa

19 Kontakt NAV EURES og/eller ditt NAV-kontor


Laste ned ppt "18.10.2011 Bergen Jobb i Europa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google