Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsassistansen i Østfold IKS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsassistansen i Østfold IKS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsassistansen i Østfold IKS
AKKREDITERING

2 Driftsassistansen i Østfold
Besøk fra NA september Oppsummering - Avvik - Etterarbeid Avviksbehandling, tilbakemeldinger Oppdatert veileder. - NA dok 30 a Synspunkter fra andre driftsassistanser. - Likebehandling. - Detaljerte krav - Fremdrift i Norge Status på anleggene i forhold til akkreditering.

3 Driftsassistansen i Østfold
Oppfølgningsbesøk fra NA September. Ledende bedømmer: Erik Figenschou Teknisk bedømmer: Terje Farestveit, KLIF 2 dager. Besøkte følgende anlegg: Øra RA, Bodal RA, Alvim RA. - Meget godt resultat. Kun 2 vesentlige avvik, og 4 mindre avvik

4 Driftsassistansen i Østfold
- Vesentlig avvik Nr 1: Det er påvist mangler i systemet for opplæring og godkjenning. For eksempel: - Opplæring av Thomas Martinsen (transport av prøver) kunne ikke dokumenteres. - Relevant dokumentasjon i forbindelse med opplæring var ikke arkivert (for eksempel kursbevis) - Det dokumenteres ikke noen formell godkjenning til de ulike funksjoner. (Hvilke kriterier som er lagt til grunn og hvem som har foretatt godkjenningen) - Rekvalifiseringsmatrise, godkjenningsbevis. -Vesentlig avvik Nr 2: Prøvepunkt utløp på Alvim RA ikke representativt. Stor løftehøyde som gir lav sugehastighet. Luftbobler observert i slange. Fare for at prøven ikke er representativ. Må valideres. - Mulige tiltak: Dataanalyse som beviser at det er OK, tynnere slange, flytte prøvepunkt. - Ikke godtatt dataanalyse: TGJ i kontakt med teknisk bedømmer. Vi har prøvd å få til enkleste løsning.

5 Driftsassistansen i Østfold
Mindre avvik: 1Termometer i kjøleskap for ukeblandprøve har blitt uteglemt å kontrollere av DaØ ved noen anledninger. - Skjema for kontroll oppdateres, slik at det blir lettere å huske å utføre kontrollen.     2 Enkelte interne revisjoner var litt uklart formulert. (Ut fra beskrivelsen kommer det ikke alltid frem at det er praksis som er revidert). - De ønsker mer direkte formulering i rapportene, og at vi er klare på hva vi reviderer. 3 Styringssystemet angir at det kan tas prøver  av SS. Savner beskrivelse av prøvehåndtering ml prøveuttak på to delprøver (100 ml), min 80 ml ved en prøve, uklart formulert. Forkortelser for totalt Nitrogen og totalt fosfor: Forstår ikke TN og TP, vil vi skal bruke tot - N og tot - P  - Norsk akkreditering er veldig opptatt av SS og TN, og er veldig opptatt av om prøvedunkene eller prøvene fryser, slik at prøven påvirkes. Enkelt å få inn en beskrivelse på dette i dokumentet, om at de anleggene som analyserer SS må påse at prøven ankommer lab raskt nok, og at prøven ikke blir fryst.   4 Beskrivelsen av usikkerhetsmatrise: Har med alle punkt underveis i prøveuttaket, men har ikke med prøvehåndtering etter at prøven er tatt over på sekundærprøveflasken (Den som skal til lab) - Dokumentet skal oppdateres, og dette er et godt innspill å få med. Enkelt å ordne.

