Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter – Bruk og erfaringer i Norden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonsbaserte asfaltkontrakter – Bruk og erfaringer i Norden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter – Bruk og erfaringer i Norden
NAFun-seminar 30. oktober 2007 Joralf Aurstad Vegdirektoratet Tek-T, Seksjon for Vegteknologi

2 ”Slik har vi gjort i alle år…” Klarer vi da å følge med utviklingen?
Kanskje ikke noe godt eksempel. Funksjonskontrakter best egnet der fundamentet er godt!

3 Kanskje ikke noe godt eksempel
Kanskje ikke noe godt eksempel. Funksjonskontrakter best egnet der fundamentet er godt!

4 Kanskje ikke noe godt eksempel
Kanskje ikke noe godt eksempel. Funksjonskontrakter best egnet der fundamentet er godt!

5 Kanskje ikke noe godt eksempel
Kanskje ikke noe godt eksempel. Funksjonskontrakter best egnet der fundamentet er godt!

6 Utnytter vi mulighetene nytt måleutstyr gir oss?
Kanskje ikke noe godt eksempel. Funksjonskontrakter best egnet der fundamentet er godt!

7 NVFs Utvalg 33 Belegninger Prosjekt Funksjonskontrakter (2007-2008)
Arbeidsgruppe: Torgrim Dahl (NO), leder Dan Marquart (DK) Svend Petersen (DK) Kenneth Olsson (SE) Katri Eskola (FI) Sigursteinn Hjartarson (IS) Joralf Aurstad (NO), sekretær

8 Arbeidsplan for prosjektet
Del 1 (våren 2007): Innledende spørreundersøkelse (questionnaire). Formål; frambringe grunnleggende oversikt over bruken av funksjons-kontrakter i de nordiske land. Foreløpig rapport på utvalgets årsmøte i Trondheim 18. juni 2007. Del 2 (vinter ): Mer detaljert studie rundt resultater, erfaringer osv på basis av del 1. Rapport ved NVFs vegkongress (Via Nordica) i Helsinki juni 2008.

9 Del 1: Innledende spørsmål
Hva forstår man med funksjonskontrakter i DK/SE/FI/NO/IS? Hvilke funksjonsegenskaper og funksjonsparametere blir vektlagt for asfaltarbeider? Hva slags system for og omfang av oppfølging har man for disse parameterne (hvilke målinger og registreringer utføres og hvordan blir dette brukt)? Vis/beskriv typisk utforming av en funksjonskontrakt for asfaltarbeider i DK/SE/FI/NO/IS Hva slags kriterier er bestemmende for tildeling av funksjonskontrakter? Hva slags oppgjørssystem/-mekanismer (bonus, trekk) blir brukt? Hvilket omfang har funksjonskontrakter i DK/SE/FI/NO/IS pr 2007 (antall år man har hatt et slikt system, antall kontrakter etc)? Hvor bruker man funksjonskontrakter (nye anlegg/nybygd veg, reasfaltert gammel veg/dekkefornying)? Hva er videre strategi i DK/SE/FI/NO/IS når det gjelder bruk av funksjonskontrakter? List aktuelle rapporter om dette temaet fra DK/SE/FI/NO/IS

10 Hva forstår vi med en funksjonskontrakt?
Definisjon (Finland): I beläggningsunderhåll-serviceavtal med funktionskrav ansvarar entreprenören för produktens (beläggningens) funktion ända till avtaltidens slut. Val av beläggningsåtgärder och deras datering bestäms av entreprenören. Funktion bevisas med resultaten av vägytemätningar.

11 Varianter Danmark skiller mellom
Strekningsentrepriser; vedlikehold av bære- og/eller slitelag på en gitt vegstrekning Kommuneentrepriser; ansvar for vedlikehold av et helt kommunalt vegnett i kontraktsperioden Sverige skiller mellom Funktionsbaserat beläggning med krav til materialets funktionella egenskaper Funktionsbaserat beläggning med krav til vägyta

12 Funksjonsparametre Jevnhet på tvers (spor, spordybde) X (x)
Krav til vegoverflaten DK SE FI NO IS Jevnhet på tvers (spor, spordybde) X (x) Jevnhet, langsgående (IRI) Tverrfall, avrenning Friksjon Lystekniske egenskaper

13 Funksjonsparametre (forts)
Krav til vegoverflaten DK SE FI NO IS Tekstur X Homogenitet (x) Skader (hull, sprekker, steinslipp etc) Akustiske egenskaper (støy/buller) Heft til underliggende lag

14 Funksjonsparametre (forts)
Krav til asfaltmaterialet DK SE FI NO IS Slitasje/nötning (Prall) X (x) Deformasjon (dyn kryp) Stivhet, lastfordeling (dyn E-modul) Vannfølsomhet, bestandighet (ITSR) Fryse/tö i salt vatten

15 System for måling Krav til vegoverflaten DK SE FI NO IS
Jevnhet på tvers (spor, spordybde) 2-4 år Mätbil, RST Nylagt/ hvert år/ siste år Hvert år (Laser) Efter behov Jevnhet, langsgående (IRI) Tverrfall, avrenning Initiell (Ny- byggning) Friksjon Vid behov, mätbil Ved behov Lystekniske egenskaper (Visuell bedömning)

