Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne NTNU Samfunnsforskning AS Program for lærerutdanning NTNU Trondheim 2010 Presentasjon ved den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne NTNU Samfunnsforskning AS Program for lærerutdanning NTNU Trondheim 2010 Presentasjon ved den."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne NTNU Samfunnsforskning AS Program for lærerutdanning NTNU Trondheim 2010 Presentasjon ved den nasjonale folkehøgskolekonferansen 2010

3 3 Oppdraget •Motivasjon for og erfaring av folkehøgskolen •Folkehøgskolens rolle i danning •Sosialt engasjement •Folkehøgskolen og register- data - høyere utdanning

4 4 Materiale •Nordisk forskning folkehøgskolen •E-post rektorer –Pilotstudie spørreskjema •Spørreundersøkelse tidligere elever – 5 f- skoler -pop. 2078 resp. 889 (42%) •Fokusgruppeintervju/10 grupper •Registerdata

5 5 Utdanning og styring i dagens samfunn •Internasjonal innflytelse på utdanning - 1972 Unesco: Utdanning en forutsetning for Demokrati og i dag.......

6 6 • Utdanning kunnskapsbasert økonomi •2000 tallet skolen i fokus som bidragsyter til Norges økonomiske tilvekst og internasjonale konkurranse

7 7 •Fokus på å nål mål i fag. Lærere i skolen skal formidle kunnskaper og ferdigheter. Nasjonal og internasjonal måling •Lærere ansvar for Danningsprosjekt i perspektivet gjøre samfunnet til et bedre sted å være for alle.

8 8 •Kunnskaper eller holdninger? For å kunne lære å lese, skrive og regne må eleven også lære grundig­het, utholdenhet, orden, ærlighet, flid, selvkritikk……

9 9 •Folkehøgskolen i Norge bygget av folket – fag (kunnskap) og danning sentralt i folkehøgskolen •Folkehøgskolen ikke tilstede i norske debatten om utdanning under 2000 – tallet…… mot denne bakgrunn

10 10 - To spørsmål: •Hvilke erfaringer gjør elevene seg og hvilken mening har folkehøgskolen hatt for elever som tilbringer et år der? • Hvordan kan folkehøgskolen rolle som danningsinstitusjon forstås i dagens samfunn?

11 11 Folkehøgskolens verden- noen sentrale begrep •Folk og opplysning – skole bygget av folket – fag bygget på foredrag og samtale •Samtale og vekselvirkning (møtet ) •Dannelse (fra Imago- Dei til autonomi)

12 12 Hvorfor / Motivasjon folkehøgskole?

13 13 Variabel 14Svar-prosentAntall Fra venner33,4302 Fra familien25,2228 Via internett17,6159 Via avsier eller fjernsyn1,413 Tabell 6 Søkte du opptak til annen utdanning Variabel 15 Nei, søkte bare folkehøgskolen74,5673 Ja, søkte annen utdanning i tillegg24,9225 Tabell 5. Hvordan har elever først fått kjennskap til tilbudet fra folkehøgskolen og søkte de opptak til annen utdanning samtidig

14 14 •Grunn til å søke kvantitativstudie: •Utvikle seg som menneske •ville gjøre noe annet et år foran høyere u/friår •Fag tilbud •Fokusgruppestudien: •Tradisjon i familien/anbefalt av venner og/el familie / •Friår/ville gjøre noe annet •Fagtilbud

15 15 Variabel 25, 1-16.Gj.snStd. Undervisning og faglig læring8,011,664 Sosialt engasjement7,881,499 Demokratisk deltakelse6,901,757 Fest3,262,132 Tabell 10 Kjennetegn ved folkehøgskolen gruppert. Tall gjennomsnitt og standardavvik. Min 1 maks 16 N=891

16 16 Variabel 11-15, 1-10.Gj.snStd. Personlig modning7,361,995 Selvverd6,192,229 Sosial læring6,012,283 Videre utdanning5,642,887 Utbytte/Erfaring av folkehøgskole beskrevet med fire faktorer Tabell 17. Samlet variabel for item fra tabell 11-13. Tall gjennomsnitt og standardavvik. Min 1 maks 10. N=880

17 17 Kjennetegn og erfaring –noen eksempler •Grundtvigs idé med å ta den enkelte ut av hverdagen legger til rette for sammenheng mellom det faglige og sosiale •Folkehøgskolen Faglige takt gir tid og plass finne eget driv - - grunnlag for videre studier

18 18 •Undervisning og faglig læring – møte - nærhet teori og praksis –handling konsekvenser – brudd- holdning •Folkehøgskolens faglige takt opplevelse i fag målet –ikke karakter Det ”buberske” møtet i faget – filosofisk tilnærmning – ikke karakter uten fokus på verdi for den du er -selvverd

19 19 •Demokrati – medvirkning og innflytelse – både ris og ros. •Lærere vekt legger møtet …. virker pedagogisk – letter læring

20 20 Folkehøgskolen rolle som danningsinstitusjon •Å komme til syne - å være unik •Møte mellom mennesker i det faglige og sosiale og betydningen for den enkeltes holdning og vekst •Personlig modning

21 21 •Grundtvigs id è lever igjen – fag og sosial sameksistens gir refleksjon og erfaring – Hvilke er mine evner? Hvad harjeg lyst til å studere videre får å pleide dem? Hva betyr samarbeid? å ta ansvar? å vise omsorg?

22 22 •Folkehøgskolen et sted som tar ansvar for å møte den enkelte - bidrar til sosialt engasjement gjennom å bygge og vedlikeholde tillit.

23 23 •Folkehøgskolen -ansvar, omsorg og møte åpner opp for innsikt og refleksjon – forbi sosialisering og bidrar sjelelig og åndelig utvikkling – moralske overveielser – bidrar til danning • Folkehøgskolen i termer av frihet og likverd i våres samfunn – et sted hvor mennesker får finne ut om sine evner – og få dem pleide

24 24 •Folkehøskolen en motvekt i utdanning utenfra det instrumentelle synet om mål, resultater og testing i dagens samfunn - utfordring? •Folkehøgskolen nytte – utfordringer fagligt og sosialt pedagogiskt, didaktiskt bidrar til refeksjon, innsikt med hensikt- å fostre demokratist bevistte statsborgere i stand å tenke å bruke sin visdom

25 25


Laste ned ppt "1. 2 Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne NTNU Samfunnsforskning AS Program for lærerutdanning NTNU Trondheim 2010 Presentasjon ved den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google