Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 1 Holdningskonferansen 2006 Seminar om økonomisk kriminalitet, 24. mai 2006 Aktuelle case fra kontroller ved Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 1 Holdningskonferansen 2006 Seminar om økonomisk kriminalitet, 24. mai 2006 Aktuelle case fra kontroller ved Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 1 Holdningskonferansen 2006 Seminar om økonomisk kriminalitet, 24. mai 2006 Aktuelle case fra kontroller ved Oslo likningskontor av direktør Jan-Egil Kristiansen, Oslo likningskontor

2 Kontrollcase 24.5.06 2 Risiko for svart økonomi  Bevisste skatteunndragelser skjer der det er muligheter og liten oppdagelsesrisiko  Svart økonomi = inntekter som holdes skjult for myndighetene (her: skattemyndighetene), eierinntekter, lønn eller til forretningsforbindelser  Svart økonomi forekommer ofte ved – Salg til forbrukere – Mindre transaksjonsbeløp – Kontanter – Mindre foretak

3 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 3 Kontrollerte bransjer  OLKs bransjekontroller  Drosjer  Bruktbil  Tannleger  Tannteknikere  Dagligvare/frukt og grønt  Leger  Frisører

4 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 4 Drosjenæringen  Tidligere vellykket prosjekt i Oslo på midten av 90-tallet – drosjene i Oslo økte sin oppgitte omsetning, lønn og næringsinntekter med betydelige beløp  En del drosjeeiere – med bistand av en autorisert regnskapsfører - innrettet seg ikke, og antallet økte i omfang fra slutten av 90- tallet. Regnskapsføreren ble anmeldt i 1994, men saken ble henlagt av politiet i 2000 pga manglende etterforskning

5 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 5 Drosjenæringen

6 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 6 Drosjenæringen  Endring (økning) 1992 til 1998  Omsetning:  Omsetning nominelt 150 %  Omsetning justert 112 %  Lønn:  Lønn nominelt 486 %  Lønn justert 457 %  Næringsinntekt:  Næringsinntekt nominelt 105 %  Næringsinntekt justert 75 %  Endring pris og trafikk 1992 til 1998 = 28,83 %

7 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 7 Drosjenæringen

8 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 8 Drosjenæringen

9 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 9 Drosjenæringen  OLK og Økokrim aksjonerte i juni 2003 mot regnskapsføreren og hans klienter  Stort omfang; ca. 480 klienter (drosjeeiere) og ca. 2 500 ansatte sjåfører (ca 25% av eierne og 50% av sjåførene i Oslo kontrolleres for årene 2000 - 2002)  Totale ressurser (inkl. avsatte ressurser i år) ca. 90 årsverk og 5 fylker deltar i tillegg til Oslo. I år bruker vi 52 årsverk!  Regnskapsføreren ble dømt i Oslo tingrett til 7 års fengsel, tap av retten til å drive næring for alltid og inndragning av kr 660 000. To andre medvirkere dømt til hhv. 3 år og 2 års fengsel, hvorav ett år betinget for dem begge + inndragning med kr 120 000 hver. Anket.

10 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 10 Drosjenæringen  233 eiere kontrollert (rapport ferdig og varsel sendt)  Unndratt omsetning med ca. 240 mill. for 205 eiere (fordelt som eierinntekter og svart sjåførlønn)  Gjennomsnittlig økning på ca. 1,2 mill.  Største enkeltsak hittil 13,1 mill  Ytterligere 2 saker over 10 mill, flere på 3 - 6 mill.  Antall sjåfører ferdig (vedtak ligningsnemnda): 330  Total økning på disse: 71 mill.  Gjennomsnittlig økning pr. sjåfør: kr 215 000  Største enkeltsak ca. 1,2 mill. (uføretrygd, 4 år)  Minst 4 enkeltsaker over 1 mill (alle gjelder 2000 - 2003, uføretrygd)

11 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 11 Drosjenæringen  Anmeldt 5 drosjeeiere for grove regnskapsbrudd (ilagt 60% tilleggsskatt i ligningsnemnda) – potensiale på 400 anmeldelser  Ca. 250 trygdemisbruksaker fra RTV  A-etat 86 saker  Sosialsvindel 62 saker - Oslo kommune har anmeldt 48 saker  9 tatt for valutasmugling på Gardermoen  Tallene er pr. 1. mai 2006

12 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 12 Tannleger  Prosjektet startet høsten 2000  Ca. 600 tannleger i Oslo  37 bokettersyn  Økt inntekt med 46 millioner på 26 saker  4 straffedommer (rettskraftige), ytterligere 3 saker anmeldt i 2005 (ikke ferdig)  Regnskapsbrudd i 35 av de 37 sakene – Store svakheter i den formelle kvaliteten på regnskap og innleverte oppgaver hos de kontrollerte. – 208 tannleger gitt regnskapspålegg etter innsendte opplysninger.