16 System for måling (forts)
Krav til vegoverflaten DK SE FI NO IS Tekstur - Vid behov, sandpach el mätbil Hvert år Hvert 3. år Homogenitet Årlig Värmekamera, Georadar, DOR (Visuell bedömning, borrkärnor) Skader (hull, sprekker, stenslipp etc) Okulärt Nylagt/ ukentlig Ved behov, min hvert 2. år (PMS, visuell bedömning) Akustiske egenskaper (støy/buller) Heft til underliggende lag Reparasjoner (lapper) Årligt

17 System for måling (forts)
Krav til asfaltmaterialet DK SE FI NO IS Slitasje/nötning (Prall) 1/20000 m2 Ny beläggning (måle spor) Deformasjon (dyn kryp) 1/40000 m2 Stivhet, lastfordeling (dyn E-modul) Vannfølsomhet, bestandighet (ITSR) 1/8000 tonn Fryse/tö i salt vatten (EN 1367-1)

18 Varighet for funksjonskontrakter
Kontraktsperiode/ garantitid DK SE FI NO IS 0 – 5 år Entr med Funktions-krav X 5 – 10 år  100 % 10 – 15 år Service-avtal > 15 år (x)

19 Tildelingskriterier for funksjonskontrakter
DK SE FI NO IS Firmakvalifisering Alltid 3.part- godkj. (X) (x) Laveste anbudspris Vanligast eller lägsta jamf.pris Laveste årskostnad (ut fra beregnet levetid) X Fåtal projekt Utlovat livslängd Andre parametre (kvalitetssikring, miljøhensyn, tekniske løsninger etc) Service- avtal

20 System for betaling DK SE FI NO IS Betaling i takt med utført arbeid
X Flertalet projekt Entr med Funktions- krav Årlig betalingsplan (fordelt over kontraktstiden) - Några Service- avtal (X) Betaling av hele beløpet i år 1 (bonus eller trekk på senere tidspunkt) Vanligaste betalnings- sättet

21 Ordninger for bonus/trekk
DK SE FI NO IS Bonus-system? (X) Ja, spårdjup X Trekk-system? (viten) Väghyra (”Lane rental”) Har förekommit på vissa objekt (x)

22 Omfang av funksjonskontrakter, pr 2007
DK SE FI NO IS Startår for funksjonskontrakter 1998 År 2000 i større skala 2002 2005 Antall kontrakter (fra startår til 2007) 44 12 7 19 Antall serviceavtaler ( ) 3 Typisk størrelse for funksjonskontrakt (km) 7,5 km km km 6 – 15 km 150 km Typisk størrelse for serviceavtale (km) km Typisk størrelse for funksjonskontrakt, kostnad 3,45 mill euro 3 – 8 mill kr 1 - 2 mill kr 5,5 Typisk størrelse for serviceavtale, kostnad 28 – 39 Total sum/anbud utdelt gjennom funksjonskontrakter (fra startår til 2007) 21,5 mill kr 17 30,9 105 Total sum anbud, serviceavtaler ( ) 72

23 Hvilke veger inngår i funksjonskontrakter/ serviceavtaler ?
DK SE FI NO IS Nyanlegg/ Investeringsprosjekter Fåtal X (X) Vedlikehold (underhåll/repaving) Vanligast Enkeltstrekninger/parseller Områder, vegnett (kommuner, distrikter etc.) Flertalet kommuner

24 Strategien videre for bruk av funksjonskontrakter?
Danmark: Ingen målsatt strategi Sverige: 2010 skall 30 % av underhållsbeläggningarna vara upphandlade med funktionskrav Finland: Vägförvaltingen satsar mycket starkt på att utveckla serviceavtal till beläggningsunderhåll Norge: Har definert følgende mål: Vegnett med ÅDT > 5000: 50 % i 2012 Vegnett med ÅDT < 5000: 10 % i 2012 Island: Foreløbig ingen strategi angående funktions- kontrakter

25 Aktuelle rapporter (SE)
Anvisningar för upphandling av underhållsbeläggningar med funktionskrav: Funktionsbeskrivning, mät- och ersättningsregler och kontraktshandlingar (Delprojekt 2 i FIA: Nils Ulmgren, Lennart Holmqvist, Henrik Sjöholm, Åke Sandin, Mats Wendel) ATB Väg kap F Funktionsentreprenaden - Om styrning av vägprojekt på entreprenaden SBUF projekt samt 11 463, Mattias Haraldsson Funktionskrav för kommunala underhållsbeläggningar SBUF projekt Peter Ekdahl Ramboll

26 Aktuelle rapporter (NO)
Asfaltkontrakter med funksjonsansvar – Delrapport 1: Erfaringer Statens vegvesen Teknologiavdelingen 2005; Rapport nr 2390 Asfaltkontrakter med funksjonsansvar – Delrapport 2: Utarbeidelse av nytt konkurransegrunnlag Statens vegvesen Teknologiavdelingen 2005; Rapport nr 2391 Begge disse rapportene er utarbeidet i Region øst i forbindelse med utvikling av ny funksjonskontrakt 2005

27 Aktuelle rapporter (FI)
Mäkinen, S: Pilot Project of Lifetime Design of Asphalt Concrete in Finnish Road Administration ICAP 2006, 10th International Conference on Asphalt Pavements Andra rapporter har publicerat endast på finska(!)

28 NVF-tanken i praksis; Finsk konsept – svensk utførende – norsk veg!


Laste ned ppt "Funksjonsbaserte asfaltkontrakter – Bruk og erfaringer i Norden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google