Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte Folkekulturforbundet 250510 … Opplæring / kompetanseheving i frivillige organisasjoner… Aksel Hagen (KUF-komiteen, SV, Oppland) • Lærer og forsker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte Folkekulturforbundet 250510 … Opplæring / kompetanseheving i frivillige organisasjoner… Aksel Hagen (KUF-komiteen, SV, Oppland) • Lærer og forsker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte Folkekulturforbundet 250510 … Opplæring / kompetanseheving i frivillige organisasjoner… Aksel Hagen (KUF-komiteen, SV, Oppland) • Lærer og forsker i samfunnsplanlegging • ”Praksis søker teori”: Humanvitenskapelig handlingsteori, kunnskap i handling, fungerende sannhet, klokskap – En lærer som en lever • 6 år som fylkespolitiker på heltid i Oppland. Regional utvikling i distrikts-Norge: Kultur, kunnskap – kultur for læring? • Et innlegg bygd på sentrale tekster, debatter og besøk fra dere på Stortinget…

2 Kunnskapssyn – deres, mitt, vårt? • Bredde, mangfold, dynamisk – finnes unyttig kunnskap? • Nyttig – forhold til hva? Når? Kontekst? • Hvem skal i tilfelle skille det nyttige fra det unyttige? • ”Et meningsfylt liv”: Meningen med det meste vi holder på med må være å bidra til at vi alle kan leve et godt liv (helse, sosialt, kultur, økonomi, etisk, …): Det å mestre eget liv, og samtidig bidra til at fellesskap fungerer • Må ikke bli for økonomisk instrumentelle/rasjonelle, og dermed kortsiktige: ”Over 90 % av studieforbundenes aktivitet er rapport uten offentlig eksamen” (Tron-utvalget s 31), - og det er bra!?

3 ”Skapende læring” Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen • Kunst og kulturelle uttrykk kan inngå i og styrke alle skolens fag • Kulturell kompetanse inkluderes i en bredt definert basiskompetanse • Samarbeid skole – kulturskole, uten å forstyrre kulturskolens egenart • Kulturskolen som ressurssenter

4 ”Studieforbundene midt i demokratiet” (VOFO-gruppe desember 2008) • Folkestyret er ikke et substantiv eller et system. Folkestyre er en holdning, kultur, aktivitet, verb: ”Aktivt medborgerskap” • ”Den nordiske modellen” – nær folket, ikke-elitistisk • Studieforbundene bidrar til å utvikle og pleie ”sosial kapital” – ”fri dialog, gjensidig interaksjon, erfaringsutveksling og felles forståelse” Dette gjelder også Folkekulturforbundet, vil de fleste av oss mene?

5 ”Det skapende mennesket i sentrum” • Personlig utvikling, mestre livet, få livet til å svinge, være påkoplet • ”Folkeopplysning” + fritid med mening = Det hele mennesket • Frivillig innsats, skaperevne, styrke fellesskapet • Ikke bare arbeid som er nøkkelen til integrering og inkludering… • Læring på egne premisser • Mennesket som en del av en økologisk helhet • Gi/videreutvikle erfaring med demokratisk organisasjonspraksis • Opplevelse av / møte med levende kulturtradisjoner, å bli kjent med og lære folkelige uttrykk

6 ”Læring for livet” • Kunnskap må foreldes og fornyes • Hver livsfase sitt kunnskapsgrunnlag – omskolering, mestre livet, nytt arbeid, ut å reise, samliv og foreldreskap, aktiv i kultur og foreningsliv (Traaseth og Bjerkaker, VOFO i GD 240310) • Læring kan skje gjennom hele livet, bør skje gjennom hele livet

7 Regional utvikling … • Kompetanse/ kunnskap – det viktigste virkemiddelet for - God samfunnsutvikling - God fordelingspolitikk sosialt og geografisk • Utdanningsnivået i distriktskommuner ligger opp mot 10% under landsgjennomsnittet, og forskjellene øker mange steder • Må lage gode bo- og levekårsarenaer og dette fordrer tilgang på kunnskap – kompetanse – folkeopplysning - og ” å bli kjent med og lære folkelige uttrykk” … Hvis dette er et fellesgode, må tilgangen være mest mulig lik uavhengig av bosted, økonomi, arbeid, grunnutdanning, familiesituasjon, etnisitet, kjønn, økonomi, alder…

