Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formål om å drive forskning og utvikling for å skape merverdi gjennom kunnskapsoppbygging for næringslivet og offentlige virksomheter på Haugalandet og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formål om å drive forskning og utvikling for å skape merverdi gjennom kunnskapsoppbygging for næringslivet og offentlige virksomheter på Haugalandet og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formål om å drive forskning og utvikling for å skape merverdi gjennom kunnskapsoppbygging for næringslivet og offentlige virksomheter på Haugalandet og i Sunnhordlandsregionen. Polytec skal ikke ha erverv til formål. Stiftelsen Polytec

2 Langsiktige mål Polytec 2011 Polytec 2016 50% FoU-andel
30% finansiering fra EU, forskningsrådet, offentlig virksomhet og virkemidler Oppnå basisbevilgning fra Norges Forskningsråd Polytec 2016 1/3 finansiering fra olje- og gassindustrien 1/3 finansiering fra EU, forskningsrådet, offentlig virksomhet og virkemidler 1/3 finansiering fra annen industri

3 Fagområder Prosessteknologi Flow assurance og gasstransport Ren energi Maritime operasjoner og -teknologi Næringsutvikling og innovasjon

4 Kompetanseutvikling og rekruttering
Ansatte Mennesker med ønskede faglige og personlige egenskaper er kritisk for at Polytec skal kunne utvikle sin faglige styrke og være konkurransedyktige i markedet. Det er essensielt at Polytec henter inn og utvikler personer med kompetanse som balanserer markedets behov, Polytecs akademiske ambisjoner og den enkeltes personlige ambisjoner. Polytec skal foreta rekruttering og kompetanseoppbygging i overensstemmelse med kartleggingen av markedsbehovene og krav til forskningsinstitusjoner med grunnbevilgning til enhver tid.

5 Nettverk og allianser Polytec skal gjennom sin institusjonsavtale med HSH bygge felles strategisk kompetanse til anvendelse i markedet. Polytec skal søke nasjonalt og internasjonalt akademisk og industrielt samarbeid. Polytec skal søke å være representert i faglige styrer og komiteer som understøtter stiftelsens strategiske mål.

6 Polytec Ta kontakt: Sørhauggt. 128 5527 Haugesund www.polytec.no
Thorvald F. Gundersen Leder for Forskning og Innovasjon Mobil: Epost: Polytec Sørhauggt. 128 5527 Haugesund Tel: Faks:

7 Prosessteknologi og teknisk sikkerhet
Kompetanse: Prosessimuleringer, HYSYS, PVTSim Prosessengeneering Flerfase- og våtgassmåling Gasskonvertering Online måleteknologi og analyser for prosessanlegg Teknisk sikkerhet har vært dekket av satsing sammen med ResQ fra 2004 da QPC ble etablert. Polytec kan satse innen område fra sommeren 2009

8 Prosessteknologi og teknisk sikkerhet
Prosjekteksempler Optimalisert bruk av hydrokarboner på testanlegg. På vegne av K-lab i StatoilHydro har Polytec gjennomført prosess- og PVT analyser for å vurdere både retur og gjenbruk av hydrokarboner brukt i fullskala testing på K-lab, Kårstø. Design av anlegg for utvikling av subseakompresjon Polytec har vært sterk involvert i StatoilHydros utvikling av testanlegg for subseakompressorer på K-lab, Kårstø. Primær deltakelse har vært innen teknisk ledelse, prosessdesign og simuleringer.

9 Prosessteknologi og teknisk sikkerhet
Prosjekteksempler Utarbeidelse av trykkfallsmodell for Kårstø innløpsfasiliteter for å kunne evaluere alternativer for økt kapasitet i prosessanlegget. Analyse av historiske data av trykkfall på Kårstø utløp med tanke på å identifisere forbedringsområder for kompressorkapasitet.

10 Flow assurance og gasstransport
Kompetanse: Strømningsmodellering (gass, flerfase, CO2). Bruker typisk Pipeline Studio og OLGA. Transportanalyser Kapasitetsberegninger Infrastrukturutvikling Teknologi for pigging Uttesting og evaluering av simuleringssoftware

11 Flow assurance og gasstransport
Prosjekteksempler: Optimalisert strømningsmodellering Polytec har gjennomført et FoU-prosjekt sammen med NFR, Gassco samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektet har hatt som mål å kunne utføre mer nøyaktige kapasitetsbergninger i høyturbulent gasstrømning basert på en bedre forståelse av fluidmekanikk og termodynamikk. Resultatene fra dette prosjektet har gjort Gassco i stand til å øke sin transport av naturgass med 1500 MSm3/y, noe som tilsvarer 3 GNOK/y. Prosjektkostnaden var 10 MNOK. Kapasitetstest Gjennomført kapasitetstest for utvalgte gassrørledninger og oppdatert parametrisering av tilhørende rørmodeller. Målet med disse prosjektene er å utnytte kapasiteten i rørledningene optimalt.