6 Driftsassistansen i Østfold
Av avvikene ser dere at vi nå begynner å komme ned på et rimelig detaljnivå på mye. Viktig med klare og gode beskrivelser. Dokumenter er oppdatert etter besøket. Dokumentrevisjon vi har hatt i januar vil føre til flere oppdateringer. Tor Gunnar har sett mye på sammenhenger mellom forskjellige parametere som er målt på egenkontrollen på Alvim. Per dato er NA fortsatt ikke helt fornøyd, og ønsker enda mer vurdering. De ønsker nok at punktet skal flyttes. De mindre avvikene som er mer kommentarer/anmerkninger er enklere å lukke. Her ønsker heller ikke NA å se all dokumentasjon før neste besøk. Vi har bare bekreftet at vi har kontroll på avvikene. Vi har begynt på årets interne revisjoner. Fuglevik og Kambo var førts ute. Andre anlegg får innkalling etter hvert.

7 Driftsassistansen i Østfold
Avviksbehandlingen: Veldig sentral del av kvalitetssystemet for å vise at vi bruker systemet, og oppdager avvik når de skjer. Avviksbehandlingen, hvordan vi bruker avvikene, og avvik fra interne revisjoner blir fulgt tett opp av NA. Før interne revisjoner og ved oppfølgning av anlegg tar vi ut oversikter over avvik Viser noen grafer på utvikling av avvik.

8 Driftsassistansen i Østfold
X

9 Driftsassistansen i Østfold
X

10 Driftsassistansen i Østfold
X Avvik nummer Dato Mnd År Beskrivelse av avvik Anlegg/sted Driftsavvik Revisjonsavvik Eksterne avvik, fra NA etc Korr. tiltak Lukket 177 1 2011 Fuglevik - overvekt på utløpsprøve MOVAR, Fuglevik ja 178 Fuglevik - kontroll av mengdemålers integratorfunksjon 179 Fuglevik - ikke analysert miljøgifter - prøve levert, feilmerket følgeskjema til Eurofins nei 201 8 Fuglevik RA - feilprosent en dag i ukeblandprøven 207 10 Fuglevik, noe undervekt, lekkasje i kanne. 209 11 Fuglevik - glassflasker til tungmetaller fryst i stykker, prøve utsatt 210 Fuglevik - Noe for mye tapt prøve en dag i ukeblandprøven

11 Driftsassistansen i Østfold
X 2012 har begynt bra !

12 Driftsassistansen i Østfold
NA dok 30 a Veileder for akkreditering av prøvetaking i avløpsvann. Utfyller standarden, og forklarer en del. Kan lastes ned fra NA sine nettsider. Ikke like firkantet på alt som tidligere. Åpner for en del vurderinger. - Beskriver krav om rekvalifisering av personell. - Beskrive hvem som kan gjøre hva i eget dokument. - Verifikasjon av prøvepunkter; Sugehastighet, rejektvann, innløp utgangspunkt før rist (Åpner for mulighet etter rist dersom vanskelig å ta før, og det kan vises at det ikke er noen forskjell.) - Tilførsler fett, septik, slam etc. - Mengdemåling Samlet usikkerhet mindre enn 10%

13 Driftsassistansen i Østfold
På samling med flere Driftsassistanser i Norge i januar 2012, ble (som vanlig) akkreditering et hett tema. - Terje Farestveit (KLIF) fortalte litt om bakgrunn for kravet. Helt fra departementsnivå. Internasjonalt hold i analyseresultater. +++

14 Driftsassistansen i Østfold
På samling med flere Driftsassistanser i Norge i januar 2012, ble (som vanlig) akkreditering et hett tema. - Terje Farestveit (KLIF) fortalte litt om bakgrunn for kravet. Helt fra departementsnivå. Internasjonalt hold i analyseresultater Ca 10 organisasjoner er nå akkreditert for prøvetaking. (Aquateam, DaØ, Sweco, Rambøl +++)

