Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Animasjoner av utvalgte deler av Kappseilingsreglene 2009-2012 (Inkludert endringer gjeldende fra 1. januar 2010) Torgrim Log (NOR954.blogspot.com)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Animasjoner av utvalgte deler av Kappseilingsreglene 2009-2012 (Inkludert endringer gjeldende fra 1. januar 2010) Torgrim Log (NOR954.blogspot.com)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Animasjoner av utvalgte deler av Kappseilingsreglene (Inkludert endringer gjeldende fra 1. januar 2010) Torgrim Log (NOR954.blogspot.com)

2 Reglene (engelsk .pdf) kan fritt lastes ned fra ISAFs hjemmeside
( Der finner du meget lærerike Case Book og Call Books med eksempler på regeltolkninger ( og Marianne Middelthon, internasjo- nal ISAF-dommer fra Oslo, har vært med å utvikle de nye RRS, laget Call Books, etc og oversatt reglene til norsk.

3 Alle som seiler aktivt bør ha et komplett sett av reglene
Marianne M’s oversettelse kan kjøpes fra Norges seilforbund ( Alle som seiler aktivt bør ha et komplett sett av reglene som gjelder fra 1. januar 2009. Teksten i denne presentasjonen er avskrift fra den norske oversettelsen. Tegninger og animasjoner er laget av : Torgrim Log Forbundsdommer NSF Takk til Marianne M. for tips, regeltolkninger og QA Finner du noe uklart / feil, vennligst kontakt:

4 10 FOR MOTSATTE HALSER En på babord halser og en på styrbord halser
Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser. Vind Styrbord! En på babord halser og en på styrbord halser Velger man å slå, må man ikke være til hinder for andre båter (Regel 13)

5 Det er helt OK å slå slik at den andre båten etterpå
blir liggende i ”fisen”.

6 Når båter er på motsatte halser, skal en båt for
10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser. Vind Velger man å falle av og ”dykke” den andre båten så må man passe på hva ?

7 Ut litt med seilet, ellers kan det bli fulltreffer !

8 Skjøt inn seilet igjen for skarp kryss!

9 Når båter er på motsatte halser, skal en båt for
10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser. Vind Hvem må ”holde av vegen” ? En på babord halser og en på styrbord halser

10 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET
Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Vind Styrbord halser og styrbord halser + overlappet

11 12 FOR SAMME HALSER, IKKE OVERLAPPET
Når båter er for samme halser og ikke overlappet, skal en båt klar aktenom holde av veien for en båt klar forenom. Vind Styrbord halser og styrbord halser, men ikke overlappet Det er ikke lov å kjøre på noen bakfra!

12 Regel 11 (overlappet samme halser, lo / le)
Jeg har vikeplikt Regel 11 (overlappet samme halser, lo / le) De har vikeplikt Vind Regel nr Hero Virtual Skipper 5 brukere internasjonalt Utrolig god vintertrening !!! Strategi, regler og taktikk Studer video av situasjoner i etterkant Se: Sonen: Regel 18 trer snart i funksjon for båtene

13 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET
Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Vind Vind Hvem er lo båt og må ”holde av vegen” ? (Tenk at vinden kommer inn litt på skrå fra ”riktig side” av seilet.) Overlappet, babord halser og babord halser

14 Når båter er på motsatte halser, skal en båt for
10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser. Vind En på babord halser og en på styrbord halser

15 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET
Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Vind Vind Hvem er lo båt som må ”holde av vegen” ? (Tenk at vinden kommer inn litt på skrå fra ”riktig side” av seilet.) Overlappet, styrbord halser og styrbord halser

16 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET
Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Vind Styrbord halser og styrbord halser overlappet

17 Når båter er på motsatte halser, skal en båt for
10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser. Vind Styrbord halser og babord halser

18 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET
Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Vind Babord halser og babord halser overlappet

19 Når båter er på motsatte halser, skal en båt for
10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser. Vind Babord halser og styrbord halser

