Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske Kvinners Sanitetsforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske Kvinners Sanitetsforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske Kvinners Sanitetsforening
Omsorg i nærmiljøet Norske Kvinners Sanitetsforening

2 Brytningstid: Unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905
Innføring av parlamentarismen (1884) Kampen for kvinners stemmerett (1913)

3 Fredrikke Marie Qvam Trøndelag Tidlig frustrert over kvinnenes
Vokst opp på By gård i Nord- Trøndelag Tidlig frustrert over kvinnenes begrensede muligheter i samfunnet Giftet seg med sin huslærer, som siden ble rikspolitiker og statsminister i Stockholm Mistet fire av fem barn

4 Formålsparagrafen Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn ved å engasjere seg årvåkent innenfor: helse- og sosialområdet miljøberedskap krise- og katastrofeberedskap

5 Arbeidsområder under oppstarten (I):
Beredskapsarbeid under unionsoppløsningen (1905) Kampen om tuberkulose (1899) Sykepleierutdanning (1898) Helsestasjoner for småbarn (1914) Bekjempelse av kreft (1916 )

6 Områder Helsekontroll for eldre Husmorferie

7 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (1957)
Arbeidsområder II: Revmatisme (1929) Åndssvakesaken (1951) Eldre (1954) Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (1957)

8 Arbeidsområder i nyere tid (III):
Psykisk helse (1988) Osteoporose (1992) Kvinnemedisinsk forskning (1996) Kløverinstitusjonene as (2000)

9 Arbeidsområder: Kvinnehelse Barn og unge Eldre Beredskap
Forskning og utvikling Sykdomsbekjempelse Nødhjelpsarbeid i utlandet Osteoporose N.K.S. Kløverinstitusjoner

10 Kvinnehelse: N.K.S. vil styrke opplysning, forebygging og forskning, samt bedre behandlingstilbudet innenfor: 1. Kvinners psykiske helse - depresjoner - spiseforstyrrelser - vold mot kvinner 2. Muskel- skjelettlidelser - osteoporose - Lårhalsbrudd - Kroniske smerter 3. Underlivs-problematikk: - Infeksjoner - Urinlekkasjer - Overgangsplager - seksualitet

11 Sanitetens Omsorgsberedskap
Sanitetskvinner som ønsker å bistå ved ulykker, kriser og katastrofer i lokalsamfunnet Forpliktene avtaler med beredskapsansvarlig i kommunen Stikkord: Hus, mat, omsorg

12 N.K.S.’ struktur:

13 Noen fakta: N.K.S. er Norges største kvinneorganisasjon
medlemmer (2001) Representert over hele landet Til sammen ca. 900 lokalforeninger, ca. 800 underavdelinger

14 N.K.S.’ inntekter: Medlemskontingent Fastelavnsris Maiblomster
Basarer, utlodning, oppemarkeder etc. Julemerker Finansinntekter Generalsekretær Lillian Vilnes

15 N.K.S. bidrar med:  100 millioner kroner årlig til tiltak i lokalmiljøet  8 – 11 millioner kroner årlig til forsknings- og utviklingsprosjekter

16 Ulike medlemskap: Hovedmedlem - Aktivt medlemskap, knyttet til
lokalforening Familiemedlem - Knyttet til hovedmedlemskap Direktemedlem - Støttemedlemskap

17 Utfordringer: Medlemssvikt generelt problem for frivillige organisasjoner Rene interesseorganisasjoner vokser, organisasjoner som jobber for andre enn egne medlemmer, mister medlemmer Flere kvinner er yrkesaktive: - mindre tid til rådighet - andre arenaer for innflytelse og selvrealisering

18 Hvordan møte utfordringene
Omfattende gjennomgang av organisasjonen Nye medlems- og deltakerformer Medlemsfordeler Nye inntektsformer

19 Frivillighet Samlet frivillig innsats går ikke ned
1998: Frivillig innsats utgjorde tils årsverk til en verdi av 31 milliarder kroner   Halve Norges befolkning er aktive i en frivillig organisasjon


Laste ned ppt "Norske Kvinners Sanitetsforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google