Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjølovkomiteens innstilling om Rotterdamreglene oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett ofolk.uio.no/erikro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjølovkomiteens innstilling om Rotterdamreglene oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett ofolk.uio.no/erikro."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjølovkomiteens innstilling om Rotterdamreglene oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett oerik.rosag@jus.uio.no ofolk.uio.no/erikro

2 2 Historikk o70-årenenes forfeilede forsøk oLovforslag i USA oMultimodale transporter – maritimt hegemoni oElektroniske dokumenter oIntegrering med kjøpsavtaler og remburs oUtviklingslinjer i kontraktsretten oInflasjon

3 Ratifikasjon oJa oTiming oJurisdiksjon and voldgift oForholdet til EU oKompetanse og forrang oJurisdiksjon oLovvalg oAnnet? 3

4 Implementeringsteknikk oSjøl kap 13 oArtiklene gjenkjennelige oRekkefølge endret oLovspråk oGjeldende bestemmelser oHeving oAvstandsfrakt oForholdet til sjøl. kap. 14 4

5 Preseptivitet oDen svakere part oEndelig risikofordeling oPreseptivitet ikke kostnadsfritt oAlminnelig kontraktsrett oPreseptivitet en pris for uniformitet oUnntak oTackle to tackle oMerchant haulage oKvantumskontrakter oUSA og Europa 5

6 Ansvarsgrunnlag oUaktsomhet oFeil i behandlingen av skipet oBrann oUsjødyktighet oOppbyggingen av art 17 6

7 Begrensing oAnsvarsforsikringskostnader og totalkostnader o3 SDR/ 875 SDR oMontreal 19 SDR oOpp 50% / 31% oInflasjon 731% oIkke tacit amendment oEgenfeil 7

8 Forsinkelse oSærlige ansvarsgrenser oGods ødelagt pga forsinkelse oSlow steaming 8

9 Avsenderens ansvar oShipper ≠ avskiper oKontraktsbestemt avsender oAnsvarssituasjonene oAnsvarsgrunnlaget oAnsvarsbegrensning? 9

10 Virkeområde oPreseptorisk virkeområde oUtenfor virkeområdet oNasjonale transporter oRR gjelder oSpesielle ansvarsgrenser oNasjonale transporter som del av en internasjonal transport 10

11 Forholdet til andre konvensjoner - art 82 oPrinsippet oLufttransport oVeitransport oJernbanetransport oTransport på innenlandske vannveier 11

12 Innlån fra andre konvensjoner - art 26 oLikner på CMR art. 2 oBare ansvar, ansvarsbegrensning og foreldelse oHypotetiske kontrakter oLokalisert skade oInternasjonale konvensjoner etc. oKonvensjonenes virkeområde 12

13 Multimodale prinsipper oTolkingsregelen oInnskrenkende tolking av modale konvensjoner oPartene får bestemme bakgrunnsretten oKontraktsfrihet oEn transport, ett regime oRegressfellen 13

14 Et uniformt multimodalt dokument? oRR-dokumentasjonen er generisk oEnkelte regler knytter seg likevel til dokumentene … omen det spiller liten rolle utenfor konvensjonenes virkeområde 14

15 Negotiabilitet oTransferability oNegotiabilitet som i omsetningsgjeldsbrev oHva er legitimasjonsgrunnlaget? oHva sier bankene? oHvordan er dette i utlandet? oTerminologi oIkke-negotiabelt dokument? 15

16 Lastebeskrivelse og feilbeskrivelsesansvar oSjøl § 299-ansvaret oGeneralisering oMå tapet være forårsaket av innløsning? oSjøl § 300-ansvaret oFremdeles nasjonal rett oBegrensning 16

17 Identity of carrier oIngen «documentary carrier» o«Contract particulars» avgjørende oPresumsjon for registrert eier oSkipsførerkonnossement 17

18 Mottakernes og ihendehaverens ansvar oIkke ihendehaveransvar oMottakeransvaret opprettholdt o«Freight prepaid» 18

19 Utlevering oPresisering av utleveringsmekanismen oUtlevering uten konnossement oOverdragelse av rettigheter 19


Laste ned ppt "Sjølovkomiteens innstilling om Rotterdamreglene oProfessor Erik Røsæg oNordisk institutt for sjørett ofolk.uio.no/erikro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google