20 Animasjon regel 13 Vind

21

22 Det er stort sett slik at reglene lenger bak i boka
13 UNDER STAGVENDING Etter at en båt har passert vindøyet, skal den holde av veien for andre båter inntil den er på en bidevindskurs. I denne perioden gjelder ikke reglene 10, 11 og 12. Hvis to båter er underlagt denne regelen samti- dig, skal den som er på den andres babord side eller den som er aktenom holde av veien. Protest ! Det er stort sett slik at reglene lenger bak i boka er mer ”konge” enn reglene tidlig i boka. Regel 13 overstyrer derfor regel 10 her! En på babord halser og en på styrbord halser, men …

23 Animasjon regel 15

24

25

26 Sånn ca: Hvor stor plass trenger hun for å holde av veien her ?
15 FÅ RETT TIL VEIEN Når en båt får rett til veien, skal den til å begynne med gi den andre båten plass til å holde av veien, med mindre den får rett til veien på grunn av den andre båtens handlinger. Protest ! En på babord halser og en på styrbord halser. Slaget er ferdig (til bidevindkurs). Regel 13 er derfor ikke brutt, men … Plass Plassen en båt trenger under de rådende forhold mens den straks manøvrerer på en sjømannsmessig måte. Sånn ca: Hvor stor plass trenger hun for å holde av veien her ?

27 Animasjon regel 16.1 Styrbord halser og styrbord halser + overlappet
OK, grå båt holder av veien. Styrbord halser og styrbord halser + overlappet

28 Oi, klarer grå båt å holde av veien sånn helt plutselig?

29 (Da har minst en av båtene brutt en regel!)
16 ENDRE KURS 16.1 Når en båt med rett til veien endrer kurs, skal den gi den andre båten plass til å holde av veien. Protest ! Det ble kontakt! (Da har minst en av båtene brutt en regel!)

30 Overlappet, babord halser og babord halser
Animasjon regel 16.1 Vind Vind Grå båt er lei av å holde av veien. Han vil heller jibbe til styrbord halser. Overlappet, babord halser og babord halser

31 Vind

32 En på babord halser og en på styrbord halser, men …

33 Hva burde grå båt ha gjort?
16 ENDRE KURS 16.1 Når en båt med rett til veien endrer kurs, skal den gi den andre båten plass til å holde av veien. Protest ! Hva burde grå båt ha gjort?

34 Animasjon (Snart regel 17)
Vind Babord halser og babord halser, ikke overlapp Kan grå båt jibbe og gå mot merket nå? (Veldig riski vedr. regel 16.1)

35 Vind Babord halser og babord halser + overlapp
(etablert bakfra i le innenfor to skroglengders avstand)

36 Hm, seiler oransje båt nå riktig kurs mot merket ? Vind

37 17 FOR SAMME HALSER; RIKTIG KURS
Hvis en båt klar aktenom blir le båt innenfor to av sine skroglengder fra en båt for samme halser, skal den ikke seile høyere enn sin riktige kurs så lenge båtene forblir for samme halser og overlappet innen denne avstanden fra hver andre med mindre det gjør at den umiddelbart seiler aktenom den andre båten. Denne regelen gjelder ikke hvis overlappen begynner mens lo båt skal holde av veien i henhold til regel 13. Protest ! Riktig kurs En kurs en båt ville seile for å fullføre så hurtig som mulig i fra- vær av de andre båtene det refereres til i regelen som benytter uttrykket. En båt har ingen riktig kurs før sitt startsignal.

38 Sikkerhetsdetaljer for optimistseilere
Hvilke halser har Linn? Hvilke halser har Niels? Er Niels i sonen ved toppmerket? I så fall, hvor stor er sonen? Sone Området rundt et merke innen en avstand av tre av skroglengdene til båten som er nærmest det. En båt er i sonen når noen del av dens skrog er i sonen.

