Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

08/04/11 ILO nr 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” – Seminar 17. januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "08/04/11 ILO nr 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” – Seminar 17. januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 08/04/11 ILO nr 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” – Seminar 17. januar Advokat Kurt Weltzien 257101 257101 1

2 Forslaget til endringer
08/04/11 NHO sine innvendinger mot forskriften Dagens forskrift I strid med EØS-avtalen Siden – gjenstand for behandling i ESA Per Sanderud sitt bord her i dag Forslaget til endringer Fortsatt i strid med EØS-avtalen Anskaffelsesrettslig uhåndterbar Når anskaffelsesrett og tariffrett ikke passer sammen Griper inn i tariffautonomien til partene Offentlige tjenestemenn skal bestemme hvilken tariffavtale og hvilke deler av en tariffavtale som skal gjelde – når det arbeids på kontrakt med det offentlige #322150 2 257101 257101 2

3 Hva er ”sosial dumping”
08/04/11 Hva er ”sosial dumping” Intet rettslig begrep Politikk: Brundtland III: ”vesentlig dårligere” – St prp nr 100 (91-92) Stoltenberg II :”uakseptabelt lave” – St meld 2 ( ) EU-kommisjonens definisjon fra Green paper on social policy fra 1993: ”Unacceptably low social standards” Tarifflønn Akseptabelt lavere? Uakseptabelt lavt? #322150 3 257101 257101 3

4 Hva er ”normalt”? Dagens forskrift: Jakten på det “normale” nivået…
08/04/11 Dagens forskrift: Jakten på det “normale” nivået… Anskaffelsesloven § 11 A: ”Kongen kan ved forskrift pålegge statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer å ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som inngås etter denne lov, som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke”. Hva er ”normalt”? Forskriftens § 5: ”Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke”. #322150 4 257101 257101 4

5 Den norske delegasjonskunsten!
08/04/11 Den norske delegasjonskunsten! Loven viser til forskriften; forskriften viser til oppdragsgiver og oppdragsgiver ber i praksis leverandøren om å følge loven eller det som er ”normalt” Derfor har forskriften i realiteten hatt liten effekt siden #322150 5 257101 257101 5

6 Forslagets to viktige endringer
08/04/11 Forslagets to viktige endringer Det materielle innholdet I dag: ”lønns- og arbeidsvilkår” Forslaget: ”arbeidstid, lønn og dekning av reise, kost og losji” Virkeområdet I dag: ”tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter” Forslaget: ”tjenestekontrakter innen renhold, helse- og omsorg, hotell- og restaurant og transport samt bygge- og anleggskontrakter” #322150 6 257101

7 08/04/11 Hva innebærer forslaget sett fra en offentlig oppdragsgivers ståsted? Gjennomsiktighetsprinsippet – Anskaff Dir Art 2 Krav til kunngjøringen og til konkurransegrunnlaget C-19/00 (SIAC Construction): “…the award criteria must be formulated, in the contract documents or the contract notice, in such a way as to allow all reasonably well- informed and normally diligent tenderers to interpret them in the same way”. The same principle will apply for other requirements in the contract notice and tender documents Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA): 2006/65, 2003/273 and 2003/74. I praksis: #322150 7 257101 257101 7

8 I praksis: Ved anskaffelse av BA
08/04/11 I praksis: Ved anskaffelse av BA Bygg Foreligger allmenngjøringsvedtak (som også dekker lønn) for byggfag. Antakelig tilstrekkelig for oppdragsgiver å vise til denne forskriften - dersom forskriften er i overensstemmelse med EØS-retten. Anlegg Oppdragsgiver må i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget ta selvstendig stilling til Hvilke(n) tariffavtale er relevant? Hvilke(n) deler av tariffavtalen er relevant? #322150 8 257101 257101 8

9 I praksis: Ved anskaffelse av visse tjenester
08/04/11 I praksis: Ved anskaffelse av visse tjenester Oppdragsgiver må i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget ta selvstendig stilling til: Hvilke(n) tariffavtale er relevant? Hvilke(n) deler av tariffavtalen er relevant? #322150 9 257101 257101 9

10 Er dette så vanskelig da?
08/04/11 Er dette så vanskelig da? Et eksempel: Hva er ”renhold”? Anskaffelsesrettslig Kategori 14: bygningsrengjøring og eiendomsforvalting (nærmere spesifisert i et hundretalls CPV-koder) Kategori 16: kloakk- og avfallstømming, rensing og lign tjenester (nærmere spesifisert i et hundretalls CPV-koder) Tariffrettslig Overenskomst for renholdsbedrifter Renserier Service og vedlikeholdsoverenskomsten Asfalt og veivedlikehold Funksjonæroverenskomstene Oppdragsgiveres oppgave: Finn ”riktig” overenskomst Finn riktig CPV-kode …og i tillegg…. #322150 10 257101 257101 10

11 …og i tillegg… Funksjonæroverenskomster – ingen bestemmelser om lønn
08/04/11 …og i tillegg… Aml: 40 timer Tariff: 37,5 – og hva med gjennomsnitt, skift, natt, under 18 år mv? Funksjonæroverenskomster – ingen bestemmelser om lønn Normallønnsoverenskomster – antakelig enkelt? Minstelønnsoverenskomster – hva er ”lønnsbegrepet” her? Grunnlønn? Lokale tillegg? Personlig kvalifiserende tillegg? Variable ulempetillegg? Hvorfor reise, kost og losji? #322150 11 257101

12 Effekten av forskriften
08/04/11 Effekten av forskriften Per er sikret: Arbeidstid Lønn Dekning av reise, kost og losji - i tillegg til det som måtte følge av preseptorisk lovgivning Per jobber i et rengjøringsfirma som renholder Per er sikret: NEI JA Trenger Per bare beskyttelse mot sosial dumping når han arbeider for offentlige kunder hans arbeidsgiver har kontrakt med? Hvorfor legger reglene opp til diskriminering av arbeidstakere? #322150 12 257101 257101 12

13 Er det motstrid mellom ILO nr 94 og EØS-avtalen – slik reglene er implementert i norsk rett?
08/04/11 EØS-avtalen Forbud mot diskriminering, blant annet i: EØS-avtalens artikkel 36 Utsendingsdirektivet ILO nr 94 Artikkel 2: Offentlige myndigheter skal stille krav til lønns- og arbeidsvilkår Med andre ord: ILO nr 94 tillater forskjellige regler for offentlige og private kontrakter ILO nr 94 pålegger ikke forskjellige regler #322150 13 257101 257101 13

14 EØS Menneske- rettigheter
08/04/11 Hvordan løses normkonflikter i norsk rett? ILO nr 94 EØS Menneske- rettigheter Internasjonal forpliktelse Norsk rett Grunnloven § 110 c Anskaffelsesloven § 11a EØS-loven § 2 MR-loven § §2 og 3 Lønnsforskriften #322150 14 257101 257101 14

15 08/04/11 Forslag til gravskrift Her hviler en forskrift Hvis tanke var god, men gjennomføring slett - og i strid med EØS-rett #322150 15 257101 257101 15


Laste ned ppt "08/04/11 ILO nr 94 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser Prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale” – Seminar 17. januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google