Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOGOPEDTJENESTER I NORD- TRØNDELAG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOGOPEDTJENESTER I NORD- TRØNDELAG"— Utskrift av presentasjonen:

1 LOGOPEDTJENESTER I NORD- TRØNDELAG
Astrid Granhus - logoped MNLL Utfordringsbilde i samhandlingsrommet

2 Astrid Granhus - logoped MNLL
Logopedi språkvansker (forstyrrelse i evnen til å uttrykke seg og/eller forstå språk) språklydsvansker språkrelaterte lese- og skrivevansker (dysleksi) taletrening i forhold til personer med leppe-, kjeve-, ganespalte taleflytvansker (stamming og løpsk tale)

3 Logopedi (forts) afasi
Astrid Granhus - logoped MNLL Logopedi (forts) afasi talevansker relatert til ALS, MS eller Parkinsonisme dysfagi (vansker med spising/svelging) stemmevansker

4 Min arbeidsdag Hjerneslag Dysartri Stemmevansker Taleapraksi Dysfagi
Astrid Granhus - logoped MNLL Min arbeidsdag Hjerneslag Ca på landsbasis årlig Ca 450 i Nord- Trøndelag Ca 1/3 får afasi Dysartri Stemmevansker Taleapraksi Dysfagi Talevansker knyttet til nevrologiske lidelser

5 Fra sykehus til kommune
Astrid Granhus - logoped MNLL Fra sykehus til kommune Disse skrives ut fra oss – hva så? Hvordan sikre tilgangen på logopedtjenester umiddelbart etter utskriving fra sykehuset for å sikre kontinuitet i opplæringen?

6 Astrid Granhus - logoped MNLL
Lovhjemmel For voksne med språk - og talevansker har opplæringsetaten et spesielt ansvar. Kommunens overordnete plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialundervisning er nedfelt i Opplæringsloven. Voksnes rett til opplæring er samlet i kapittel 4A i Opplæringsloven.

7 Et alternativ eller supplement til bestemmelsene i Opplæringsloven.
Astrid Granhus - logoped MNLL Folketrygdloven (§5-10) har bestemmelser om behandling av språk- og talevansker. Et alternativ eller supplement til bestemmelsene i Opplæringsloven.

8 Bekymring Astrid Granhus - logoped MNLL Manglende tilstrekkelig logopedisk oppfølging går ut over den enkelte pasients livskvalitet. Vansker med kommunikasjon med andre – vanlig sosial omgang Vansker med å lese/skrive Vansker med å orientere seg om det som skjer i samfunnet rundt seg Vansker med å spise / drikke Vansker med å kunne fungere i sitt yrke – blir sykmeldt Frustrasjon hos pasient og pårørende Fare for tilleggsplager / - sykdommer

9 Astrid Granhus - logoped MNLL
Utfordring For oss ved sykehusene er det en etisk utfordring å skrive ut pasienter vi henviser til videre logopedisk behandling, samtidig som vi er kjent med at den logopediske oppfølging høyst sannsynlig vil bli mangelfull eller sågar mangle helt. For kommunene er det en utfordring å motta innbyggere utskrevet fra sykehuset, vel vitende om at de ikke har beredskap til å gi dem den nødvendige logopediske oppfølging de både har lovmessig rett på og er helt avhengig av for å leve et best mulig liv.

10 Astrid Granhus - logoped MNLL
Mulige løsninger Kommunene må opprette en kontaktperson som mottar henvisning til videre logopedisk behandling for pasienter som skrives ut fra sykehuset. I dag oppleves dette som delvis vilkårlig. Kommunene må gi nødvendig logopedisk oppfølging. Her er det mulig for kommunene å ha egne logopedtjenester eller samarbeide med nærliggende kommuner om dette. Kommunene kan også inngå avtaler om kjøp av tjenester ved behov av privatpraktiserende logopeder. Dersom kommunen ikke er i stand til dette, må det fattes et avslag på kravet om logopedisk behandling. Kommunens kontaktperson bør ha fullmakt til dette

11 Astrid Granhus - logoped MNLL
Obs! Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefalinger


Laste ned ppt "LOGOPEDTJENESTER I NORD- TRØNDELAG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google