Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et foredrag om forskjeller

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et foredrag om forskjeller"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et foredrag om forskjeller
De 4 temperamenter Kan menneskelig adferd deles inn i fire forskjellige former ? Et foredrag om forskjeller Petter Hoff Copyright Skjærgård AS

2 De 4 temperamenter Kan mennesker oppdeles i kategorier…….?
Nei selvfølgelig ikke. Allikevel kan vi finne et mønster i mennesker sine forskjellige reaksjoner på samme opplevelse. – Tenk deg en kino fylt med mennesker og det bryter ut en brann. Noen vil storme panikkslagne mot utgangene. De er blinde og døve for de andre, de vil bare ut selv om de tramper ned andre mennesker i prosessen Andre vil stå lamslått ute av stand til å røre seg. selv når noen roper at de må se å komme seg ut, kan de ikke røre seg. En tredje reaksjonsform som vi finner i en mindre gruppe mennesker, er at de omgående tar ledelsen og forsøker å stanse panikken, de ber de folk gå rolig ut av kinoen, og hjelper de som trenger det. Vi kan altså se et mønster i måten folk reagerer på. – Årsaken kan forklares i menneskers forskjellige temperament. Copyright Skjærgård AS

3 De 4 temperament Alle mennesker har alle 4 temperamentene til rådighet. Disse temperamentene er: Det Flegmatiske temperament Det Sangviske temperament Det Koleriske temperament Det melankolske temperament Denne inndelingen stammer opprinnelig i fra de gamle greske filosofer. - Derav navnene, som er beholdt selv i dag. Den teorien som er beskrevet her, bygger på Freud og Young, samt Rudolf Steiner`s teorier. Som sagt har hvert eneste menneske alle 4 temperamentene i seg, men vi har de i forskjellig styrke. For enkelthetens skyld kan dette måles i % For eksempel kan en person sin temperament-sammensetning være: 35% Flegmatiker 30% Sangviniker 20% Koleriker 15% Melankoliker På grunnlag av de to sterkest temperamentene kan man i detet tilfelle kategorisere denne personene som Flegmatisk/Sangvisk, eller som Flegmatiker med Sangvinsk som sitt andre temperament. Copyright Skjærgård AS

4 De 4 temperamenter Når man her kun tar utgangspunkt i de to første, er dette fordi de er denne personens to temperamenter som man umiddelbart kan identifisere. Temperamentene avspeiler seg i klesstil, ganglag osv. Kort sagt hele atferdsmønstret. I forhold til det tredje sterkeste temperamentet, skal man enten kjenne personen godt eller observere personen over noe tid for å gjenkjenne dette. Det 4 temperamentet vil i de fleste tilfeller være så svakt at man må være i en intim eller nær situasjon sammen med vedkommende for å identifisere dette. Copyright Skjærgård AS

5 De 4 temperamenter De tre stadier
Når et barn fødes har det en rekke innebygde egenskaper og instinkter. Den sterkeste driften av dem alle er egoismen eller selvoppholdelsesdriften. ved fødselen er egoismen 100%, barnet er kun fokusert på å overleve - det vil si få sine basale behov dekket i forhold til mat, varme og kjærlighet i form av oppmerksomhet og kroppskontakt. Er barnet sultent så skriker det, hvis moren er i den uheldige situasjon at hun ikke har mat til barnet, vil hun ikke få forståelse hos barnet for dette. Det vil fortsette å skrike til behovet er dekket. Dette er et eksempel på selvoppholdelsesdriften, altså egoismen. Med alderen høster barnet erfaringer, får mer innsikt og viten, blir klokere. Etter hvert vil denne livserfaringen får barnet til å se på sine medmennesker i forskjellige perspektiver. Barnet oppdager, at i likhet med seg selv har også andre behov som de ønsker å få tilfredsstilt. Denne erfaring endrer barnets adferd i retning fra egoisme til en viss grad av uegennytte eller altruisme, hvor barnet lærer å tenke på andre enn seg selv. Copyright Skjærgård AS