15 Driftsassistansen i Østfold
På samling med flere Driftsassistanser i Norge i januar 2012, ble (som vanlig) akkreditering et hett tema. - Terje Farestveit (KLIF) fortalte litt om bakgrunn for kravet. Helt fra departementsnivå. Internasjonalt hold i analyseresultater Ca 10 organisasjoner er nå akkreditert for prøvetaking. (Aquateam, DaØ, Sweco, Rambøl +++) - Flere andre driftsassistanser jobber hardt for å bli akkreditert. (HIAS, Kristiansand, Hordaland)

16 Driftsassistansen i Østfold
På samling med flere Driftsassistanser i Norge i januar 2012, ble (som vanlig) akkreditering et hett tema. - Terje Farestveit (KLIF) fortalte litt om bakgrunn for kravet. Helt fra departementsnivå. Internasjonalt hold i analyseresultater Ca 10 organisasjoner er nå akkreditert for prøvetaking. (Aquateam, DaØ, Sweco, Rambøl +++) - Flere andre driftsassistanser jobber hardt for å bli akkreditert. (HIAS, Kristiansand, Hordaland) - Noen har opplevd å få vurderingen avbrutt pga for dårlig grunnlag.

17 Driftsassistansen i Østfold
På samling med flere Driftsassistanser i Norge i januar 2012, ble (som vanlig) akkreditering et hett tema. - Terje Farestveit (KLIF) fortalte litt om bakgrunn for kravet. Helt fra departementsnivå. Internasjonalt hold i analyseresultater Ca 10 organisasjoner er nå akkreditert for prøvetaking. (Aquateam, DaØ, Sweco, Rambøl +++) - Flere andre driftsassistanser jobber hardt for å bli akkreditert. (HIAS, Kristiansand, Hordaland) - Noen har opplevd å få vurderingen avbrutt pga for dårlig grunnlag. - Opptatt av likebehandling. Forskjellige bedømmere gir forskjellig inntrykk.

18 Driftsassistansen i Østfold
På samling med flere Driftsassistanser i Norge i januar 2012, ble (som vanlig) akkreditering et hett tema. - Terje Farestveit (KLIF) fortalte litt om bakgrunn for kravet. Helt fra departementsnivå. Internasjonalt hold i analyseresultater Ca 10 organisasjoner er nå akkreditert for prøvetaking. (Aquateam, DaØ, Sweco, Rambøl +++) - Flere andre driftsassistanser jobber hardt for å bli akkreditert. (HIAS, Kristiansand, Hordaland) - Noen har opplevd å få vurderingen avbrutt pga for dårlig grunnlag. - Opptatt av likebehandling. Forskjellige bedømmere gir forskjellig inntrykk. - Flere røster som tidligere har vært skarpt kritiske har nå innfunnet seg med at kravet er der, og at det også kommer noe godt ut av det.

19 Driftsassistansen i Østfold
På samling med flere Driftsassistanser i Norge i januar 2012, ble (som vanlig) akkreditering et hett tema. - Terje Farestveit (KLIF) fortalte litt om bakgrunn for kravet. Helt fra departementsnivå. Internasjonalt hold i analyseresultater Ca 10 organisasjoner er nå akkreditert for prøvetaking. (Aquateam, DaØ, Sweco, Rambøl +++) - Flere andre driftsassistanser jobber hardt for å bli akkreditert. (HIAS, Kristiansand, Hordaland) - Noen har opplevd å få vurderingen avbrutt pga for dårlig grunnlag. - Opptatt av likebehandling. Forskjellige bedømmere gir forskjellig inntrykk. - Flere røster som tidligere har vært skarpt kritiske har nå innfunnet seg med at kravet er der, og at det også kommer noe godt ut av det. - Slanger på tungmetaller er et tema for flere driftsassistanser! - Lurt på om vi skal prøve å dokumentere at andre slanger kan benyttes. - Teflon står nevnt i veileder. Da må det være fornuft i å bruke det.

20 Anleggene i Østfold, status akkreditering:
Driftsassistansen i Østfold Anleggene i Østfold, status akkreditering:


Laste ned ppt "Driftsassistansen i Østfold IKS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google