Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aski Raski Velkommen til en kort informasjon om Aski Raski lesetrening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aski Raski Velkommen til en kort informasjon om Aski Raski lesetrening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aski Raski Velkommen til en kort informasjon om Aski Raski lesetrening
Trykk deg frem med mellomromstasten! Ønsker du hurtig gjennomgang, trykk mellomromstast når ordøvelser vises.

2 Aski Raski Målet med å lese er å forstå. For å få forståelse, må en kunne teknikken å lese. Den delen av lesingen kalles avkoding. Aski Raski hjelper elever å bli gode avkodere Aski Raski hjelper elevene å uttaler ord og lyder rett.

3 Aski Raski ”er et program hvor elevene lærer å avkode større og større deler av ord mer og mer automatisk” Ingrid Ask

4 Aski Raski har over 2000 øvelser fra avkoding av første bokstav til elevene avkoder lange ord automatisk

5 Aski Raski er et fint supplement i leseinnlæringen
lærer elevene å avkode ord fonologisk

6 Aski Raski Elevene kan selv måle egen fremgang
Elevene kan lære teknisk lesing med tilrettelagt opplegg- egen progresjon

7 Aski Raski Leseinnlæring I Trinn 2 B d k v j b h t g p æ ø y
En og en bokstav s o l m u r f å i a e n To bokstaver l-e s-a ni fo Tre bokstaver l-e-s s-a-l fin sol To stavelser le-se rose Tre stavelser ro-se-ne filene Når eleven har lest en oppgave, kan han/hun fargelegge ruta, eller sette inn et bilde eller en animasjon. Skriveøvelser Ordbok Ordoversikt

8 Aski Raski12 Kartlegging Leseinnlæring I Leseinnlæring II Håndbok
Ordbok

9 Aski Raski Kartlegging
Aski Raski Kartlegging viser hvilke tekniske leseferdigheter eleven har. Tiltak kan settes inn der hvor elevene får vansker med å avkode ord hurtig og rett. Kartleggingen forteller på hvilket trinn eleven er i ei lesetrapp. Den viser også hvor på trinnet eleven er. Til mer automatiserte ferdighetene er, til mer fiolett er fargen. Det tar ca. 10 minutt å ta hele kartleggingen på en elev.

10 Høye søyler forteller at elevene bruker lang tid og har mange feil når de avkoder tekster.

11 Mor tok ansvar. De satt og leste ord fra Aski Raski 20 min. hver dag, også lørdager og søndager. Det har gitt resultater

12 I løpet av 9 måneder forbedret Erling poengsummen fra 547 til 154. Summen er fra 5 deltester i Aski Raski. Første gangen kunne han nesten ikke lese tostavelsesord.

13 Aski Raski Leseinnlæring I 12 Trinn 1 Trinn 2 A Trinn 2 B Trinn 2 C
Fra bokstaver til lyd Trinn 2 A a-e-i-o-u-å f-l-m-n-r-s Trinn 2 B y-æ-ø-j-v-b d-g-h-k-p-t Trinn 2 C Alle bokstavene

14 Trinn 1 Fra bokstaver til lyd.
Målet er her at elevene automatisk skal si lyden til enkle bokstaver mer og mer automatisk.

15 siolermuafnåj å f l s j o n a u n m v e r i

16 Aski Raski Leseinnlæring I 12 Trinn 1 Trinn 2 A Trinn 2 B Trinn 2 C
Fra bokstaver til lyd Trinn 2 A a-e-i-o-u-å f-l-m-n-r-s Trinn 2 B y-æ-ø-j-v-b d-g-h-k-p-t Trinn 2 C Alle bokstavene

17 Trinn 2 A B C Elevene får trening i å sette sammen flere lyder til ord og nonord (tulleord), flere stavelser til ord og nonord. Målet er å avkode enkle stavelser automatisk.

