Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av taleoppfattelse i støy samt studier av binaural funksjon basert på norsk Hearing in Noise Test (HINT). Forskningsstudier på normalthørende,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av taleoppfattelse i støy samt studier av binaural funksjon basert på norsk Hearing in Noise Test (HINT). Forskningsstudier på normalthørende,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av taleoppfattelse i støy samt studier av binaural funksjon basert på norsk Hearing in Noise Test (HINT). Forskningsstudier på normalthørende, en gruppe med ensidig hørselstap, en gruppe med bevart basshørsel, barn med bilateral CI og voksne med CI NTAF, 12. november 2010 Marte Myhrum, Rikshospitalet/UiO

2 Bakgrunn Taleoppfattelse i støy HINT - Hearing in Noise Test
Spatial Release from Masking Barns taleoppfattelse i støy Bilateral hørsel Estimere binaurale effekter med HINT SSQ – Speech Spatial and Qualities of hearing scale

3 1. Taleoppfattelse i støy
Taleoppfattelse i støy ved fast SNR Problem: Lett for noen, vanskelig for andre Ceiling og floor effekter Adaptiv taleoppfattelsestest HINT (Hearin in Noise Test)

4 2. HINT-Hearing in Noise Test
Opprinnelse Nederland (Plomp and Mimpen, 1979) Engelsk. Original HINT (Nilsson et al, 1994) Sig Soli v/ HEI (House Ear Institute) Flere andre språk. Resultatet er en terskelverdi (SRT) HINT er en adaptiv test, dvs. at lydnivået på neste setning endres på bakgrunn av pasientens svar på de foregående setningene. Resultatet fra en test er en terskel (SRT) SRT er det SNR (Signal-Støy-forholdet) som gir 50% riktig hele setninger Plomp: adaptiv protokoll for å finne en terskel for tale i støy.

5 HINT – Testbetingelser
Noise Front - NF Noise Right - NR Noise Left - NL Støy Talespekterformet Anbefalt 65 dBA Ekkofritt: 55 dBA HINT kan tas i frittfelt og med hodetelefoner. For testing med hodetelefoner simuleres frittfelt i venstre og høyre øreklokke. Man får en følelse av å sitte i et rom med tale forfra og støy enten forfra eller fra siden. Uten Støy % score ved 65 dBA Terskel i stille

6 Norsk HINT – med hodetelefoner
Støynivå 65 dBA Normalthørende voksne (N=60) Testbetingelse: Gjennomsnitt Standard avvik Uten støy* [dBA] 17.5 2.9 Støy forfra (NF) [dB SNR] -3.2 1.0 Støy fra høyre (NR) -10.3 1.1 Støy fra venstre (NL) -10.4 Hører godt i støy Hører dårlig i støy VOKSNE

7 3. Spatial Release From Masking (SRM)
Støy fra siden Støynivå 65 dBA Normalthørende voksne (N=60) Testbetingelse: Gjennomsnitt [dB SNR] Støy forfra -3.2 Støy fra høyre -10.3 Støy fra venstre -10.4 Spatial Release From Masking SRM 7.2 dB Hører godt i støy Hører dårlig i støy SRM Støy forfra

8 4. Barns taleoppfattelse i støy
Prelim results Normalt- hørende Voksne (N=14) 9.2y (N=11) 6.0y (N=26) Testbetingelse: Snitt [dB SNR] Quiet [dBA] 14.8 19.8 Støy forfra -3.8 -2.7 -0.7 Støy fra høyre -11.5 -8.1 Støy fra venstre -12.0 -7.5 Spatial Release From Masking SRM ~8 dB ~5 dB

9 5. Bilateral Hørsel Potensielle fordeler av bilateral CI:
Sikrer seg at det “beste øret” er det som implanteres. Kan unngå deprivasjon av det ikke-implanterte øret Får et “reserveøre” Muliggjør fordel av binaural hørsel: Hodeskyggeeffekt Binaural summasjon og redundans, Binaural squelch Lokalisasjon av lyd Binaurale effekter

10 Binaurale effekter Summasjon Hodeskygge Squelch
Bilateral summasjon og binaural redundans Hodeskygge En fysisk effekt. Hodet skygger for lyden. Lyd som ikke kommer rett forfra eller rett bakfra, ankommer ørene til forskjellig tid og med ulik intensitet. Squelch Effekt av prosessering og et resultat av at hjernen utnytter fordelen av at lyd i høyre og venstre øre er forskjellig. Et ”dårlig øre” kan hjelpe på taleoppfattelsen til et ”godt øre” For eksempel kan et ”dårlig øre” være det øret som opplever dårligst SNR (lavest). Øret som ikke ligger i ”skyggen” kan bedre taleoppfattelsen i støy.

11 Binaural summasjon og redundans
Lyder som presenteres for 2 ører samtidig, oppfattes som sterkere på grunn av summasjon Terskler viser seg å øke med 3 dB ved binaural lytting (dobling i lydstyrke). Økt sensitivitet for endringer i intensitet.