39 Men, hvilken regel gjelder da?
Regel 18.1 a (Regel 18 gjelder ikke ”mellom båter for motsatte halser når de seiler kryss”) Vind Har båten på innsiden rett til plass-ved-merket ? Men, hvilken regel gjelder da?

40 Animasjon av overlapp ved sonen

41 Regel 18.2(b) (i det øyeblikk …)
Har båten på innsiden rett til plass-ved-merket ?

42

43 Grå båt må fortsatt gi plass-ved-merket
Hva nå da ? Grå båt må fortsatt gi plass-ved-merket

44 Animasjon av inngang til sonen

45 Regel 18.2(b) (i det øyeblikk …)
Yeah! Grå båt bryter overlappen like før sonen !

46

47 Grå var klar forenom ”i det øyeblikk” og trenger
Hva nå da ? Grå var klar forenom ”i det øyeblikk” og trenger Ihht 18.2(b) ikke gi plass-ved-merket

48 Hvem er overlappet hvem?
Innside overlapp Hvem er overlappet hvem? Og, hvem har nå rett til plass-ved-merket for hvem?

49 Hva om det er tvil om overlapp / ikke overlapp ?
18.2 Gi plass-ved merket (a) … (b) … (c) … (d) Hvis det er rimelig tvil om at en båt etablerte eller brøt en overlapp i tide, skal det antas at den ikke gjorde det. (e) Hvis en båt fikk en indre overlapp fra klar aktenom, og den ytre båten ikke har vært i stand til å gi plass-ved-merket fra det øyeblikk overlappen begynte, behøver den ytre båten ikke gi plass-ved-merket.

50

51

52

53

54

55

56 Protest ! Protest !

57 Vind Babord halser og babord halser + overlapp Kan grå båt jibbe
(Anta: ikke bakenfra innenfor to båtlengder, dvs. ikke regel 17) Kan grå båt jibbe og gå mot merket? (Veldig riski, Jfr. regel 16.1)

58 Vind Er grå båt i sonen nå?
Sone Området rundt et merke innen en avstand av tre av skroglengdene til båten som er nærmest det. En båt er i sonen når noen del av dens skrog er i sonen.

59 Vind Hvem er indre båt, jfr. regel 18?

60 Vind

61 (a) Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten
18.2 Gi plass-ved merket (a) Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten plass-ved-merket, med mindre regel 18.2(b) gjelder. (b) Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer frem til sonen, skal den båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi den indre båten plass-ved-merket. Hvis en båt er klar forenom når den kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk er klar aktenom deretter gi den plass-ved-merket. Auuuuu! Protest !

62 En på babord halser og en på styrbord halser.
Vind En på babord halser og en på styrbord halser. Regel 10 gjelder.

63 Vind Fortsatt regel 10

64 Hvilken regel gjelder nå?
Vind Hvilken regel gjelder nå? Hvem er indre båt, jfr. regel 18?

65 Vind

66 Vind

67 Vind

68 Vind

69 (a) Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten
18.2 Gi plass-ved merket (a) Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten plass-ved-merket, med mindre regel 18.2(b) gjelder. (b) Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer frem til sonen, skal den båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi den indre båten plass-ved-merket. Hvis en båt er klar forenom når den kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk er klar aktenom deretter gi den plass-ved-merket. Protest !

70 Vind Babord halser og babord halser + overlapp

71 Vind Yeah! Babord halser og babord halser, ikke overlapp

72 Regel 18.2(b) (i det øyeblikk …)
Vind Regel 18.2(b) (i det øyeblikk …)

73 Vind

74 Vind

75 Vind

76 Vind

77 (a) Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten
18.2 Gi plass-ved merket (a) Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten plass-ved-merket, med mindre regel 18.2(b) gjelder. (b) Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer frem til sonen, skal den båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi den indre båten plass-ved-merket. Hvis en båt er klar forenom når den kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk er klar aktenom deretter gi den plass-ved-merket. Protest !

