Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plassering i NGTFs utdanningstilbud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plassering i NGTFs utdanningstilbud"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Plassering i NGTFs utdanningstilbud
Norges Gymnastikk- og Turnforbund har laget kurset Trampett i skolen trinn 1 og trinn 2. Kurset er basert på sikringskurs 1 i trampett, men er tilpasset lærerens behov i skolen. Kurset har totalt 12 skoletimers varighet - består av 2 moduler à 6 skoletimer (trinn 1 og trinn 2). Trampett i skolen

3 Ledelse og instruksjon
Mål med kurset Bestemmelser Deltakerne skal: kunne drive forsvarlig instruksjon på trampett når det gjelder grunnsprang og salto til oppbygd tjukkas (trinn 1), og salto på flat tjukkas og hopp med hoppredskap (trinn 2) vite hvilke sikkerhetsregler som gjelder for bruk av trampett vite om sprangets 5 faser og hvilke krav som stilles i forbindelse med disse kunne arbeide analytisk med øvelser ved å tenke forutsetninger, krav, arbeidsoppgaver, vanlige feil og konsekvenser Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

4 NGTFs bestemmelser for bruk av trampett Ledelse og instruksjon
Ved bruk av trampett skal det alltid være minst en ansvarlig og sertifisert trener, som skal stå ved trampetten (på tjukkasen). Trenere som bruker trampett hvor utøverne gjennomfører hopp med rotasjoner om tverrakse og sagitalakse, skal ha bestått trampettsikringskurs. Trenere som bruker trampett, men hvor utøverne kun gjennomfører hopp uten tilløp og med duken horisontalt eller i skrått hellende stilling mot landingsmatten, trenger ikke å ha bestått trampettsikringskurs. C. De som har godkjent trinn 2 i Trampett i skolen – kurs for lærere får godkjent dette som sikringskurs 1 trampett. D. Trenere som har gjennomført kurs i Idrettens Grunnstige kan undervise alle trinnene i trampett som kurset dekker. Bestemmelser Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

5 NGTFs bestemmelser for bruk av trampett Ledelse og instruksjon
E. Ansvarlig og sertifisert trener skal kontrollere at utstyret som skal benyttes er i orden før bruk: a) Trampetten skal være i forsvarlig stand. b) Landingsområdet skal være sikret for gjennomslag og være stort nok. F. Klokker og smykker skal tas av før man hopper. Det gjelder både utøvere og trenere. G. Det er forbudt å utføre triple volter i konkurranser i troppsgymnastikk i Norge. Unntatt er utenlandske utøvere ved internasjonale mesterskap i Norge. Det anbefales på det sterkeste at triple volter heller ikke utøves i treningssammenheng. Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

6 Ledelse og instruksjon
Antrekk/bekledning Bestemmelser Klokker, ringer og smykker tas av Trampettsprang setter store krav til bevegelighet og klærne bør være kroppsnære Elevene bør være barbeint eller bruke turnsko Hopping i strømpelesten gir stor fare for uhell på grunn av sklifaren Joggesko skal ikke brukes Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

7 Ledelse og instruksjon
Bestemmelser Vær alltid beredt og konsentrert a) Planlegg treningen nøye b) Varm godt opp c) Bygg opp de fysiske forutsetningene d) Bygg opp de tekniske forutsetningene gjennom riktig teknikk 2. Aldri flyverulle på lav tjukkas 3. Hopp aldri med sko 4. Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

8 Ledelse og instruksjon
Bestemmelser Ledelse og instruksjon Mottak: Stå oppå tjukkasen/landingsmatta og nærme inntil da får du kortere arm å jobbe på og du kan bruke mer kraft Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

9 Ledelse og instruksjon
Bestemmelser Ledelse og instruksjon Mottak: Søk mot eleven og ikke rygg unna når øvelsen utføres vær tøff, du må ofre deg litt for at du skal ha mulighet til å gi en reell hjelp i mottaket Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

10 Ledelse og instruksjon
Bestemmelser Ledelse og instruksjon Mottak: Bruk armene aktivt – de skal ikke ”henge ned” la armene søke mot den delen av kroppen der støtten / hjelpen skal foregå Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

11 Ledelse og instruksjon
Bestemmelser Mottak: Se på det punktet som du skal bruke armene på da søker armene etter blikket Du er avgjørende for utfallet av et trampetthopp Det er et stort ansvar å lede en trampetttrening og som mottaker er dine viktigste oppgaver: Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

12 Ledelse og instruksjon
Bestemmelser å sørge for at eleven lander på tjukkasen å hjelpe eleven med balanse i landingen å sørge for tilstrekkelig rotasjon, evt. hindre overrotasjon å stabilisere eleven i landingen å bygge opp trygghet og tillit til utøverne slik at de stoler på deg å påse at elevene ikke har noe i munnen når de hopper Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