12 Hodeskyggeeffekt Bedre signal-støy-forhold (SNR) ved ett øre.
Hodeskyggeeffekten er ca 7dB i frekvensområde for tale Opp til 20 dB for høyere frekvenser Med binaural hørsel er øret med best SNR alltid tilgjengelig. Ett av ørene blir i skyggen av støyen

13

14 Binaural Squelch Det auditive nervesystemet er koblet for å hjelpe i støyete situasjoner. Binaural squelch er resultat av hjernestammeprosessering av signaler fra de to ørene. Tidsforskjeller (fase), Lydstyrkeforskjeller Frekvensforskjeller Hjelper til å separere tale og støy

15 Binaural Squelch Adderer et øre som befinner seg i lydfelt med et dårligere SNR og får bedring i SRT. Inkluderer både Binaural unmasking Summasjon Men ikke Hodeskygge

16 Binaural Unmasking Økt forståelse ved at signal presenteres ute av fase i hvert øre. Masking Level Difference

17 Spatial Release From Masking
Bedring i taleoppfattelse når tale og støy kommer fra forskjellig sted i rommet. Inkluderer både Binaural unmasking Hodeskygge

18 HINT og binaurale effekter
Normalthørende Spatial Release from Masking Terskel [dB SNR] Støy forfra -3.2 Støy fra høyre -10.3 Støy fra venstre -10.4 7 dB Setningene kan være 7 dB lavere når støyen kommer fra siden og ikke fra samme sted som talen (forfra).

19 Bakgrunn Taleoppfattelse i støy HINT - Hearing in Noise Test
Spatial Release from Masking Barns taleoppfattelse i støy Bilateral hørsel Estimere binaurale effekter med HINT SSQ – Speech Spatial and Qualities of hearing scale

20 Binaurale effekter og HINT
Kan estimere binaurale effekter ved å teste monaural og binaural CI CI høyre HINT Noise Front, Left og Right CI venstre CI høyre + CI venstre

21 Mye testing (…) kan gi info om hvilke binaurale effekter som er tilstede med 2 CI.
Støy forfra Støy høyre

22 Støy venstre

23 Estimere binaurale effekter med HINT
Head Shadow (HS90) = unilateral NF – unilateral NR (Samme øre) Head Shadow (HS180) = unilateral NL – unilateral NR Binaural Summation = unilateral NF – bilateral NF Binaural Squelch Benefit av binaural squelch høyre øret: = bilateral NL – unilateral right NL

24 Binaural summation bilateral NF – unilateral NF

25 Head shadow (HS180) unilateral NL – unilateral NR

26 Head shadow (HS90) unilateral NF – unilateral NR

27 Binaural squelch (høyre øre)
bilateral NL – unilateral NL Inkluderer både Binaural unmasking Summasjon Men ikke Hodeskygge Inkluderer både Binaural unmasking Summasjon Men ikke Hodeskygge

28 Spatial Release From Masking
bilateral NF – bilateral NL Inkluderer både Binaural unmasking Summasjon Men ikke Hodeskygge Inkluderer både Hodeskygge Binaural unmasking

29 Better-SNR added unilateral NL – bilateral NL Inkluderer både
Binaural unmasking Summasjon Men ikke Hodeskygge Inkluderer både Hodeskygge Summasjon Binaural unmasking

30 Binaurale effekter og HINT
Kan estimere binaurale effekter ved å teste monaural og binaural CI CI beste side HINT Noise Front, Left og Right CI dårligste side CI høyre + CI venstre

31 Bakgrunn Taleoppfattelse i støy HINT - Hearing in Noise Test
Spatial Release from Masking Barns taleoppfattelse i støy Bilateral hørsel Estimere binaurale effekter med HINT SSQ – Speech Spatial and Qualities of hearing scale

32 SSQ - Speech, Spatial and Qualities of hearing scale
(Gatehouse1) and Noble2) 2004) 1) Institute of Hearing Research,Glasgow Royal Infirmary, Scotland 2) School of Psychology, University of New England, Australia,) SSQ for barn (Galvin et. Al. 2007) The Bionic Ear Institute, Australia

33 MRC Institute of Hearing Research
Michael Akeroyd

34

35 Innsamling av data Enstavelsesord og setninger i stille (% score)
HINT – Oppfattelse av setninger i støy Støy forfra og fra siden, Unilateralt (beste øret) og bilateralt SSQ – spørreskjema for egen vurdering av: S (Speech) : Tale i støy S (Spatial): Retningshørsel Q (Qualities): Lydkvalitet

36 Studier og mål i prosjektet
Utarbeidelse og normering av HINT voksenlister Utarbeidelse og normering av HINT barnelister Oversette SSQ til norsk Studie av voksne som har god basshørsel Studie av gruppe med ensidig hørselsnedsettelse Studie av voksne CI-brukere (CI unilateralt) Studie av barn med bilateral CI (Bilateral CI sekvensielt eller simultant) Evaluere taleoppfattelse og se på binaural funksjon.

37 EAS audiogram

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 1. Taleoppfattelse i støy
Plomp 1978 Hørselstap på supraterskelnivå kan beskrives som modell med Dempningsfaktor (2/3) Distorsjonsfaktor (1/3) Taleoppfattelse i støy ved fast SNR Problem: Lett for noen, vanskelig for andre Ceiling og floor effekter Adaptiv taleoppfattelsestest HINT (Hearin in Noise Test)


Laste ned ppt "Evaluering av taleoppfattelse i støy samt studier av binaural funksjon basert på norsk Hearing in Noise Test (HINT). Forskningsstudier på normalthørende,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google