Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datakortet i helsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datakortet i helsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Datakortet i helsetjenesten
v/ Britt H. Rustad Datakortets fagseminar 31. mars – 4. april 2008

2 Datakortet Helse – for IKT kompetanse i helsetjenesten
KITH er ansvarlig for innholdet i fagplanen, godkjenning av undervisningsmateriell og nasjonalt fagråd. Akribe har utviklet lærebok Datakortet a.s utvikler tester.

3 sikre kompetanse i behandling av pasientinformasjon
gi forståelse for de krav og regler som stilles opplæringskonsept basert på en fagplan og en ferdighetstest dokumenterer at kandidaten har kompetanse om regler, krav og bruk av informasjonssystemer med pasientinformasjon.

4 Målgruppen er alle ansatte i helsetjenesten som benytter informasjonssystemer med pasientinformasjon.

5 Fagplan forutsetter en viss generell IKT- kompetanse som eksempelvis eBorger. Den dekker ikke dybdekompetanse i spesifikke systemer. 1  Generelt:        Premisser for IKT i helsetjenesten, fra målsettinger til lover/regler.  2  Forpliktelser:  Omhandler krav som stilles til brukere av helseinformasjonssystemer (HIS). Hovedfokus på det som er spesielt for behandling av pasientinformasjon.

6 3  Retningslinjer:     Omhandler praktiske løsninger på krav som stilles til brukere av elektronisk pasientinformasjon med fokus på elektronisk pasient journal (EPJ). 4  Systemer:       Gir kandidaten en oversikt over systemløsningene som er tatt i bruk ved helsevirksomheter med fokus på system for EPJ.

7 5  Ferdigheter:    Avsnittet er spesifikt for de ulike systemene og vil gi kandidaten konkret kunnskap innen det system som benyttes i egen virksomhet. Gerica DIPS Visma

8 Pilottesting Akershus Universitetssykehus Høgskolen i Bergen
Arendal kommune Lyngdal kommune Veien videre: Lansering sammen med Akribe april/mai Bok i salg nå. Tester klare i løpet av april.

9 Noen resultater fra pilot
Sentralstyret i KS har godkjent en ny strategi- og handlingsplan for IKT i kommunesektoren. eKommune 2009 Kommuneprogrammet er myndighetenes strategi for IKT i helsesektoren, 2007.  NSF/ELIN-k har fått i oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å lede deler av fase 2 i kommuneprogrammet, som handler om forsiktig spredning av samhandlingsløsningene.  Prosjektet skal bidra til at 20 kommuner gjør de forberedelser som må til for å kunne ta i bruk elektronisk samhandling med fastleger og sykehus. I perioden 2004 og frem til 2007 har oppgaver i kommuneprogrammet vært sentrert rundt å få frem bruk av elektroniske samhandlingsløsninger gjennom etableringen ELIN-k og 4 kommunale fyrtårn. NSF og KS har ansvar for ELIN-k prosjektet, ett av tiltakene knyttet til de nasjonale strategier for IKT i helsesektoren som er beskrevet i 2007, kommuneprogrammet. ELIN-k-prosjektet er i gang med utvikling av løsningene for Fase 1 og vil starte opp Fase 2 så snart finansiering foreligger. Gjennomføringen av Fase 1 og 2 skal være ferdig ved utgangen av Kommuneprogrammet er delt inn i 3 faser: • Fase 1, perioden , ”Fyrtårn” og ELIN-k-prosjektet • Fase 2, , ”Forsiktig spredning” • Fase 3, 2008/9-, ”Bredding”  Med ELIN-k pilotkommuner menes: de kommuner som deltar som pilot i forbindelse med utvikling, test og godkjenning av ELIN-k hovedprosjekt, fase 1. (Arendal, Bergen, Sandefjord, Stavanger, Tromsø og Trondheim)

10 Noen resultater fra pilot

11 ”Jeg sjekker alltid vaktlisten og ser om det er noen som er gode på data når jeg skal på jobb. Dersom det ikke er det bytter jeg vakten. Det tar mye tid å planlegge slik, vet ikke hvor lenge jeg orker å ha det sånn. ”