13 Ledelse og instruksjon
Sprangets 5 faser Bestemmelser Ledelse og instruksjon Landing Svev Sats Innhopp Tilløp Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap I satsen må eleven ha godt buktrykk og rett rygg. Med elastisk duk og stålfjærer vil en sats i trampetten virke over tid, og det er tidsfaktoren som bringer eleven inn i et høyt svev. Når eleven har presset duk og fjærer så langt tyngde og hastighet tillater, kommer elevens egen muskelkraft i tillegg og spenner duk og fjærer ytterligere. Idrettsskader Utstrekkingen må skje så tidlig at man rekker å møte dynematta med fullt utstrekt kropp, og det skal være god balanse i landingen. Når man utfører trampettsprang i strøm skal landingen markeres et kort øyeblikk. eleven må deretter løpe av dynematten og gjøre plass til nestemann Endring av kroppsstilling for enkle volter skjer rett før toppunktet. Unntak kan være strak salto med mer en 540° skru, da trenger man mye av svevfasen for å gjennomføre skruen. Ved rotasjonskrevende momenter som doble volter endrer man kroppsstilling rett etter sats Innhoppet bør være langt og forholdsvis lavt. Dersom innhoppet blir for høyt, bremses farten og man mister fart og dermed kraft i satsen. I innhoppet skal man presse beina fram og føre armene opp slik at når man treffer trampetten er kroppen i posisjon. I posisjon menes liten vinkel i hoften og armene peker opp og litt fram Tilløpet bør være langt nok til å gi eleven en hastighet som er tilstrekkelig for å få en best mulig kraftutnyttelse i satsen.

14 Ledelse og instruksjon
Strekkhopp Bestemmelser Ledelse og instruksjon Hoppet skal være høyt. Viktig at troppens høyde er den samme, eventuelt stigende Kroppen skal være fullt utstrukket og med god fiksering gjennom hele svevet Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

15 Ledelse og instruksjon
Strekkhopp Bestemmelser Overstrekk eller svai skal ikke forekomme Hendene skal brukes aktivt i satsen, føres over hodet og holdes slik gjennom hele svevet Landing: Myk med hendene strukket fram  Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

16 Ledelse og instruksjon
Pikert hopp Bestemmelser Fullt utstrukket før pikering Pikering/bendeling: Vinkel mellom overkropp og ben på mindre enn 90 (spiss vinkel). Armene skal være på leggene Full utstrekning før landing Hoppet skal være høyt Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

17 Ledelse og instruksjon
Salto Bestemmelser Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Når du er sikker på at elevene behersker de mest grunnleggende hoppene kan de starte med saltotrening på oppbygget dynematte. Hopp med hoppredskap Idrettsskader

18 Ledelse og instruksjon
Kroppert salto Bestemmelser Ledelse og instruksjon Forutsetninger: Beherske kroppert stilling Beherske forlengs rulle Sats fra trampett og høy forlengs rulle på oppbygget dynematte Riktig timing i hoppets ulike faser (tilløp/innhopp – sats – kroppering – strekk – landing). Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

19 Ledelse og instruksjon
Kroppert salto Bestemmelser Arbeidsoppgaver: Fiksert rygg og buk i satsen Riktig vinkel i beina under sats Bruk armene frem og opp i innhoppet Hodet i forlengelse av kroppen Kropper raskt rett før passering av toppunktet, strekk ankelleddet Strekk helt ut før landing Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

20 Ledelse og instruksjon
Kroppert salto Bestemmelser Vanlige feil: Fører ikke armene opp og frem i innhoppet/satsen Dette gir liten kraftutnyttelse og for mye bevegelse fremover Armene er rett opp eller litt bak ørene, mister spenning i buk Dette gir liten kraftutnyttelse Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

21 Ledelse og instruksjon
Kroppert salto Bestemmelser Vanlige feil: Søker inn i kroppert stilling før satsavviklingen er ferdig = lavt hopp og mister rotasjonsimpuls Blikket føres ned og inn i magen før satsen For åpen kroppering (skaper lite rotasjon) For tidlig eller sen utstrekning (dårlig balanse i landingen) Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

22 Ledelse og instruksjon
Kroppert salto Bestemmelser Ledelse og instruksjon Mottak: En hånd i ryggen i svevfasen Brems rotasjon i landingen med en hånd på magen og den andre hånda i ryggen Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

23 Ledelse og instruksjon
Pikert salto Bestemmelser eleven kan forsøke pikert salto når han/hun står støtt etter en kroppert salto. Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

24 Ledelse og instruksjon
Pikert salto Bestemmelser Ledelse og instruksjon Prøv pikert salto på oppbygget dynematte først Forutsetningene for pikert salto er de samme som for kroppert salto Arbeidsoppgavene er like, men eleven må strekke i kneleddet og beina skal være helt samlet Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

25 Ledelse og instruksjon
Strak salto Bestemmelser eleven kan forsøke strak salto når han/hun behersker pikert salto. Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

26 Ledelse og instruksjon
Strak salto Bestemmelser Ledelse og instruksjon Strak salto medfører tre ganger så stort treghetsmoment som kroppert salto Et større treghetsmoment krever en spissere vinkel i hofta og armene rett fram i satsen Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

27 Ledelse og instruksjon
Strak salto Bestemmelser Ledelse og instruksjon God rotasjon oppnås best ved å kombinere god fart i tilløpet med gunstig teknikk og kroppsstilling i satsen Strak salto er viktig å beherske, fordi det er denne saltoen som egner seg best ved skru over 360° Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

28 Ledelse og instruksjon
Hopp med hoppredskap Bestemmelser Det finnes to ulike teknikker for hopp der man gjør anslag med hendene: Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader Teknikk 1 Dersom man ønsker å arbeide kun med overslag eller overslag med skru, er det greit å bruke en teknikk som skaper mindre rotasjonsimpuls i fraskyvet. Dette kalles her for ”teknikk 1”.