12 Flow assurance og gasstransport
Prosjekteksempler: Flow assurance Analyser av driftsscenarier, utarbeidelse av driftsprosedyrer og rapportering fra flerfasesystemer. Evaluering og uttesting av simuleringsverktøy. Hydrauliske beregninger Simuleringer for dimensjonering, trykkfallsberegninger og driftsfilosofi for planlagte rørledninger. Lekkasjedeteksjon Vurdering av tilgjengelige teknologier for lekkasjedeteksjon i rørtransport. Polytec har også optimalisert en rekke rørmodeller for gasstransport med tanke på lekkasjedeteksjon.

13 Ren energi Kompetanse: Utslipp til ytre miljø Teknisk miljøvern
Konsekvensutredninger Miljøsertifisering Marin fornybar energi Naturdata

14 Ren energi Prosjekteksempler:
Offhore Windpower Integration – Study (Sway AS) Based on the result from this model, the Draugen wind power study should be taken further. The economical benefits are obvious. There are opportunities for more exact calculations by using more accurate inputs and develop the model further. During this project several issues were identified for more extensive investigation. Wave energy development – wind and waves (Fobox AS) Akademisk transeferfunksjon for økt nøyaktighet i vind og bølgedata. Metocean design basis: Polytec har en betydelig årlig produksjon av metocean design basis for offshore installasjoner world wide (inklusiv vindkraftparker).

15 Maritime operasjoner og teknologi
Kompetanse. Maritime subsea teknologi Instrumentering Signalprosessering Automasjon/kybernetikk Green ship teknologi Energioptimalisering Exhaust cleaning systems Alternative fuel systems Operasjonell sikkerhet og risikostyring

16 Maritime operasjoner og teknologi
Prosjekteksempler: Bølge- og strømvarsling langs Norskekysten (Se under ”Nettjenester”) Bølgemodellene gir prognoser for bølgehøyde og retning inntil 48 timer frem i tid. I tillegg får man oversikt over vindstyrke og vindretning. Tjenesten er et nyttig hjelpeverktøy både for hurtigbåter, ferjer og fritidsbåter som ferdes på de utsatte strekningene.

17 Næringsutvikling og Innovasjon
Kompetanse: Samfunssanalyser og –utvikling Næringsanaylser og –utvikling Innovasjon- og klyngeteori Generiske fag Strategi Markedsføring Logistikk Organsisasjon

18 Næringsutvikling og Innovasjon
Prosjekteksempler: Regional satsing på fornybar energi På oppdrag fra Haugalandrådet har Polytec utført en enkel studie som undersøker mulighetene for en regional satsing innen marin fornybar energi på Haugalandet. Det er gitt en oversikt over initiativ i regionen, og en presentasjon av Haugalandet som del av Energifylket Rogaland. Også initiativ fra Sunnhordland er inkludert. Sildehuset H.J. Kyvik Forskningsprosjektet leverer teoretiske modeller for totalkonsept og merkevare for opplevelsessenteret. Utvikling av modell for totalkonsept vil ta utgangspunkt i de viktigste målgruppene. For bedriften vil en sterk merkevare bety en mer effektiv utnyttelse av markedsføringsvirkemidler,  økt merkelojalitet, samt muligheter for høyere priser og marginer.

19 Næringsutvikling og Innovasjon
Prosjekteksempler: VRI-Forskning Polytec utfører i samarbeid med IRIS et forskningsprosjekt knyttet til Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon. Gjennom dette prosjektet leverer Polytec en nullpunktanalyse for den Petromaritime klyngen i regionen, representert ved prosjektet Arena – Offshorefartøy. VRI-Rogaland kompetansemegling (KoMe) På oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune og Forskningsrådet har Polytec to kompetansemeklere innenfor Energi og Maritime Næringer Mål: Å fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter som har potensial for økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU-miljøer. Det er et delmål å styrke forskningsinstitusjonenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet.


Laste ned ppt "Formål om å drive forskning og utvikling for å skape merverdi gjennom kunnskapsoppbygging for næringslivet og offentlige virksomheter på Haugalandet og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google