Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overskudd i kommunene Sammendrag av prosjekt utført for KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overskudd i kommunene Sammendrag av prosjekt utført for KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overskudd i kommunene Sammendrag av prosjekt utført for KS

2 2 Bakgrunn og mandat  Kommuneøkonomien er nå i klar bedring  I debatten om kommuneøkonomien har det vært reist kritiske røster mot at kommunene bruker for mye av inntektsveksten til å nedbetale gjeld fremfor å prioritere tjenester til sine innbyggere  Mandat for prosjektet: −På en lettfattelig måte presentere hvorfor kommunesektoren må gå med ”overskudd” (dvs. positivt netto driftsresultat) – og hva overskudd uttrykker i denne sammenheng. −Vurdere hvordan andre indikatorer/indikatorsett enn netto driftsresultat kan utnyttes for å gi et best mulig korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i kommunesektoren.

3 3 Hva menes med overskudd i kommunene?  Netto driftsresultat er det vanligste resultatmålet i kommunene  Netto driftsresultat er ikke et overskudd slik driftsresultatet for en bedrift er −Utrykker endringer i likviditeten i kommunene  I netto driftsresultat inngår ikke alle kostnader −Blant annet er kapitalslit ikke med, kun avdrag, som er en utgift ikke en kostnad  Dessuten påvirkes resultatet av tilfeldige svingninger i inntekter og utgifter  Netto driftsresultat er derfor ikke et godt mål på om den økonomiske utviklingen i kommunene er bærekraftig

4 4 Hvor stor bør “overskuddet” være?  Kommunene har ikke som mål å skape overskudd for sine eiere (befolkningen), slik bedrifter har  Kommunene skal sørge for mest mulig velferd til sine innbyggere  I likhet med bedrifter og familier kan kommuner over tid ikke ha kostnader som overstiger inntektene for å ha en bærekraftig økonomi  Ser en bort fra ekstrordinære inntekter og utgifter bør en gjennomsnittskommune ha et netto driftsresultatet som svarer til 3 – 3 ½ prosent av driftsinntektene −I år med ekstraordinært høye inntekter som en ikke kan vente viderføres bør overskuddet ligge høyere enn dette

5 5 Kommuneresultat – en hjelpeindikator  For bedre å måle om en kommunes økonomi er bærekraftig introduseres kommuneresultat  Kommuneresultatet beregnes på grunnlag av netto driftsresulatet  Det korrigeres blant annet ved at kapitalsit erstatter avdrag −Dessuten gjøres en rekke andre korreksjoner for å få et normalt nivå på inntekter og utgifter  Kommuneresulatet bør normalt ligge på et nivå rundt null for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling

6 6 Beregnet kommuneresultat i 2005  ECON har i prosjektet beregnet kommuneresultatet i alle norske kommuner −Beregningene er foretatt på grunnlag av en rekke forutsetninger, blant annet om størrelsen på avskrivningene  Basert på våre forutsetninger utgjorde kommuneresultatet i 2005 1,1 prosent av inntektene for alle kommunene sett under ett, mens netto driftsresultat var 3,9 prosent  Samvariasjonen mellom netto driftsresultat og kommuneresultat er ikke entydig −Korrelasjonen er knapt 0,4 på tvers av alle kommune

7 7 Samvariasjon mellom netto driftsresultat og kommuneresultat


Laste ned ppt "Overskudd i kommunene Sammendrag av prosjekt utført for KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google