29 Ledelse og instruksjon
Hopp med hoppredskap Bestemmelser Det finnes to ulike teknikker for hopp der man gjør anslag med hendene: Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader Teknikk 2 Hvis man ønsker et anslag med salto i 2. svevfase plasseres hendene tidlig inn på hoppredskapet og man møter det med vinkel i skuldra, utfører en fiksert svai i kroppen ved fraskyvet. Dette skaper nok rotasjon i 2. svevfase til en salto.

30 Ledelse og instruksjon
Hopp med hoppredskap Bestemmelser Ledelse og instruksjon Forutsetning for å klare overslag: Håndstående Rette albuer og fraskyv i skuldre God nok bevegelighet i skulderleddet slik at armene strekkes i forlengelse av kroppen Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

31 Ledelse og instruksjon
Hopp med hoppredskap Bestemmelser Hjelpeøvelser før overslag: Håndstående mot vegg Håndstående fall til ryggliggende på dynematte Fraskyv i skuldrene med hendene mot vegg Håndstående mot vegg – strekk og senk skuldrene (skyv fra og senk) Lite tilløp, spark til flyktig håndstående, land med strak kropp på rygg oppå dynematte Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

32 Ledelse og instruksjon
Hopp med hoppredskap Bestemmelser Hjelpeøvelser før overslag: spark til håndstående – lite fraskyv med armene – land i håndstående og forlengs rulle steg ned fra høy kasse til lavere kasse og fraskyv fra laveste kasse ned fra horisontal kasse, fraskyv til stående fra lav kasse, fraskyv til stående på dynematte Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

33 Ledelse og instruksjon
Hopp med hoppredskap Bestemmelser Arbeidsoppgaver: Lavt og langt innhopp på trampetten Lav 1. svevfase Søk langt frem på hoppredskapet (teknikk 1) Søk tidlig inn på hoppredskapet med vinkel i skuldrene (teknikk 2) Strekk ut i skuldrene og gjør en fiksert svai med kroppen ”sett fart på hælene” (teknikk 2) Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

34 Ledelse og instruksjon
Hopp med hoppredskap Bestemmelser Arbeidsoppgaver: Blikket på hendene under fraskyvet Fraskyv før kroppen står i 90 mot hoppredskapet Strake albuer i fraskyv Høy 2. svevfase og strak kropp gjennom hele svevet (teknikk 1) Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

35 Ledelse og instruksjon
Hopp med hoppredskap Bestemmelser Vanlige feil: For kort 1. svevfase Venter for lenge med fraskyv Skuldrene siger frem før fraskyvet Bøy i albuene ved fraskyv For høy i 1. svevfase Mister spenning i hofta Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

36 Vanligste skader ved bruk av trampett
Trampett i skolen Vanligste skader ved bruk av trampett

37 Ledelse og instruksjon
Vanligste skader Bestemmelser Trampettsprang gir store muligheter for kroppslig utfoldelse i frie svev De vanligste skadene er akutte overbelastningsskader i ankel og kne, brudd kan også oppstå Dessverre kan uhellet være ute og alvorlige skader som brudd i nakke eller ryggskade kan oppstå Ledelse og instruksjon Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

38 Brudd i nakke eller rygg
Bestemmelser Ledelse og instruksjon Brudd eller mistanke om skader på hodeskallen, i nakken eller i ryggen er alltid meget alvorlige. Som hovedregel skal du aldri flytte pasienten, men straks tilkalle kyndig hjelp. Sørg for frie luftveier Ring 113 Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

39 Ledelse og instruksjon
Førstehjelp Bestemmelser Ledelse og instruksjon P R I C E Protection Rest Ice Compression Elevation Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

40 Ledelse og instruksjon
Forebygging Bestemmelser Ledelse og instruksjon Varm godt opp Pass på at du ikke blir nedkjølt Viktig med et godt treningsgrunnlag Bygg opp de fysiske forutsetningene Riktig progresjon Sørg for hensiktsmessig bevegelighet til den aktiviteten du driver Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader

41 Ledelse og instruksjon
Etterbehandling av akutte skader Bestemmelser Ledelse og instruksjon Slik aktivitet kan for eksempel være: svømming sykling lett jogging lett styrketrening (f.eks. vippebrett og balansematte) bevegelighetstrening Mottak Sprangets 5 faser Strekkhopp Pikert hopp Salto Hopp med hoppredskap Idrettsskader


Laste ned ppt "Plassering i NGTFs utdanningstilbud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google