6 De 4 temperamenter I løpet av et livsløp går de fleste mennesker gjennom 3 livsfaser eller stadier hvor mange ting i livet forandres, blant annet egoismen som vi her setter fokus på. Egoismen forvandles til en stigende grad av altruisme. Dette skjer ikke med en gang, men gradvis avhengig av den utvendige påvirkning som personen får. Oppvekst, skole, miljø, fysisk og psykisk helse er noen av faktorene. For å lettere å illustrere sammenhengen har vi valgt å generalisere disse fasene inn i 3 deler. 1 fase 0 til år. 2 fase fra til og 3 fase fra og resten av levetiden. Disse tre fasene har en avgjørende og synlig virkning på temperamentene, vi må derfor i vår bedømming av personers temperament ta hensyn til hvilke livsfase vedkommende er i. En person i 1 til 3 stadie kan fremstå så forskjellig at det kan se ut som om temperamentet er forandret til et annet av de andre 4 temperamentene i løpet av den gjeldende tiden. Et persons temperamentsammensettning er uforandret fra vugge til grav, på lik linje med personlighet, som anses som uforanderlig. Den endring som kan observeres er å anse som adferdsendring ikke som et ”temperamentskifte.” Copyright Skjærgård AS

7 De 4 temperamenter Grafisk modell for endring av egoisme til altruisme i forhold til alder/livsfaser. Grad av egoisme 100% Egoismens forvandling til Altruisme Gjennom et livsløp 50% 0% Alder 1 Stadie 2 Stadie 3 Stadie Copyright Skjærgård AS

8 De fire temperamenter Sangvinikeren Copyright Skjærgård AS

9 Sangvinikeren De 4 temperamenter Sangvinikeren
sangvinikeren er utadvendt og interessert i alt som skjer rundt ham. Han føler fort hvordan stemningen er i et rom eller en situasjon, og er meget flink til å tilpasse sin adferd i forhold til denne. I sitt 1 stadium viser han sin egoisme gjennom hans trang til nytelse. Han elsker alt som er nytt og morsomt. Det er ikke så viktig om andre må unngjelde for hans trang til fornøyelser. Han overbeviser og får andre med seg på sine planer, men går sorgløs sin vei hvis dette passer ham bedre. Han er som regel kreativ, romantisk og kunstnerisk anlagt I sitt 3 stadium er han det elskverdigste menneske man kan tenke seg. Han er grenseløst gavmild og en god lytter under forutsetning av at han ikke skal stå til ansvar for situasjonen eller konsekvensene av denne. Han har som regel god intuisjon og velger derfor riktig i situasjoner der ting er nye og uprøvde. Denne egenskapen er en kritisk suksessfaktor for sangvinikeren gjennom hele livet. Copyright Skjærgård AS

10 De 4 temperamenter Flegmatikeren Copyright Skjærgård AS

11 De 4 temperamenter Flegmatikeren Flegmatikeren er tung i kroppen og treg i bevegelsene, han virker uinteressert i verden rundt seg Når han sitter faller han sammen i kroppen. Han forsøker aldri og gjøre seg bemerket eller stikke seg fram. Han kan sitte urørlig i timevis i egne tanker, uten å reagere på påvirkninger utenfra. Flegmatikerens gange er tung og lutende. Blikket er fremadrettet, men nødvendigvis ikke rettet i mot et bestemt mål Han hater å ta beslutninger og er i mot alt nytt ( i hvert fall i sitt 1 stadie) Når en flegmatiker blitt satt til å utføre en bestemt arbeidsoppgave, gjør han det omsorgsfullt, nøyaktig og uten å slurve. Han er nøyaktig og presis på grensen til pedantiske. Han er utholdende og forutsigbar, leverer ikke i fra seg noe før han er sikker på at det er i orden. Flegmatikeren ønsker seg hvile, harmoni og likevekt. I sitt 2 stadie nærmer han seg langsomt forandringer og nye ting, spesielt hvis disse blir introdusert gjennom andre. I sitt 3 stadium er han konservativ og trofast. Han er en hederlig og lojal medarbeider, men uten ambisjoner eller lederevner Copyright Skjærgård AS

