Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening
En orientering om utvalgets arbeid til NPFs sentralstyre, ved leder konferansen i 2006 Nora Sveaass, utvalgsleder Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

2 Mandat Utvalget skal arbeide for forholdet mellom menneskerettigheter slik disse kommer til uttrykk i FNs konvensjoner – og psykologisk kunnskap og virksomhet Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

3 videre Forebygge at mennesker utsettes for brudd på menneskerettigheter Fremme bruk av psykologisk fagkunnskap for å hjelpe mennesker som blir eller har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd Bidra til å utvikle og formidle kunnskap om forholdet mellom menneskerettigheter og psykologi Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

4 Bidra til å øke sammenhengen mellom menneskerettigheter, helse og livskvalitet
Bidra til at psykologisk fagkunnskap blir anvendt for fred, konfliktløsning og respekt for menneskerettigheter Forhindre at psykologisk fagkunnskap blir brukt krenkende eller undertrykkende Forhindre enhver medvirkning fra psykologer i tortur eller andre menneskerettighetsbrudd Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

5 Bidra til å støtte psykologer og psykologers samarbeidspartnere som hindres i å utøve sin virksomhet eller som trakasseres eller forfølges på grunn av sin psykologiske virksomhet og sitt engasjement for menneskerettigheter Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

6 Utvalget består av Odd Harald Røkenes Haldis Hjort Ragnhild Dybdahl
Jorunn Gran Kerstin Søderstrøm Nora Sveaass (leder) NPFsamfunnskontakt Liv Jørgensen Assosiert student Joar Halvorsen Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

7

8 Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

9 Flyktningbarn Fra MRU: Kerstin, Ragnhild,Jorunn, Nora
Asylbarn stafetten: Brev til BLD Kronikker Radioinnslag Høring ”Barndom på vent” info hefte NGO-U uttalelse i forbindelse med St.m.1 Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

10 MR-barn vil i samarbeid med andre organisasjoner arbeide for
Kreve raskere behandling av asylsøknader der barn er involvert Fortgang i overføring av ansvar for enslige umyndige asylsøkere til barnevernet Sikre asylsøkerfamiliers boforhold, stabilitet, tilgang på skole, helse- og sosialtjenester. Konkretisering av barnekonvensjonen, barnets perspektiv og rolle i asylsaker Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

11 Flyktningbarn Oppfølging av helsetjenester – med fokus på psykologisk behandling for dem som trenger det Skole og oppfølging Styrking av familier – veiledning til foreldre Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

12 MR-undervisning Haldis, Odd-Harald, Joar (student medlem), Ragnhild, Nora Styrke MR som tema i spesialistutdanning i regi av NPF og andre MR undervisning ved grunnutdanning, universitet og høyskoler Utvikle hensiktsmessig undervisningsmateriell Samarbeide med andre MR organisasjoner om undervisning – planer og materiell Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

13 Psykisk helsevern Haldis, Joar
I samarbeid med MR senteret og andre MR organisasjoner ha et våkent øye for menneskerettighetssituasjon i psykisk helsevern Kurs og veiledning om MR og fagetikk i psykisk helsevern Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

14 Rett til behandling og rehabilitering av torturerte
Odd Harald, Nora Følge opp internasjonale avtaler om rett til behandling, rehab og kompensasjon Brev til Helseminister og Justisminister og etterlyst Norges oppfyllelse av avtaler Etterlyst torturdefinisjon i norsk lovverk Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

15 The right to restitution
Each state party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full a rehabilitation as possible (art. 14) Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

16 adopted by the 61th session of the Human Rights Commission in 2005
The Basic Principles and Guidelines of Remedy and Reparations for Victims of Human Rights and Humanitarian Law Violations adopted by the 61th session of the Human Rights Commission in 2005 Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

17 Council directive 2003/9/EC for the reception of refugees and asylumseekers
Article 20 Victims of torture and violence Member States shall ensure that, if necessary, persons who have been subjected to torture, rape or others serious acts of violence receive the necessary treatment of damages caused by the aforementioned acts Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse

18 Flyktningpolitiske temaer
Helseerklæringer i asylsaker (Annie von der Lippe i utvalg) Skrevet brev og uttaleser Rett til familiegjenforening Rett til advokatbistand Protestert mot internering av utledninger på Trandum Nora Sveaass, 2006 NPFs lederkonferanse


Laste ned ppt "Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google