Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønland – uke 5 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønland – uke 5 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønland – uke

2 Grønland på en, to, tre ….. I bakhodet…...
Oversikt over samfunnsliv og politikk 14 møter på 5 dager

3

4 Nordamerikansk og europeisk Verdens største øy
”Kalaallit Nunat” Nordamerikansk og europeisk Verdens største øy Del av Norgesveldet i 1261 Dansk koloni fram til 1953 Selvstyre 1979 Hjemmestyre og Landsting Utmeldt av EU i 1983 2009 utvidet selvstyre innbyggere Grønlandsk offisielt språk Naturalhusholdning viktig del av økonomien Fiske og fiskeeksport viktigste eksportinntekt blokktilskudd 3,4 mrd DKK (50% av off utgifter)

5 Muligheter og utfordringer….
Rike naturressurser Strategisk beliggenhet Arktisk kunnskap Stolthet og styringsvilje Økonomisk avhengighet Sterke koloniale trekk Sameksistens …? Liten befolkning Lavt utdanningsnivå Høy selvmordsrate

6

7

8 Naturinstituttet, ved Nikoline Ziemer, leder av Akademikernes Sammenslutning i Grønland, ASG, omvisning på instituttet.

9 ICC (Inuit Circumpolar Concil) ved leder Aqqaluk Lynge og kollega Sara Olsvig. ICC er en fellesorganisasjon for inuitter i Alaska, Canada og Grønland. De samarbeider også med andre urfolksorganisasjoner i Arktis, blant disse Samerådet. ICC har status som ”Permanent Participant” (fast representasjon) i Arktisk råd. Tema for vårt møte var sammenhengen mellom industriutvikling og sosial utvikling, med særlig henblikk på inuittene som urfolk.

10 Råstofdirektoratet, v/direktør Jørn Skov Nielsen.
Råstofdirektoratet tilsvarer Oljedirektoratet i Norge, men har også kartlegging og utvinning av mineraler som arbeidsfelt. Tema for møtet var den pågående prosessen knyttet til olje- og mineralutvinning, sameksistens mellom oljeindustri og fiskeri, samt vurdering av risiko knyttet til oljevirksomhet i arktiske farvann. Det ble også orientert om en nylig inngått avtale om informasjonsutveksling, mellom Råstoffdirektoratet og det norske Oljedirektoratet.

11 Greenland Development,
v/direktør Flemming Drechsel og info-medarbeider Ellen Christoffersen. 6 ansatte etablert av den grønlandske staten for å assistere Landstyret om Alcoas planlagte etablering av aluminiumssmelteverk i Maniitsoq, GD utarbeider ”strategisk informasjon” om ALCOA-prosjektet

12 Søren Peter Jensen Off-shore kurs, Royal Arctic Line (RAL) Møtet handlet ikke om RAL, men om at Søren Peter Jensen, som nå er pensjonert fra sin stilling i RAL, har ansvaret for å utvikle et program for såkalte offshorekurs, som er rettet mot å omskolere folk i tradisjonell fiske og fangst til å arbeide i oljeindustrien.

13 Ove Karl Berthelsen, Naalakkersuisoq (Landsstyret)
Minister for Erhverv, Arbejdsmarked og Råstoffer.

14 Grønlands Arbejdsgiverforening, GA.
Direktør Henrik Leth. GA tilsvarer NHO i Norge. Tema for møtet var i hovedsak spørsmål knyttet til sammenhengen mellom nærings- og samfunnsutvikling og utfordringen knyttet til grønlandsk ”eierskap” og kontroll med ulike store industriprosjekter som er på trappene.

15 KNAPK. Fiskernes og fangernes organisasjon, ved leder Leif Fontaine og konsulent Aksel Blytmann.
Hovedfokus på møtet var spørsmål om sameksistens mellom fiske/fangst og petroleumsnæringen, og hvorvidt fiskerne har innflytelse i slike prosesser.

16 SIK (Grønlands LO). Næstformand Josef Therkelsen.

17 Avataq. (Grønlands natur og miljøforening).
Leder Mikkel Myrup. Foreningen ble stiftet i 2008, arbeider med generelle miljøspørsmål, Alcoa-prosjektet tar stor plass

18 Maniitsoq

19 Erhvervsrådet i Maniitsoq.
Erhvervschef Jens Møller. Medlem af bestyrelsen: Direktør for Permagreen Martin H. Nielsen. Niels Steffensen fra Arctic VVS. Direktør for (el og vand) Nukissiorfiit Mariane Begtrup. Rundvisning i Arctic Green Food, AGF.

20 Alcoa-prosjektet og Maniitsoq kommune.
Aluminiumskoordinator Peter S. Olsen. Projektkonsulent Tønnes Berthelsen. Mediekoordinator ved Greenland Development Mogens Fontain. Formand for borgergrupperne Jaakutoqaq (Jakob) Heilmann og Ole Kreutzmann.

21 Middag hos styret for den lokale motstandsgruppen mot Alcoa-prosjektet.
leder Ababsi Lyberth. Sekretær Mette Lyberth. Bestyrelsesmedlemmer Dora Ingemann og Karl Ingemann. Thomas Lyberth.

22

23

24

25

26

27


Laste ned ppt "Grønland – uke 5 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google