12 Erfaringer fra pilotprosjektet og planer videre nye eBorgere i Konsulent Sigrid Sviland Presttun, SABHF

13 ”Jeg trives med å være sykepleier og tror til og med at jeg er en god sykepleier, men nå må man kunne skrive på data for å gjøre jobben og det klarer jeg ikke. Jeg har tenkt at jeg må slutte.” ”Jeg sjekker alltid vaktlisten og ser om det er noen som er gode på data når jeg skal på jobb. Dersom det ikke er det bytter jeg vakten. Det tar mye tid å planlegge slik, vet ikke hvor lenge jeg orker å ha det sånn. ”

14 Ansatte ved sykehuset 2 291 ansatte fordelt på årsverk

15 FL – møte Vedtak: Foretaksledelsen vedtar å starte opp et pilotprosjekt i forhold til kompetansekartlegging og sertifisering av digital kompetanse – eBorger. pilotprosjektet gjennomføres høsten 06

16 SAB HF – et digitalt sykehus
Alle ansatte må bruke data Innhente informasjon - Intranett E-post Gat turnus Elektronisk sykepleiejournal /DIPS E-handel BUP data Osv…. Kan alle ansatte bruke data?? Hvordan kan vi sjekke hva de kan?? Brukerfeil – feilregistreringer? Sykemeldinger?? Kostnader??

17 Bli eBorger! Foretaket sikrer at alle ansatte har en grunnkompetanse
Opplæringen gir digital kompetanse som alle trenger i dagens samfunn Opplæringen betales av sykehuset Ledere forplikter seg til å tilrettelegge for Selvangivelse Nettbank Min side – eget fødselsnummer, informasjon vedr. trygdekontor m.m arkiv om hver enkelt person. Tilpasset deg

18 Faktorer som var viktig for å lykkes:
eBorgerprosjektet var målrettet, tidsavgrenset og konkret Obligatorisk testing At svaret på testen kom umiddelbart etter at man klikket på ferdig - Fortest - resultat ikke videreformidlet - eBorgertest – resultat videreformidlet Ulike stillingskategorier med på samme opplegg

19 Faktorer som var viktig for å lykkes:
Frivillig opplæring / ulike tilbud Gratis for deltakerne med test/kurs/materiell Hjelpe og bruke hverandre Bestemme selv når man ville ta testen og hvor man ville ta den eBorgerkompetanse nyttig også privat eBorgernål og gratulasjonsbrev

20 Fortesten tilgjengelig i tre uker Resultat:

21 Sluttresultat 86% deltakelse 54 ansatte deltok på 2 dagers kurs
146 eBorgere Flere ansatte hadde hevet si kompetanse på enkelte nivåer Heving av kompetanse i alle aldersgrupper og uavhengig av stillingskategori

22 Tilbakemeldinger fra deltakere i pilot
Positivt at alle ansatte har vært med i samme prosjekt Positivt å delta på kurs med kollegaer i andre typer stillinger Det har vært samlende for avdelingen Jeg har fått bedre oversikt over hvem som kan hjelpe med dataspørsmål på avdelingen

23 Flere kommentarer Det har vært vanskelig å sette av tid til kurs og egentrening Testingen gjorde at jeg tok det mer på alvor Fått grunnleggende kunnskap om data Kartlagt hva jeg trengte mer opplæring i Bekreftelse på at jeg kan bruke e-verktøy Lært mye – bedre forståelse

24 Flere kommentarer Godt tiltak! Må fortsette for alle!!
Opplæringen har vært nyttig, endret på min holdning til bruk av IT-verktøy Fått mer forståelse for bruk av data Blitt tryggere, ikke redd for å prøve Ser at behovet er enormt på ”huset”. Støtter prosjektet 100% Beste tiltaket jeg har vært med på

25 1000 eBorgere i løpet av et år
Kvinneklinikken Psykiatrisk senter Asker Alderspsykiatrisk avd. Nye avdelinger etter sommerferien Siste pulje rundt årsskiftet Samme opplegg som i pilotprosjektet, men tar med oss erfaringene vi har fått og gjør noen endringer MÅL: Sikre digital kompetanse i foretaket


Laste ned ppt "Datakortet i helsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google