13 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 13 Tannleger Totaler 199920002001200220032004 Endr 00-04 % endr 00-04 Antall 623620609606607580 Salgsinntekter 746 208773 953916 139998 288 1 086 780 1 152 772378 819 49 % Netto næring 296 052324 376377 641372 086414 528456 663132 287 41 %

14 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 14 Tannteknikere  Prosjektet startet i 2004, konsekvens av tannlegene  Bokettersyn hos 13 tannteknikere  Inntektstillegg ca. 12,5 mill. (8 saker)  Regnskapsbrudd i 12 saker  2 tannteknikere har drevet helsvart virksomhet i mange år og 1 (AS) har ikke levert selvangivelse – En av disse er dømt til 12 md fengsel, hvorav 4 md ubetinget + fradømt retten til å drive i 5 år. Anket (skal direkte til HR). Den andre saken blir også anmeldt.

15 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 15 Tannleger/tannteknikere  OLK sendt brev til alle tannleger i Oslo, deltatt på medlemsmøter i NTF, info. i medlemsbladene  Sendt brev til alle Oslos ca. 70 tannteknikere i januar 2005 og hatt møter med alle fylkestillitsvalgte i NTTF og med styret flere ganger  Forbilledlig opptreden av bransjeforeningene NTF og NTTF – laget etiske retningslinjer for sine medlemmer på eget initiativ  Meget godt samarbeid med bransjeforeningene hele veien

16 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 16 Bruktbilbransjen  Prosjektet startet i 2004 – kun i startfasen  5 bokettersyn hittil  3 saker er meget store, med titalls mill. i unndratt salg og inntekter (kjøper og selger bruktbiler svart i stort omfang) – noe av det verste vi har sett av enkeltsaker!  2 anmeldelser hittil  Trygdemisbruk i en ”helsvart” sak med unndratt inntekt på kr 750.000 (7 år). Straffesak for trygdesvindel kr 375 000, mulig trygdemisbruk i ytterligere 2 saker.

17 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 17 Oppsummering  Viktig å bekjempe svart økonomi av hensyn til legitimiteten til skattesystemet og de som er lojale og betaler sin skatt  Må derfor statuere eksempler – ta alvorlige saker  Bruke ”verktøykassa” – håndheve reglene  Mer ressurser til målrettede og tyngre kontroller mot svart økonomi gir gode samfunnsøkonomiske gevinster – økt skatt fra skattesnyterne – redusert skatt og bedre konkurranseevne for skatteyterne

18 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 18 Oppsummering  Skattekriminalitet påvirkes av motiv - mulighet - kontroll, som annen vinningskriminalitet  Skatteetaten kan gjøre noe med den opplevde oppdagelsesrisikoen (som inkluderer en virkningsfull straff/reaksjon)  Utfordringen er - hvordan få til en opplevd oppdagelsesrisiko overfor illojale skattytere?

19 Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 19 Oppsummering - kontrollfilosofi  Må anvende alle tilgjengelige virkemidler i et samspill  Regelverket må håndheves og det må være nok ressurser til at det kan håndheves effektivt, slik at det oppnås en tilstrekkelig opplevd kontrollrisiko  Tilstrekkelig antall saker  Avdekke de vesentlige unndragelsene – statuere!  Skape stor oppmerksomhet om kontrollene  Sanksjonere unndragelsene strengt  Våre case fra kontrollene i Oslo viser at dette virker i praksis!


Laste ned ppt "Oslo likningskontor Kontrollcase 24.5.06 1 Holdningskonferansen 2006 Seminar om økonomisk kriminalitet, 24. mai 2006 Aktuelle case fra kontroller ved Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google