Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et skeptisk blikk på klimaskeptikere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et skeptisk blikk på klimaskeptikere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et skeptisk blikk på klimaskeptikere
Ikkeno (pseudonym) Foredrag Tekna SeniorTeknologene Tekna SET 01/10/2013

2 Innhold Klimaskepsis - hva er det? James Inhofe Michael Crichton
Tom Segalstad Roy Spencer og John Christy Frederick Seitz Richard Muller Sammendrag Tekna SET 01/10/2013

3 Klimaskepsis - hva er det?
Wikipedia viser stor enighet blant forskere Klimaskeptikere er enige om å avvise vitenskapens konsensus om klima. Ellers er de svært lite enige. Tekna SET 01/10/2013

4 Når du går imot klimaforskernes konsensus har vi kun to mulige forklaringer ..
Du er et geni som ser noe som ikke andre ser? Mest sannsynlig ser vi en helt vanlig klimaskeptiker Kan en professor emeritus være klimaskeptiker? Klimaskepsis handler ikke om vitenskap Tekna SET 01/10/2013

5 Vi er fanget i ideologier ..
lukkede system hvor alle problem henføres til en bestemt årsak: Religion - arvesynden Kommunisme - kapitalismen Fasisme - restriksjoner påført en overlegen rase fra en underlegen rase Konservative/liberalister - STATENs ødeleggelse av all "frihet” Tekna SET 01/10/2013

6 Slik lages klimaskeptikere
Fossil industri med penger og makt ”Klimaforskning” under falskt flagg En formel løser alle problem – de velger ”frihet” Plutokratene Tankesmier Konservative/ liberalister Gruppe 3 kan også være annen ideologi som til eksempel religiøs overbevisning La oss se mer detaljert på og 3 Tekna SET 01/10/2013

7 1. Fossil industri skaffer penger for å skape tvil om global oppvarming
“Vi eksisterer for å hjelpe givere til å fremme frihet, som vi forstår å være begrenset regjering, personlig ansvar og fritt næringsliv." -- Whitney Ball, administrerende direktør i DonorsTrust Donors Trust er en av de største pengeinnsamlerne Tekna SET 01/10/2013

8 2. ”Klimaforskere” velger data og sår tvil
Vitenskap er jakten på sannheten En av disse kurvene viser sannheten De andre kurvene er juks Tekna SET 01/10/2013

9 3. Konservativ/liberal problemløsning
Hvis konservative/liberalister må akseptere at vi har global oppvarming, blir de tvunget til å innrømme at problemet er så stort og komplisert at statlige tiltak er nødvendige. For en konservativ/liberalist er dette umulig, etter som staten er årsaken til ALLE problem. Løsningen på problemet blir da "frihet". juks + ideologi = klimaskeptikere Tekna SET 01/10/2013

10 James Inhofe Vi ser en video hvor han reklamerer for sin bok:
The Greatest Hoax: How the Global Warming Conspiracy Threatens Your Future ”Genesis 08:22 sier at så lenge jorden består vil det være såtid og høst, kulde og varme, vinter og sommer, dag og natt. Mitt poeng er at Gud er fremdeles der oppe. Arrogansen til folk som tror at vi mennesker ville være i stand til å endre hva han gjør med klimaet er for meg opprørende.” Gud passer på klimaet på jorden Tekna SET 01/10/2013

11 Michael Crichton Antropolog Lege Forfatter
Har solgt 200 millioner bøker “State of Fear”, 641 sider, var obligatorisk lesning for alle i “Senate Committee on Environment and Public Works” ledet av James Inhofe ( ) Han var en dårlig lege etter som han døde av strupekreft forårsaket av røking Tekna SET 01/10/2013

12 Michael Crichton The American Association of Petroleum Geologists (AAPG) kunngjorde i februar at gruppen hadde gitt forfatteren Michael Crichton sin 2006 Journalism Award for hans romaner Jurassic Park og State of Fear. AAPG sier at Journalism Award er ment å anerkjenne dem som har bidratt til den offentlige forståelsen av geologien. The Council of the American Quaternary Association (AMQUA), en profesjonell organisasjon av forskere som studerer den siste (kvartær) periode av geologisk tid hvor menneskeheten har blomstret, finner det upassende for AAPG å gi en journalistikk pris for State of Fear av to årsaker: 1. Romanen er ikke journalistikk. 2. Den er fiksjon som presenterer et forvrengt syn på global oppvarming som et vitenskapelig bløff. Crichton bruker sin status som romanforfatter og filmregissør til å presse sine synspunkter inn i den vitenskapelige debatten om global oppvarming og konsekvensene av denne. Tekna SET 01/10/2013

