Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revisjonsplikten; næringslivets perspektiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revisjonsplikten; næringslivets perspektiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Revisjonsplikten; næringslivets perspektiver
Ingebjørg Harto NHO

2 Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon
medlemsbedrifter, årsverk 75% under 20 ansatte Organiserer alle bransjer i privat sektor unntatt finans Arbeider for bedre rammebetingelser for næringslivet Lønnsforhandlinger og arbeidsgiverservise 20 landsforeninger, 15 regionkontor og Brusselkontor

3 Norsk næringsliv – hvordan ser det ut ?
AS av disse omsetning under 5 mill pr.år Mer enn halvparten ingen ansatte Det store flertall max 3 aksjonærer Eier aktiv i de fleste av selskapene Et mindretall lån i bank Mer enn halvparten bruker autorisert regnskapsfører Alle har lovpålagt revisjon Antall NUF øker mest av alle foretaksformer

4 Norsk næringsliv - rammebetingelser
Kostnadsnivå Rekordhøy sysselsetting gir rekordhøy lønnsvekst Norsk lønnsnivå 50% over våre Europeiske konkurrenter !! Lønnsnivå presser det generelle kostnadsnivået opp Administrative kostnader ved etterlevelse av regler totalt beregnet til 2,6% av BNP

5 Næringslivet - rammebetingelser
Aksjelov fra 1994/96 lite differensiert mellom store og små AS Regnskapsplikt for alle AS Flertallet av små AS bruker regnskapsfører Regnskapsfører autorisert og underlagt kompetansekrav, tilsyn og kontroll Revisjonsplikt for alle AS Alle AS har revisor, men revisor kan ikke benyttes til alt Revisjon innrettes etter standarder utviklet internasjonalt rettet mot store og eller børsnoterte foretak Snart eneste land i EØS med revisjonsplikt for alle AS Land som tidligere har hatt revisjonsplikt avviklet dette

6 Rammebetingelser under utvikling…
Elektronisk kommunikasjon og innrapportering Alt-Inn, SLN, SOFIE, .. ”Lønnsprosjektet” og andre fremtidige muligheter Betydelige endringer i mulighet for mer målrettet utplukking av kontrollobjekter og målretting av kontrollstrategi

7 Næringslivets utfordringer = Norges utfordringer
Internasjonal konkurranse om nyetableringer Internasjonal konkurranse om attraktivt næringsklima og selskapslovgivning Konsekvenser av EU-retten Delaware – effekten EUs Lisboa strategi Fokus på øket verdiskaping og nyetablering Konkurranse om forenkling 25% reduksjon av administrative byrder - ”red tape” Garanti mot ”gold plating av EU-regelverk”

8 Kostnadene ved revisjon
Gjennomsnittskostnad små AS) Omsetning < 3 mill kr ( Econ 2007 Omsetning 3 – 5 mill kr ( Econ 2007 AS uten ansatte, noe mindre Resultatgrad varierer – relativ kostnad tilsvarende Belastningen for de minste som vanlig størst De minste = de nyetablerte - ofte Totalt små AS kr. 1,8 – 2,3 mrd NHDs undersøkelse 1,35 mrd (2006 tall)

9 Nytten ved revisjon Revisjon Forholdet til uavhengighetskrav
For det enkelte AS varierer fra null til betydelig For det enkelte AS interessenter Forholdet til uavhengighetskrav Begrenset adgang til rådgivning Revisor som regnskapsfører og rådgiver ?

10 Nytten av revisjonsplikt
Det enkelte AS kan alltid velge revisjon; ingen nytte av revisjonsplikt Det enkelte AS’ interessenter; varierer med størrelse, betydning for AS-et og risikoeksponering Aksjonærer; en eller flere Ansatte; ingen eller noen Kreditor; Stor eller liten, kort eller lang Kontrollmyndigheter og skatt; unndragelsesrisiko, avdekkingsmulighet, alternative kontrollmekanismer Revisjonens innretning Regnskapsfører Elektronifisering av skatteetatens systemer; innberetning, registerdata, samkjøring, kontrollstrategier

11 Næringslivets anbefaling; se fremover !
Nytten av revisjonsplikt for små AS liten i forhold til kostnadene Kostnadene ved regeletterlevelse for små foretak må ned; forenkling nødvendig i et verdiskapingsperspektiv Verdiskaping og entreprenørskap avgjørende for fremtiden Norge må ha et attraktivt næringsklima i konkurranse med andre land; ingen andre vil ha revisjonsplikt for små; Ingen særlige grunner for norske særregler ! Konkurranse mellom ”revisor” og regnskapsfører om regnskapsføring og rådgiving gir bedre (og billigere ?) tjenester til bedriftene !

12 Revisjonsplikten for små AS må avvikles !
Takk for meg!


Laste ned ppt "Revisjonsplikten; næringslivets perspektiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google