78 Animasjon regel 18.3(a)

79

80

81 Regel 18.3 (regel 13 i sonen) Protest !

82 Må grå båt virkelig seile høyere enn bidevindskurs
for å unngå oransje båt?

83

84 18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke
Protest ! 18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke Hvis to båter nærmer seg et merke for motsatte halser og en av dem endrer halser, og som et resultat er underlagt regel 13 i sonen mens den andre står opp merket, gjelder regel 18.2 deretter ikke. Båten som endret halser (a) skal verken forårsake at den andre båten må seile høyere enn bidevind for å unngå den eller hindre den andre båten i å passere merket på den riktige siden, og (b) skal gi plass-ved-merket hvis den andre båten blir overlappet på innsiden av den.

85 La oss se litt på protestbehandling i en slik situasjon 64 AVGJØRELSER
Oh No ! Protest ! La oss se litt på protestbehandling i en slik situasjon 64 AVGJØRELSER 64.1 Straffer og frifinnelse (a) Når protestkomiteen finner at en båt som er part i en protesthøring har brutt en regel, skal den diskvalifiserte båten med mindre en annen straff gjelder. En straff skal idømmes enten den anvendelige regelen er nevnt i protesten eller ikke. (b) Hvis en båt har tatt en relevant straff gjelder ikke regel 64.1(a) for den med mindre straffen for en regel den brøt er en diskvalifisering som ikke kan strykes fra båtens totale poeng. (c) Når en båt, som en konsekvens av et regelbrudd, har tvunget en annen båt til å bryte en regel, gjelder ikke regel 64.1(a) for den andre båten, og den skal frifinnes. (d) Hvis en båt har brutt en regel når den kappseiler, skal den straffen gjelde seilasen som seiles nærmest tiden for hendelsen.

86 Animasjon regel 18.3(b)

87

88

89

90

91

92

93 18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke
Protest ! 18.3 Stagvending når man nærmer seg et merke Hvis to båter nærmer seg et merke for motsatte halser og en av dem endrer halser, og som et resultat er underlagt regel 13 i sonen mens den andre står opp merket, gjelder regel 18.2 deretter ikke. Båten som endret halser (a) skal verken forårsake at den andre båten må seile høyere enn bidevind for å unngå den eller hindre den andre båten i å passere merket på den riktige siden, og (b) skal gi plass-ved-merket hvis den andre båten blir overlappet på innsiden av den.

94 En på babord halser og en på styrbord halser.
Animasjon regel 18.2(a) Vind En på babord halser og en på styrbord halser. Regel 10 gjelder

95 Vind Fortsatt regel 10

96 Hvilken regel gjelder nå?
Vind Hvilken regel gjelder nå?

97 Vind

98 Vind

99 Pinky har rett til plass-ved-merket, men heller ikke mer enn det. Hun
18.2 Gi plass-ved merket (a) Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten plass-ved-merket, med mindre regel 18.2(b) gjelder. (b) Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer frem til sonen, skal den båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi den indre båten plass-ved-merket. Hvis en båt er klar forenom når den kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk er klar aktenom deretter gi den plass-ved-merket. Protest ! Pinky har rett til plass-ved-merket, men heller ikke mer enn det. Hun må holde av veien for Grå (regel 10)

100 En på babord halser og en på styrbord halser. Regel 10 gjelder
Animasjon regel 18.4 Vind En på babord halser og en på styrbord halser. Regel 10 gjelder Pinky må holde av veien ihht regel 10

101 Grå har dermed rett til veien, men kan han seile som han vil ?
Vind RETT TIL VEIEN En båt har rett til veien når en annen båt har plikt til å holde av veien for den. Noen regler i Seksjon B, C og D begrenser likevel handlingene til en båt med rett til veien. Grå har dermed rett til veien, men kan han seile som han vil ?