13 Tom Segalstad Bilde og tekst fra Norsk Oljerevy, 1996
Tom Segalstad holdt foredrag i SET 1. des 2009 Tekna SET 01/10/2013

14 CO2 i atmosfæren er nå 400 ppm (NASA)
Segalstad hevdet i at målingen fra Mauna Loa har for høye CO2 verdier og at kjerneprøver fra Antarktis viser for lave CO2 verdier for istidene Han hadde sett at Mauna Loa var en vulkan Han hadde også forklaring til hvorfor iskjerner gav feil CO2 verdier Tekna SET 01/10/2013

15 Laboratorier fra hele verden måler og beregner CO2
Vi ser en video fra NOAA Tekna SET 01/10/2013

16 Tom Segalstad Kan vi ha større tiltro til
Tom Segalstad enn til de mange forskere som måler og beregner CO2 data fra hele verden? Tekna SET 01/10/2013

17 Roy Spencer og John Christy
"Tidligere rapporterte avvik mellom oppvarmingen nær overflaten og høyere i atmosfæren har blitt brukt til å utfordre påliteligheten av klimamodeller og realiteten av den menneskeskapte globale oppvarmingen. De betydelige avvik eksisterer ikke lenger ettersom feil i satellitt- og radiosonde data er blitt identifisert og korrigert.” Tekna SET 01/10/2013

18 Roy Spencer og John Christy
"Jeg ser på jobben min litt som en lovgiver, støttet av skattyteren, for å beskytte interessene til skattyteren og for å minimere statens rolle." John Christy Tekna SET 01/10/2013

19 Frederick Seitz Wall Street Journal trykket 12.06.1996 hans angrep på
Ben Santer for å ha endret IPCC rapporten. Idag kan vi søke på “Ben Santer” i Wikipedia og der finne peker til : "An open letter to Ben Santer" som er en detaljert rapport om dette forsøket på å så tvil om IPCC sitt arbeid. Tekna SET 01/10/2013

20 Frederick Seitz 1989 .. Dr. Seitz er ganske gammel og ikke tilstrekkelig rasjonell til å kunne gi råd. Brev fra Philip Morris, 1989 Dr. Seitz er ganske gammel og ikke tilstrekkelig rasjonell til å kunne gi råd. Tekna SET 01/10/2013

21 Frederick Seitz 1998 Oregon Petition
”Vedlagt er en tolv siders gjennomgang av informasjon om emnet "global oppvarming", en underskriftskampanje i form av et svarkort og en konvolutt. Vennligst vurder dette materialet nøye.” 9 år senere er Frederick Seitz fremdeles forfatter av rare brev Tekna SET 01/10/2013

22 Oregon Petition ”Forskningsdata om klimaendringer viser ikke at menneskelig bruk av hydrokarboner er skadelig. Tvert imot er det god dokumentasjon for at økt atmosfærisk karbondioksid er miljømessig nyttig.” Tekna SET 01/10/2013

23 Oregon Petition Art Robinson jobbet hos Linus Pauling men fikk
$ for å slutte. Han ble politiker som tror på Intelligent design (ID). Han tok barna ut av skolen fordi de ikke skulle lære om evolusjonen. Selger bøker for hjemmeundervisning hvor pensum inneholder 1911 Encyclopaedia Britannica. Den høyrevridde Art Robinson ledet det hele Tekna SET 01/10/2013

24 Richard Muller var klimaskeptiker god som noen
Han fikk penger til sitt Berkeley Earth Surface Temperature prosjekt (BEST) Etterpå sier han : ”Call me a converted sceptic” En video laget av Peter Sinclair starter med Climategate og viser resultater fra BEST Når juks og vitenskap blandes forsvinner jukset 6:16 min video Video laget av Peter Sinclair Tekna SET 01/10/2013

25 Sammendrag Vitenskap er jakten på sannheten, og vitenskap virker.
En av disse kurvene viser sannheten De andre kurvene er juks juks + ideologi = klimaskeptikere Tekna SET 01/10/2013

26 Sammendrag "Gobal oppvarming er ikke en sak om overforbruk, moral, ideologi eller kapitalisme. Den er resultatet av at mennesker genererer energi fra hydrokarboner.” Mark Lynas, britisk miljøverner Tekna SET 01/10/2013


Laste ned ppt "Et skeptisk blikk på klimaskeptikere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google