8 § 4 Overordnende mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet – studieforbundenes samfunnsrolle a)Demokrati og bærekraft – bidra b)Egen livssituasjon – gjøre det mulig å påvirke c)Utstøting – bekjempe, og inkludering – bidra d)Motivasjon og til kunnskap og kompetanse til alle – bidra,” og slik møte et behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring” e)Kulturelt mangfold – styrke, og deltakelse – øke f)”Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlig utdanningstilbud for voksne” § 5: Læring som hovedformål og ellers ha et ideelt formål

9 ”Endelig er forskriften her!” ”Vi har fått en lov og en forskrift som gir oss fleksibilitet og mulighet til korte kurs, lange kurs, kurs med få deltakere og kurs med mange deltakere, kurs med fysiske samlinger og elektroniske samlinger. Vi har fått målformuleringer i loven som stiller krav til oss og som er noe å strekke seg etter. Om fem år kommer vi til å skrive at 2010 innledet en ny æra for studieforbundene. Og det fulgte etter hvert også penger med… Ha en god jul! Sturla Bjerkaker”

10 Er dere mismodige? (Opprinnelig plakat) • ”Studieforbundene har tapt terreng over tid” (Tronutvalget s 61) • Kurver peker nedover for studieforbundene under ett, - om ikke for FOLK • Det formelle, det instrumentelle får mest oppmerksomhet og status i samfunnet i dag – ”nytte” • ”Feltet mangler ressurser og samordning, fragmentert og uoversiktlig, blir primært i praksis sett på som kompensatorisk?”

11 Er dere mismodige? (Oppdatert plakat, 250510) 2009-statistikken er her! 20. mai la Statistisk Sentralbyrå (SSB) fram statistikken for studieforbundenes virksomhet i 2009. Nå slår statistikerne fast det VOFO har håpet og trodd: Den bratte nedoverbakken er over, og deltakertallet stabiliserer seg. I fjor deltok 470 000 personer på 35 900 kurs i regi av studieforbundene. Det er en nedgang på ca 1 % fra 2008. Mellom 2007 og 2008 var nedgangen på 2 %, mens til sammenligning var nedgangen på hele 10 prosent fra 2000 til 2001 og 9 prosent både fra 2004 til 2005 og fra 2005 til 2006. FOLK på pallen! Med en økning i studietimetallet på 13 % fra 2008 til 2009 klatrer Folkekulturforbundet (FOLK) opp blant de tre største studieforbundene. De tar over tredjeplassen fra AOF som har hatt den i årevis. I 2009 hadde FOLK hele 104 873 registrerte kurstimer, mens AOF som nå er nr 4, hadde 97 810. På andreplassen ligger Musikkens Studieforbund med 152 450 timer. Studieforbundet Folkeuniversitetet troner likevel fortsatt på toppen med sine 440 204 studietimer.

12 Tronutvalget ”Læring for livet” Studieforbundene fram i lyset igjen! • God tenkt, godt skrevet • God lov, gode forskrifter (?) Men: • Samordning og statusavklaring i forhold til det formelle utdanningssystemet? • Infrastruktur? • Penger?

13 VOFO: Forventninger til statsbudsjettet 2011 • ”Kap 254 Tilskott til vaksenopplæring: Pluss 50 til 229 mill kroner” • ”Kap 257 BKA: Tilbud direkte til voksne både i og utenfor arbeidslivet” • ”Vekk med privatistavgifter i forbindelse med eksamen (UH) • Mer FOU om gleden og nytten med det ikke-formelle

14 ”Fange opp” / ”Kople på” Alle de som • Bor spredt og avsides • Mangler lyst og motivasjon • Ikke vet at de trenger • Ikke vet hva de trenger • Ikke vet hvordan de kommer i gang • Ikke vet hvilke rettigheter de har Da kan det ikke minst være lurt å begynne med FOLK først, for å komme i gang, bli tent, få sjøltillit.


Laste ned ppt "Årsmøte Folkekulturforbundet 250510 … Opplæring / kompetanseheving i frivillige organisasjoner… Aksel Hagen (KUF-komiteen, SV, Oppland) • Lærer og forsker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google