18 v a d e p i d o t u b y v æ h ø j å

19 re ne re pe ne re lu ne re ra ne re se ne re e ne re ne re

20 Aski Raski 12 Trinn 4 Trinn 3 Trinn 6 Trinn 5 Leseinnlæring II
Sammensatte grafem kj-skj-hj-ng osv. Trinn 4 Komplekse ord spra-sklu-aks Trinn 5 Enkel-dobbel konsonant Trinn 6 Morfem meningsdeler fin-ufin, ren-uren bilen-biler-bilene 1

21 Trinn 3 Sammensatte grafem
Grafem er en nedskrevet lyd. Når lyden er skrevet ned med flere bokstaver kaller vi det i Aski Raski for sammensatt grafem. Eks: kj, skj, ng, diftonger ….. Mange elever avkoder sammensatte grafem ved at de avkoder bokstav for bokstav. 3 2 1

22 ei l ei s ei br ei vr ei str eif v ei l eir s ei

23 Aski Raski 12 Trinn 4 Trinn 3 Trinn 6 Trinn 5 Leseinnlæring II
Sammensatte grafem kj-skj-hj-ng osv. Trinn 4 Komplekse ord spra-sklu-aks Trinn 5 Enkel-dobbel konsonant Trinn 6 Morfem meningsdeler fin-ufin, ren-uren bilen-biler-bilene 1

24 Trinn 4 Komplekse stavelser
En kompleks stavelse skrives med to eller flere konsonanter etter hverandre. Mange elever bruker lang tid på å avkode ord som inneholder komplekse stavelser. Programmet er en fin øvelse på å uttale vanskelige ord rett og til å lære nye begrep. 4 3 2 1

25 fr a fr akt fr am fr ank fr es fr i fr ist fr osk fr u

26 Aski Raski 12 Trinn 4 Trinn 3 Trinn 6 Trinn 5 Leseinnlæring II
Sammensatte grafem kj-skj-hj-ng osv. Trinn 4 Komplekse ord spra-sklu-aks Trinn 5 Enkel-dobbel konsonant Trinn 6 Morfem meningsdeler fin-ufin, ren-uren bilen-biler-bilene 1

27 Trinn 5 Enkel dobbel konsonant
Mange elever har vansker med å skrive ord med enkel- og dobbel konsonant rett. Aski Raski hjelper elevene til å oppdage endring i vokallyd når ord skrives med enkel- og dobbel konsonant. Lesetrapp: Trinn 5 5 4 3 2 1

28 d abbe kr abbe kl abbe l abbe st abbe t abbe gr abbe

29 t ap t app sk ap p app dr ap gl app g ap kn app r ap sl app skr ap tr app n app

30 Aski Raski 12 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Leseinnlæring II
Sammensatte grafem kj-skj-hj-ng osv. Trinn 4 Komplekse ord spra-sklu-aks Trinn 5 Enkel-dobbel konsonant Trinn 6 Morfem meningsdeler fin-ufin, ren-uren bilen-biler-bilene 1

31 Mål Trinn 6 Morfem- sammensatte ord
Morfem vil si meningsdelen i et ord. Eks: hest i hester, hestene, hesten Mange elever som har lesevansker, gjetter ofte når de skal avkode endelser i ord. Denne delen av Aski Raski vil hjelpe elevene å oppdage likheter i orda. Programmet gir også en fin øvelse i å uttale ord rett og lære hva ulike ord betyr. 7 Mål 6 5 4 3 2 1

32 for bli for blø for bløffe for bokstav for brenne for bruk for brytelse for bud for bund

33 klok klok ere klok est fet fet ere fet est brun brun ere brun est fin fin ere fin est gul gul ere gul est ren ren ere ren est sur sur ere sur est

34 administr ator allig ator dikt ator ekv ator illustr ator imit ator inspir ator kalkul ator sen ator

35 Brukergruppe alle som befinner seg et sted i lesetrappa
barnehage – småskole - ungdomsskole-videregående - voksenopplæring elever som trenger spesielt tilrettelagt opplegg for å utvikle lese- og skriveferdigheter supplement i ordinær leseinnlæring tospråklige, programmet vil gi hjelp til å se likheter i ord, finne ut av lyder og lydkombinasjoner artikulasjonstrening

36 hvor hurtig orda skal komme tastetrykk – eget tempo
Aski Raski Elevene kan velge hvor hurtig orda skal komme opp på skjermen: tastetrykk – eget tempo eller 4 sek, 2 sek ,1 sek

37 Aski Raski Metodisk bruk enetrening
alle som er på samme nivå samleser fra storskjerm smågrupper lekser

38 Hjemlånslisens Alle elevene kan øve på Aski Raski hjemme. Intensiv øving: 20 minutt hver dag i 3 måneder vil gi resultater


Laste ned ppt "Aski Raski Velkommen til en kort informasjon om Aski Raski lesetrening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google