12 De 4 temperamenter Melankolikeren Copyright Skjærgård AS

13 De 4 temperamenter Melankolikeren Hans kroppsholdning er tung og lutende, men i motsetning omgivelsene, dog sløvt og uinteressert I sitt 1 stadie føler han at alt er mørkt og trist. Han er opptatt av å fortelle alle rundt seg om sin egen ofte innbilte sykdom og ulykke, men gjør selv ingenting for å forbedre situasjonen. Melankolikeren er følelsesladet og romantisk og kan ikke få nok av romantiske sanger og filmer med tragisk innhold. I sitt 2 stadie vakler han mellom altruisme og egoisme. Han vil egentlig helst være uegennyttig, men da han som regel ikke er sterk nok til å gjennomføre en slik ambisjon, faller han inn i egoistiske løsninger. Melankolikeren får ofte en krise i sitt liv, overlever han denne (Mange selvmord begås i denne fasen) kommer han mer avklart inn i sin 3 stadie. 3 stadie kjennetegnes ved at melankolikeren er klar over sin egoisme og i hvilke situasjoner denne kommer frem. I dette stadiet gleder melankolikeren seg ved å hjelpe og gi til andre. Han er forståelsesfull og har sterke empatiske evner. Han kan være en god veileder og rådgiver ut i fra sine egne erfaringer med livskriser. Copyright Skjærgård AS

14 De 4 temperamenter Kolerikeren Copyright Skjærgård AS

15 De 4 temperamenter Kolerikeren
Hans gange er fast og målrettet, hodet er løftet og blikket er fast rettet framover. Når han kommer inn et rom ”fyller” han rommet med sitt nærvær. Kolerikeren er i sitt 1 stadie en typisk hersker som uten hensyn til andre trumfer sin egen vilje igjennom. Han er som regel psykisk sterk, og motstand gjør ham enda sterkere. Ofte er han brutal og voldelig I sitt 2 stadie begynner han å få respekt for andres meninger og synspunkter. Han er er den fødte leder spesielt hvis han er Sangvinsk i sitt andre temperament. Han elsker å ta beslutninger og er ikke redd for å ta ansvar for disse. Som regel er han grundig i sitt arbeide, uten å være pedantisk som flegmatikeren. Han er utholdende, men har ikke mye til overs for de som ikke klarer å følge med i hans tempo. Han er en god organisator. Kolerikeren i sitt 3 stadie er en mild ”hersker” Han bruker sine organisatoriske evner til fordel for andre. Hans stigende altruisme gjør at han har råd til å sette seg selv i bakgrunnen. Copyright Skjærgård AS

16 Oversikt over temperamentenes sterke og svake sider:
Kolerikeren Sterke sider Tåler mye motstand uten å gi opp Sterk leder Beslutningsdyktig God motivator Konstruktiv Høy moral Fremtidsorientert Blir bedre av motstand Lar seg ikke kue av omstendighetene Svake sider Mangler medfølelse Tar alle beslutningene selv Ironisk og sarkastisk Kverulerende ”Bruker” andre til sin fordel Påståelig og stolt til det selvdestruktive Lite tilgivende og hevnlysten Hovmodig og dominerende Eksplosivt sinne Bærer nag i lang tid Copyright Skjærgård AS

