Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Konkursregisteret KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Konkursregisteret KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Konkursregisteret KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

2 Konkursregisteret •Formål: *Være med å bekjempe økonomisk kriminalitet. *Være til hjelp for tingrettene og bostyrerne i forbindelse med konkursbehandlingen. *Gi informasjon om konkursbehandlingen. KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

3 Konkursregisteret •8 ansatte •Behandler ca. 5 – 6000 konkurser og tvangsavviklinger i året. •Registrerer ca.5 – 600 konkurskarantener i året •Registrerer ca. 35 rettighetstap i året. •Administrerer ”Boside – konkurs” i Altinn KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

4 Konkursregisterets rolle i samspillet med andre. •Registrere konkursboet i Mva-registeret når debitor var registrert der før konkursen. •Nulloppgaver MVA •Avgi konkursinformasjon til SSB. •Avgi informasjon til andre tilknyttede register ved behov. •Sende melding om konkurs til Grunnboka •Sende melding om konkurs til Advokatforeningen slik at forsikring aktiveres. KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

5 Konkursregisterets rolle i samspillet med andre. •Registrere konkurs i enheter og foretak •Registrere konkursbo i Enhetsregisteret. •Hente ut informasjon om debitor fra Enhetsregisteret/ Foretaksregisteret. •Avgi konkursinfo til Enhetsregisteret/ Foretaksregisteret. •Avgi konkurskaranteneinfo til Enhetsregisteret/ Foretaksregisteret. •Avgi informasjon om rettighetstap til Enhetsregisteret/ Foretaksregisteret. KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

6 Saker vi jobber med •Samarbeid med Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret •Samarbeid med Verdipapirsentralen •Samarbeid med NAV Lønnsgaranti •Samarbeid med Bankene •Samarbeid med Småbåtregisteret •Samarbeid med Statens Vegvesen •Samarbeid med Akvakulturregisteret •Utarbeide nytt elektronisk innberetningsskjema KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

7 Saker vi jobber med •Videreutvikle samarbeidet med Grunnboken •Utvikle samhandlingstjenester i Altinn •Utvikle en innsynstjeneste i ”Boside konkurs” for politiet •Delta i videreutvikling av Altinn •Samarbeide med skatt for å tilgjengeliggjøre skatteopplysninger for bostyrer i Altinn KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

8 Konkursstatistikk •Konkurser og tvangsavviklinger:Økning/nedgang i % -20036343 -20096475 -20105593-13,6% -Pr. 30.4.20102420 -Pr. 30.4.2011 1982-18,1% KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

9 Hva er Boside – konkurs? •Elektronisk hjemmeside for konkursbo •Tilgjengelig i Altinn •Frivillig å bruke for bostyrere og kreditorer KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

10 Hvorfor bosiden opprettes •Elektronisk kommunikasjon sparer tid og kostnader •Midlene i konkursboene utnyttes mer effektivt KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

11 Tilgjengelighet •Bosiden opprettes når Konkursregisteret har registrert konkursåpningen/tvangsoppløsningen fra tingretten •Konkursboet i Enhetsregisteret opprettes samtidig •Registrering av rollen som bostyrer i konkursboet gir tilgang til bosiden i Altinn •Bosiden og konkursboet blir slettet automatisk seks måneder etter avslutning av konkursbehandlingen KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

12 Lese- og innsendingsrett – Roller for debitor KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014

13 Leserettighet – Om konkursboet KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014


Laste ned ppt "Informasjon fra Konkursregisteret KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND Karl Erik Rørmarkfredag, 20. juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google