Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfoldig rekruttering i Statsbygg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfoldig rekruttering i Statsbygg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfoldig rekruttering i Statsbygg

2 Hvem er vi og hva gjør vi? En statlig bedrift som er: byggherre
forvalter utvikler kjøper & selger rådgiver 820 ansatte HK i Oslo, fire reg.kontorer

3 Statsbygg i tall Forvalter 2,6 millioner m² fordelt på 2300 bygg på vegne av staten 610 eiendomskompleks i 56 land 150 – 200 aktive prosjekter i året

4 Hvorfor mangfold er vanskelig
Vi faller for stereotypiene ”Magefølelse”, ”erfaring”, ”kjemi” Velger den som er lik oss selv Medisin: en profesjonalisert rekrutteringsprosess

5 Personalutvelgelse Mål på prediktivitet er framtidig framgang i arbeid/yrkeslivet for kandidater bedømt med de ulike metodene i utvelgelsen Kilde: Schmidt & Hunter, * Smith, Gregg & Andrews, 1989 – AC inkludert tester

6 Serviceleveranseavtale: klar rollefordeling
Oppstartsmøte Annonseadministrasjon (mot medier og TOY) og kontroll Søkerlister, CV’er, søknader overlevert Innkalling til intervjuer og screening av søkere Screeningintervjuer Utvelgelse og innkalling Testadministrasjon og tilbakelesning Strukturert intervju og utvelgelse innsamling og kontroll kandidat Dokumentasjons- Sjekke referanser Skrive innstilling/lønnsnotat Kvalitetssikre innstilling/godkjenne lønnsnotat Koordinere mot tilsettingsrådet Utforming og utsendelse av arbeidsavtale Kommunikasjon med kandidat, aksept/forhandlinger Administrasjon arkiv, personalmapper, oppdatere system

7 Serviceleveranseavtalens krav
Operasjon Fullmaktsgrunnlag Annonsering på internett Avis/trykk Test Kvalitetssjekk Innstilling Tilbudsbrev Fra Fullstendig fullmaktsgrunnlag mottatt Fulltekstannonse mottatt Annonsetekst mottatt Mottatt navn på kandidat fra leder Førsteutkast innstilling mottatt Mottatt endelig innstilling fra leder Endelig innstilling oversendt tilsettingsrådet Til Oppstartsmøte innkalt Publisert på internett Annonse utlyst i trykte media Test sendt til kandidat Kvalitetssjekk gjennomført Tilbudsbrev sendt Tid 1 dag 4 dager Iht annonserings-kalender

8 Moderat kvotering Forsøksordning i 2008 - 2009
(Kvalifikasjonsprinsippet er gjeldende) Endret rutine i rekrutteringen – oppstartsmøte Endret annonse Profilert moderat kvotering i våre presentasjoner

9 Nyansatte med ikke-vestlig bakgrunn
Antall rekrutterte Antall ikke- vestlige 2006 55 5 2007 107 3 2008 81 14 2009 99 7 Usha ansatt i SB i 2006

10 Bedre norsk Statsbyggskolen har utarbeidet et eget norskkurs for medarbeidere med norsk som 2. språk Både individuelle timer og fellessamlinger Alt fra grammatikk, kultur og kodene i arbeidslivet ”Bare positive opplevelser! Lært mye om norsk språk, norsk historie og norsk kultur.” ”Jeg er sikrere på å skrive egne tekster, og ting går mye fortere.” ”Det var et veldig bra kurs tilpasset mine behov.”

11 Språk Vanligste årsak til at flerkulturelle kandidater ikke går videre i rekrutteringsprosessen Ansettende ledere tenderer til å ønske perfekt norsk i alle stillinger ”Alle stillingene våre innehar arbeidsoppgaver med kundekontakt eller dokumenter og skriverier på norsk.” RYDD PLASS

12 Likestillingsutfordringen
Fra personalpolitikken: ”Vårt mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning.” MEN: Over 40% av de ansatte jobber med eiendomsdrift – nesten ingen kvinnelige søkere. Av de øvrige ansatte er en stor andel sivilingeniører. Det er 75% mannlige sivilingeniører i Norge.

13 Kvinner i ledelse Nedfelt som mål i personalpolitikken
Fem av syv i toppledelsen er kvinner! 34% kvinneandel blant ledere Samme andel som kvinner i Statsbygg totalt

14 Hvordan kom vi dit? Helheten = summen av delene Kollektiv bevissthet
Leder- forankring Prof. rekruttering IA - bedrift Personal- politikk Ledelses- prinsipper Aktiv HR Kollektiv bevissthet

15 Oppsummering En profesjonalisert rekrutteringsprosess motvirker diskriminering Rydd oppgaver på en måte som frigjør stillinger der språkferdigheter ikke er avgjørende En portefølje av tiltak gir avkastning! Tiltak er ferskvare: likestilling- og diskrimineringsarbeid er hardt arbeid! seh/


Laste ned ppt "Mangfoldig rekruttering i Statsbygg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google