17 Oversikt over temperamentenes sterke og svake sider:
Sangvinikeren Sterke sider Høy selvtillit, relasjonsbygger Åpen og tilgjenglig Hyggelig og optimistisk Hater gjentagelser, kreativ Alltid vennlig, sjarmerende og smilende Ber lett om unnskyldning, ser egne feil Sterke empatiske evner Utadvendt og kontaktskapende Svake sider Dominerer lett en samtale Viljesvak Søker ros og anerkjennelse Utålmodig Unnskylder alltid sine egne feil Bortforklarer og tar lett til ”hvite løgner” ”Don Johan” Glemmer ofte løfter og forpliktelser Eksploderer fort i sinne, rask blid etterpå Copyright Skjærgård AS

18 Oversikt over temperamentenes sterke og svake sider:
Flegmatikeren Sterke sider Hyggelig og omgåes Trofast i vennskap, har gode venner ”Tørr” sans for humor Forsonende og konflikløsende Langsom, men nøyaktig Diplomatisk, god megler God rådgiver, når du ønsker det Rolig og sindig, lar seg sjelden hisse opp Svake sider Dårlig selvbilde, mindreverdighetskomplekser Gammeldags og konservativ Selvisk og smålig Innelukket Mangler empatiske evner Doven og lat Blir fort fornærmet, tåler ikke kritikk Perfeksjonist Hater å ta beslutninger i nye situasjoner Copyright Skjærgård AS

19 Oversikt over temperamentenes sterke og svake sider:
Flegmatikeren Sterke sider Hyggelig og omgåes Trofast i vennskap, har gode venner ”Tørr” sans for humor Forsonende og konflikløsende Langsom, men nøyaktig Diplomatisk, god megler God rådgiver, når du ønsker detRolig og sindig, lar seg sjelden hisse opp Svake sider Dårlig selvbilde, mindreverdighetskomplekser Gammeldags og konservativ Selvisk og smålig Innelukket Mangler empatiske evner Doven og lat Blir fort fornærmet, tåler ikke kritikk Perfeksjonist Hater å ta beslutninger i nye situasjoner Copyright Skjærgård AS

20 Temperamentene gjennom 3 stadier:
Det koleriske temperament 1 stadie Typisk herskenatur, som uten hensyn til andre trumfer sin vilje gjennom. Tåler ikke kritikk. Psykisk sterk, og blir bare sterkere ved motstand. Kan være brutal, og er påståelig og stolt til det tåpelige og destruktive. Kolerikeren har i denne fasen vanskelig for å be om unnskyldning, og har kort lunte hvis ting ikke går hans vei 2 stadie Han begynner å få respekt for andre, men har vanskelig for å involvere andre i sine beslutninger. Virker mer åpen , men er fremdeles anspent og klar til kamp. Han er en dyktig leder og organisator, og går ett på målet med visse menneskelige hensyn. 3 stadie Han har lært seg selvbeherskelse og utviklet noen empatiske evner. Stiller nå samme krav til seg selv som han før stilte til omverdenen. Han er blitt en mild hersker, verdensvant med visjoner, og evne til å tenke i store linjer. Han har nå evne og trygghet til å fremstå som meget altruistisk. Copyright Skjærgård AS

21 Det sangvinske temperament 1 stadie
Stemnigsbetont og meget humørsvingende. Søker alt som er nytt og spennende. Livsnyter i forhold til alt som er lyst og morsomt. Han får lett med seg mennesker på sine planer, men går sorgløs derifra hvis han begynner og kjede seg. 2 stadie Han har de absolutt beste hensikter, men ikke karakterstyrke til å gjennomføre dem. Han fortelle derimot alle meget veltalende om den sin mening, og unnskylder smilende hvis det er gått galt. 3 stadie Nå er sangvinikeren det elskverdigste menneske man kan tenke seg. Han er gavmild utover alle grenser. Hans intuisjon er meget velutviklet, og på bakgrunn av denne gjør han alltid de riktige valgene. Denne evnen borger for sangvinikerens suksess i livet. Copyright Skjærgård AS

