Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skatteetaten i Akershus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skatteetaten i Akershus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skatteetaten i Akershus
Utvalgte kontrollområder: Eiendom Oppgavekvalitet Siri Larsen Skattejurist Akershus fylkesskattekontor

2 Kontrollområde: Eiendom
Kontrollområde i Akershus: eiendom Skatte- og avgiftsmessige problemstillinger knyttet til eierskap og forvaltning av fast eiendom Tilgrensede områder bygg og anlegg servicetjenester

3 Eiendom Underområder Skatt Merverdiavgift Avskrivningsgrunnlag
Avskrivningssats Merverdiavgift Frivillig registrering ved utleie av fast eiendom jf. forskrift nr. 117

4 Forskrift nr. 117 Gjennomgående feil
Opptrer som registrert uten å ha foretatt særskilt registrering For tidlig fradragsføring av inngående avgift – vs. tilbakegående avgiftsoppgjør OBS! Ved registrering etter forskrift nr. 117 omfattes all eiendomsmasse som leies ut til avgiftspliktige – med mindre særlig forbehold er tatt. Feil ved forholdsmessig fordeling av inngående avgift.

5 Oppgavekvalitet – grunnlagsdata
Særlig fokus på innberetninger på oppgavekode 401 – utbetalinger mellom næringsdrivende Avgrensede kontroller – store virksomheter Elektronisk brev / informasjon til 350 regnskapsførere i Akershus Artikler i fagpresse

6 Nytt ved kode 401: Brev fra Finansdepartementet 4. juli 2006:
Regelverket praktiseres slik at det ikke pålegges innberetningsplikt overfor AS og DLS Kan innberette på organisasjonsnummer, jf Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium 9. utg som gjelder fra inntektsåret 2005 (SKD)

7 Resultater Stor økning i antall innberetninger i Akershus som følge av generell informasjon til regnskapsførere og revisorer samt utvalgte bransjer (håndverk / transport): Innberettet beløp økt med kr. 1,8 milliarder fra 2005 til 2006 Regnskapsføreres og revisorers innsats overfor kundene har hatt avgjørende betydning

8 Enklere å handle riktig for oppgavemottaker
Legges inn i Skatteetatens grunnlagsdata Skattytere med feil selvangivelsestype legges inn i skattemanntallet på korrekt måte Skatteetatens kontroll forenkles Bidrar til likebehandling av næringsdrivende Muligheten for å ”stikke unna” inntekter forminskes

9 Undersøkelse sammenhenger erfaringstall

10 128 oppgaver uten elektronisk identifikasjon
Oppdragstaker feilaktig leverte forhåndsutfylt lønnsmottakere og pensjonister (PSA): 60 Antatt ikke skattepliktige: 18 Oppdragstaker leverte korrekt type selvangivelse / næringsoppgave for næringsdrivende: 28 Oppgaver med fiktivt navn eller nummer: 22

11 Feilaktig levert PSA: 1 av 60 oppgitt beløp til beskatning
Oppdragstakere som leverte næringsoppgave / selvangivelse for næringsdrivende: 64 % av mottakerne oppgav beløpet til beskatning. Alle disse hadde ekstern regnskapsfører 36 % av mottakerne oppgav ikke beløpet Ikke sporbare / fiktive: Usikkert, men antar en betydelig andel ikke oppgitt jf. Erfaringer m.h.t. identifiserbare oppgaver

12 Innberetninger som ikke ble direkte elektronisk knyttet opp mot konkret skattyter:
23 % av disse har oppgitt beløpet til beskatning 20 % av disse er i første omgang antatt ikke skattepliktig 57 % har ikke oppgitt beløpet (- eller evt. ikke kontrollerbart pga. fiktiv identifikasjon)

13 Innberetning bidrar til sunne konkurranseforhold Forutsetninger:
Manglende innberetning: betydelig fare for at beløpet ikke kommer til beskatning Innberetning bidrar til sunne konkurranseforhold Forutsetninger: Rettidig – innen 20. januar eller 31. januar ved elektronisk innlevering i Altinn Riktig identifisering (kan bruke org nr, som skal finnes i reskontroen)


Laste ned ppt "Skatteetaten i Akershus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google