102 Vind

103 Animasjon regel 18.4 Vind

104 Animasjon regel 18.4 Vind

105 Vind 18.4 Jibbe Når en indre overlappet båt med rett til veien må jibbe ved et merke for å seile sin riktige kurs, skal den ikke, inntil den jibber, seile lengre fra merket enn det som er nødvendig for å seile denne kursen. Regel 18.4 gjelder ikke ved et portmerke. Protest !

106 Kan Grå tvinge Pinky til å jibbe før han selv jibber inn mot merket?
Vind Hva nå da? Kan Grå tvinge Pinky til å jibbe før han selv jibber inn mot merket? Ja (Han er ikke i sonen: 18.4 er ikke aktivert)

107 Hva må brun båt gjøre nå? Enten … Eller … Plass til å slå !

108 Signal Flagg og lyd Minutter før startsignal
26 STARTE SEILASER Seilaser skal startes ved å bruke de følgende signaler. Tidene skal tas etter de visuelle signalene; det skal sees bort fra uteblivelse av et lydsignal. Signal Flagg og lyd Minutter før startsignal Varsel- Klasseflagg; 1 lydsignal 5* Klar- P, I, Z, Z med I, eller sort flagg; 4 1 lydsignal Ett minutt Klarsignal fjernes; 1 1 langt lydsignal Start- Klasseflagg fjernes; 1 lydsignal 0 *eller som beskrevet i seilingsbestemmelsene Varselsignalet for hver etterfølgende klasse skal gis samtidig med eller etter startsignalet for den foregående klasse.

109 Flaggsetting Klarsignaler: Signaler for tilbakekalling: Utsettelse:
P Klarsignal I Regel 30.1 gjelder. Z Regel 30.2 gjelder. Sort flagg. Regel 30.3 gjelder. Signaler for tilbakekalling: Utsettelse: X Individuell tilbakekalling Første likhetstegn Generell tilbakekalling. Varselsignalet vil bli gitt 1 minutt etter at dette flagget fjernes. AP Seilaser som ikke har startet er utsatt. Varselsignalet vil bli gitt et minutt etter at AP er fjernet, med mindre seilasen på det tidspunktet blir utsatt igjen eller annulert.

110 Eksempel på start med klasseflagg F

111 Huff da, var du som fikk X-flagget?

112 Hva betyr det om de hadde heist dette flagget ?

113 Pinky må slå Brun i siste seilas
Eksempel på tøff start Pinky må slå Brun i siste seilas for å vinne serien Er dette lov? (Regel 17)

114 Eksempel på tøff start

115 Eksempel på tøff start Hun glir på farten og loffer Brun rolig opp
(ikke problemer med 16.1)

116 Eksempel på tøff start Riktig kurs En kurs en båt ville seile for å fullføre så hurtig som mulig i fravær av av de andre båtene det refereres til i regelen som benytter uttrykket. En båt har ingen riktig kurs før sitt startsignal.

117 Eksempel på tøff start Oh no!

118 Eksempel på tøff start Pinky falt av til riktig kurs umiddelbart etter starten. Pinky brøt ikke regel 17 eller 16.1. Det var en taktisk god start for Pinky, der Brun ble luffet OCS.

119 Eksempel på tøff start

120 Eksempel på tøff start Protest ! 21.1 En båt som etter sitt startsignal seiler mot førstartsiden av startlinjen eller en av dens forlengelser for å starte eller for å overholde regel 30.1, skal holde av veien for en båt som ikke gjør det inntil den er helt på førstartsiden.

121 Eksempel på tøff start

122 Eksempel på tøff start

123 Eksempel på tøff start

124 Eksempel på tøff start Pinky dro seieren i land med Brun OCS + en totørnstraff. (Brun gikk hjem og leste enda mer på reglene ;-)

125 Carmen Karmøy Torgrim Log (NOR151.blogspot.com)


Laste ned ppt "Animasjoner av utvalgte deler av Kappseilingsreglene 2009-2012 (Inkludert endringer gjeldende fra 1. januar 2010) Torgrim Log (NOR954.blogspot.com)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google