22 Det Flegmatiske temperament
1 stadie Han er innadvendt og tenker mye. Sterkt behov for å være i likevekt og føle harmoni. Liker ikke nye ting, spesielt hvis disse kommer utenfra og ikke fra han selv. Lider under mindreverdighetsfølelser. Liker ikke å ta beslutninger eller foreta valg. Trenger mye tid til alt. 2 stadie Her begynner flegmatikeren å nærme seg det ukjente og forholder seg bedre til nye ting. Han er fremdeles reservert og trives best i ”status quo” Er meget tradisjonsbundet og konservativ 3 stadie Han er konservativ og trofast, hederlig og forutsigbar. Han skaper trygghet hos andre, og utfører sitt arbeide omhyggelig og tålmodig ned til minste detalj. Han er hyggelig og trives i livets rolige stunder. Copyright Skjærgård AS

23 Det Melankolske temperament
1 stadie Alt er mørkt og trist. Han har et stort selvhevdelsesbehov i forhold til sin egen elendighet og problemer. Når noen forsøker å trøste eller sette fokus på det som er positivt i situasjonen, vil han ikke høre eller motsetter seg de som forsøker å trøste. Han krever medlidenhet og forståelse, men er ikke villig til å gjøre noe selv for å forbedre situasjonen. Vil ha av andre, men er ikke villig til å gi det samme selv. Kan være vanskelig å omgåes. 2 stadie Han vakler mellom egoisme og atruisme, men har ikke psykisk styrke til å velge. Han opplever derfor livets som en evig krise med stadig nye problemer. 3 stadie Han har nå overlevd sine kriser og lært av disse. Han har fred i tilværelsen og hans største tilfredstillelse er å hjelpe andre. Han bryr seg ikke om andre ikke forstår hans temperament. Copyright Skjærgård AS

24 Hvordan virker dette i praksis……….?
I de foregående sidene har vi beskrevet temperamentene, og hva som kjennetegner hvert enkelt. Som tidligere nevnt har egoismen en vesentlig innflytelse på alle 4. Det som er viktig og merke seg at vi har gått inn på det enkelte temperament og dette vil virke firkantet og begrensende. I virkeligheten er menneskers adferd vesentlig mildere og generell, fordi alle er som før nevnt en blanding av alle 4 temperamentene. Når man møter mennesker i det daglige liv kan samme person fremstå sangvinsk i en situasjon, og kolerisk i en annen. Dette er bra for livet ville bli ganske grått og kjedelig hvis vi oppførte oss akkurat som vårt temperament sier. Menneskets evne til å tilpasse seg situasjoner og andre mennesker er kanskje hovedgrunnen til at vi står på topp i næringskjeden. Vår velutviklede kommunikasjonsevner og intuisjon, gjør oss tilpassningsdyktige i forhold til kultur, person og maktforhold. Alle mennesker uansett temperament vil være styrt av behovet for aksept og anerkjennelse. – Aksept for den personen de er og anekjennelse for det de gjør. Dette i kombinasjon med det og få lov til å bli inkludert i en sosial gruppe. Copyright Skjærgård AS

25 Hvordan virker dette i praksis……….?
Mange tror at et av temperamentene er bedre en de andre, dette er feil. I virkeligheten viser det seg at jo flere temperamenter som samspiller i en gruppe jo bedre og rikere vil hver enkelt oppleve situasjonene. Når flere temperamenter samarbeider og problemsløser, oppnåes det større grad av læring og forståelse i gruppen. Ved bedømmelse av mennesker må man først se på det som er mest iøynefallende og dominerende ved personens adferd. Trekk ikke for raske slutninger, bruk dine evner til observasjon og vurdering. Teorien om de 4 temperamentene kan være et godt ”verktøy” for å gjenkjenne atferdsmønstre og personlighetstrekk i ditt arbeide med å forstå et medmenneske litt dypere enn du er vant til. Copyright Skjærgård AS


Laste ned ppt "Et foredrag om forskjeller"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google