Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet
Hvordan arbeide med området "nærmiljø og samfunn" i barnehagen? Lenke til St. Hanshaugen Opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Pål Dingstad

2 Litt om kurset Litt om hvorfor (faglig refleksjon / kritisk refleksjon) Mest om hvordan Barnehagen i (lokal)samfunnet Samfunnet i barnehagen Praktisk øvelse

3 ”Samfunnsfag / nærmiljø og samfunn er så fjernt og vanskelig liksom – og det er så teoretisk…!”
Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Biologi Sosiologi Naturen Kulturen / samfunnet Eksursjoner Utforskning Eksursjoner Utforskning Skog og mark / ulike naturmiljøer Byen / lokalsamfunnet / ulike kulturmiljøer

4 Hvorfor? Faglige begrunnelser
Teori om basiskompetanse og sosial kompetanse = (ca) sosiale (og kulturelle) = ferdigheter = samfunnsmesspige ferdigheter Grunnleggende kompetanse i samfunnsmessige ferdigheter Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er forutsetning for barns danning. (KD: 2006 s.12) Oppdragelsen skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. (KD: 2006 s.13) Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. (KD: 2006 s.13)

5 Samfunnet i barnehagen – den doble eller triple bunnen

6 Barnehagen som speil av Samfunnet
Offentlig arena Demokratisk arena Kaotisk arena / kompleksitet – roller + rollefordelinger, sosialisering / rekruttering, – konflikter – gruppe dannelser – stategier - forskyvninger – ekskluderinger – inkluderinger – dilemmaer – sorger – gleder - stadig nye erfaringer og opplevelser – trygghet / utrygghet, skader, ulikeøformer for behovstilfredsstillelse Barnehagen som et lite samfunn (sosialt system – barnehagen som organisasjon) Som en (organisatorisk) helhet - sett ovenfra Normene + verdiene som utfolder seg i barnehagen Samfunnet som didaktisk tema i barnehagen Avsluttende emner + temaer Gjennomgripende emner og temaer

7 Gjennomgripende og avsluttende temaer
Eks.: sesongavhengige temaer, konkrete, praktiske temaer som startes og avsluttes – ofte knyttet til praktiske hverdagsaktiviteter Trær Kroppen Skogen om våren Skogen om høsten Menneskerettigheter / Barnekonvensjon Gjennomgripende temaer Mer ”abstrakte” temaer, ofte knyttet til verdigrunnlaget Etikk / medvirkning Sosial kompetanse Kjønnsroller og likestilling, verdier som inkludering Medvirkning Nærmiljø og samfunn

8 Verdien av faglig (teoretisk / kritisk) refleksjon
(sosiologi / sosialfilosofi) Samfunnsforhold Samfunnsspørsmål

9 Tema-eksempler / idebank
Teoretisk refleksjon over samfunn og kultur i barnehagen (Litt sosiologi / sosial filosofi / historie - lokalhistorie) Kulturbegrepet (som fenomen og perspektiv) Strukturbegrepet Rollebegrepet Medvirkning / demokrati / politikk / etikk Kjønnsroller og likestilling Rasisme / fremmedfrykt / væremåter + innstillinger overfor forholdet mellom ”det normale og avvikende” Massemedier Middel til refleksjon / diskusjon – en arbeidsmåte Didaktisk tema – hensikt: utvikling av gryende / grunnleggende mediekompetanse

10 Barnehagen i samfunnet
På besøk i kommunestyret Tur til stortinget

11 Hvordan gi barna ”opplevelser og erfaringer i nærmiljøet?”
Gjennom turer og ekskursjoner Ta med barna ut på byen Observasjon – La barna øve seg i observasjon Tematiseringer av turene / observasjonene

12 Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Biologi Sosiologi Naturen Kulturen / samfunnet Eksursjoner Utforskning Skog og mark / ulike naturmiljøer Eksursjoner Utforskning Byen og lokalsamfunnet / ulike kulturmiljøer

13 Utnytt lokale kulturtilbud
Bibliotek Utstillinger Barneteater Barnefilm Besøksbondegårder

14 Idebank: Besøke andre barnehager Munchmuseet Frognerparken Bygdøy
Akerselva Sognsvann Tivoli Teknisk Ekeberg Barnefilmfestival Grilling i nærmiljøet Besøk på sykehus / arbeidsplasser Sirkus Besøk på eldresenteret Moffedille - Sansesenter på Ullevål Sansehuset Akershus festning (kriger og konger) Spesielle jente- og gutteturer Metoder: Ekskursjon / bruk av nærmiljøet / bruk kommunikasjonsmidler / ta med barna ut på byen! Barnekunstmuseet Deichmann Cafebesøk Zoologisk museum Reptilparken Teater Albert og Skybert Annes Dukketeater Botanisk hage Veterinærhøgskolen – hestene Voldsløkka Sofienbergparken

15 Dokumentasjonsformer
Foto / video Collage Tematiseringer via andre faglige uttrykk, for eksempel forming Oppsummeringer / dialoger / med barna NB – Logger / referater

16 Observerasjon – Verktøy for tilgang til erfaringer om nærmiljøet
Tur med kollektivtransport gjennom byen Hva ser / oppfatter barna? Observasjon av mennesker og samhandling + refleksjon Evt roller / kultur / samspill mellom mennesker - Påfølgende samtale / diskusjon Prosjekt – bli kjent med nærmiljøet Lage kart over nærmiljøet (hvem bor hvor, arbeidsplasser / næringsliv barnehager etc. Observasjon i kombinasjon med utprøving av normer / roller / verdier / Utprøving av roller, rollespill Barnas impulsivitet til stor hjelp! Samarbeid med lokale historielag

17 Systematisering av elementer fra lokalsamfunnet
Beliggen-het Hva finnes Historikk Tips Basis: Hoaas Moen, 2004

18 Kilder http://www.kvasir.no/gatami/ http://www.oslo.kommune.no/
Bugge, Liv Susanne: Heimkunnskap mer enn boller og brus Hoaas Moen, Kari (2004): Nærmiljø og samfunn i barnehagen Larsen og Vaagan Slåtten (2006): Samfunnsfag for førskolelærere

19 Praktisk oppgave Barnehagen i samfunnet
Planlegg og gjennomfør en ekskursjon i barnehagens nærmiljø. Turen skal bearbeides, oppsummeres eller rekonstrueres i etterkant med barna. Hvordan dette gjøres er litt avhengig av barnas alder. Grunnlaget for (målet med) opplegget skal begrunnet / definert i lys av hovedmenet nærmiljø og samfunn Hva ga barna uttrykk for at de opplevde? Annet?


Laste ned ppt "Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google