Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dyreforsøk i Norge: Myter, etikk og virkelighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dyreforsøk i Norge: Myter, etikk og virkelighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dyreforsøk i Norge: Myter, etikk og virkelighet
Dag Marcus Eide, Folkehelseinstituttet, Oslo

2 Hensikt & bakgrunn HENSIKT: Belyse noen vanlige myter om dyreforsøk
BAKGRUNN: Mitt standpunkt Rettigheter Er historisk basert, kun mennesket har en historie Respekt for dyr En plikt i et samfunn som regner seg som menneskelig

3 Myter: Dyreforsøk trengs ikke Forsøksdyr lider i utrengsmål
Mennesker og dyr har samme rettigheter Dyreforsøk gjentar kjent kunnskap En uløselig motsetningen mellom dyrevernsaktivister og dyre-forskere Dyreforsøk for forskningens skyld Alternative metoder er for kostbare Norge bruker mest forsøksdyr

4 ”Forsøksdyr trengs ikke”
Dyr er et komplett fysiologisk system Hvilke hypoteser skal man stille? Medisinsk forskning avhengig av dyr Industrielle produkter kan være helsefarlige ”Sikkerhetstesting på dyr skal utføres før bruk på menneske” Epidemiologi er post-hoc, dyretester er preklinisk eller basalkunnskap Signaler om flere tester: Feilbehandling koster amerikanere livet årlig Strengere krav om prekliniske forsøk (=dyreforsøk) EU White Paper "Strategy for a future Chemicals Policy" -REACH - 30,000 kjemikalier €2.1 - €8 mrd 6-20 mill dyr

5 Noahs websted

6 ”Forsøksdyr lider i utrengsmål”
Få smertevoldende forsøk i Norge 2003: 11 smertevoldende dyreforsøk, forsøksdyr. Grensene for hva som er smerte flyttes hele tiden Feber? Kramper i bevisstløshet? Underrapportering? Lidelse kan fjernes/dempes med smertelindring Smertelindring skal brukes - og brukes Men hvor effektive? Uansvarlige forskere er sjeldne Utdannelse og bevisstgjøring styrkes Kontroll kan styrkes Forsøksdyr er vernet – hvor godt?

7 ”Mennesker og dyr har samme rettigheter”
Mennesker og dyr er likverdige Antroposentri Rettigheter: historisk, ikke biologisk Sosiobiologi Menneskets atferd: historisk, ikke biologisk Mennesker og dyr ikke likeverdige Etisk regnskap kan sikre respekt for dyr og menneskers rettigheter Eutanasi (human avliving) av dyr er ikke drap/henrettelse.

8 ” Forskere bruker dyr til å gjenta kjent kunnskap”
NY kunnskap: Hypoteser må testes flere ganger Pusjtajs rotter, 5HT-KO mus, Vitenskapsfilosofisk dilemma Hypoteser kan ikke bevises, bare avvises. Gjentakelse av tidligere forsøk: Industriell batch-testing fins nesten ikke på pattedyr i Norge Hva er forvaltning og hva er forskning. Skal all viltforskning telle med?

9 Uforenlige posisjoner?

10 ” Forskere forsker for forskningens skyld”
Eller: kravet om umiddelbar anvendbarhet Grunnforskning legger grunn for all annen forskning Medisinsk grunnforskning er ofte dyreforskning Norge er FOR anvendt i sine målsettinger Programforskning Oppdragsforskning Brukerstyrt forskning NFR har problemer med å engasjere nærings-interessene i basale problemstillinger Internasjonale revisjoner konkluderer oftest med at det er for lite grunnforskning i Norge.

11 ” Uløselig motsetning mellom dyrevernsaktivister og dyre-forskere”
Ethvert demokratisk samfunn må ha interessemotsetninger Avhengig av makt og næringsinteresser Noen føler at de ikke blir hørt, og dermed bryte spillereglene/lovene Noen blir hørt uten å aksjonere Uten dyrevernsaktivister - mindre utvikling Reguleringer Motivasjon og kunnskap Konkurranseforhold forskyves Forhold til menneskerettigheter Menneskeverd og dyreverd henger sammen

12 Forskningsmiljøene ofte pionerer: Reduction

13 Refinement

14 Refinement II

15 ” Alternative metoder utvikles ikke..”
..”de er for kostbare og forskerne ikke interessert” Nedadgående trend i dyrebruk snur brukes flere smågnagere Norge: stagnasjon, ikke økning Neppe pris, men kvalitet og vitenskaplig verdi Genmodifiserte dyr Ofte meget kostbare, og tidkrevende Alternativer ofte rimeligst Liten satsing i Norge, EU satser mer Regulatoriske myndigheter åpne for alternativer OECDs retningslinjer, Europeiske farmakopé Status 2003: av dyr årlig spart gjennom bruk av validerte alternativer til dyremodeller

16 ” Norge bruker mest forsøksdyr i Europa
ift folketallet” ca 0.5 mill fisk kan neppe regnes med Vaksinasjonsutprøving i fisk – dyreforsøk? De fleste spises av mennesker Millioner fiskelarver telles ikke Definisjonsspørsmål: Smerte og bevissthetsalder Pattedyr brukes lite i Norge DK: 5X norsk forbruk S:6X norsk forbruk

17 Europeisk statistikk

18

19 Hvor vil vi? Nyutvikling innen industri og medisin innebærer bruk av forsøksdyr Kan vi si vi er kommet langt nok? Og nå gjelder det å forbedre verden for flertallet framfor å prioritere de som allerede har mest…?? Alternativer utvikles stadig Ønsker vi å validere metodene opp mot eksisterende dyremodeller…? Er det akseptabelt at dyr dør for at mennesker skal overleve eller leve bedre? Dersom de ikke lider..?


Laste ned ppt "Dyreforsøk i Norge: Myter, etikk og virkelighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google