Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M&M (Migrasjons Memory)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M&M (Migrasjons Memory)"— Utskrift av presentasjonen:

1 M&M (Migrasjons Memory)
Leken passer for 4 til uendelig mange personer.

2 Regler Snu to lapper, finn de to som hører sammen. Hvis man bommer, må lappene snus på hodet igjen. Når man har funnet to som hører sammen, gi dem til lederne av leken. Alle andre lapper skal ligge der de ligger. Det ligger også fordommer gjemt blant spørsmål og svar. Disse skal kastes i søpla for bonuspoeng. Man får ett poeng per riktige spørsmål/svar par, og ett poeng per fordom man har kastet. Tidsramme: 8 minutter, 4 minutter der det bare er lov å åpne en og en lapp av gangen, og må snu lappene etter på (som vanlig streit memory), og siste 4 minutter med vill texas style (åpne alt på en gang, og full action. Lappene må ligge på samme sted de ble snudd).

3 Forberedelser Skriv ut spørsmål og svar på hvert sitt ark.
Spre arkene over et stort område, eller et lite område hvis det er alt du har (Medium funker også), akkurat passe stort område er å foretrekke. Lek! Enten med flere lag, eller som en svær gruppe, eller liten gruppe (medium funker også). Husk å ha det veldig morsomt, eller litt morsomt (medium funker også). Lekleder: drikk mye kaffe/godteri før, og full energi under innledning av leken, og under selve gjennomføring. Stressfaktor bør være høy.

4 Utstyr Ark med spørsmål og svar. Gjerne laminerte, hvis man skal være fin på det. Søppelkasse til fordommer. En stor, liten eller medium plass å være. Gjerne utendørs, men inne funker også.

5 BEGREPER

6 Hva er en flyktning?

7 En person som blir forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, eller politisk overbevisning, og derfor ikke er i stand til å påberope seg sitt lands beskyttelse.

8 Hva er en overføringsflyktning (såkalt kvoteflyktning)?

9 Person som kommer til Norge etter avtale med FN’s høykommissær for flyktninger. Stortinget fastsetter en kvote for hvor mange slike flyktninger Norge skal ta imot hvert tredje år.

10 Hva er en asylsøker?

11 Person som på egenhånd ankommer et annet land, og som søker om beskyttelse ved ankomst eller kort tid etter ankomst. Det søkes om beskyttelse mot å bli sendt tilbake til stedet man er på flukt fra.

12 Hva er en innvandrer?

13 En person som har forflyttet seg fra ett land til ett annet
En person som har forflyttet seg fra ett land til ett annet. Vedkommende er født i et land og fast bosatt i et annet, begge foreldre er født i et annet land enn det personen er bosatt i.

14 Hva er migrasjon?

15 Forflyttning av enkeltmennesker eller grupper over landegrenser, eller intern i ett land.

16 Hva er opphold på humanitært grunnlag?

17 Tillatelse gitt til en person som ikke oppfyller kravene om flyktningstatus, men som er i en flyktninglignende situasjon.

18 Hva er en utlending?

19 En som har statsborgerskap i et annet land enn Norge

20 Hva gjør UDI?

21 Sørge for at alle asylsøkere får tilbud om å bo på asylmottak inntil søknadene er ferdig behandlet. Og vurdere hvorvidt asylsøkerne faktisk har et reelt beskyttelsesbehov og dermed kan få status som flyktninger.

22 Hva er internt fordrevene (IDP)?

23 Personer som har blitt tvunget til å flykte fra sine hjem og bostedet på grunn av eller av frykt for følgene av væpnede konflikter, menneskerettighetsbrudd samt naturkatastrofer, som ikke har krysset en internasjonalt anerkjent statsgrense.

24 Hva er en enslig mindreårig?

25 Asylsøker, flyktning eller person med
Asylsøker, flyktning eller person med opphold på humanitært grunnlag som er under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i landet

26 FACTS & STATS

27 Hva slags migranter utgjør den største andelen av de som fikk oppholdstillatelse i Norge i 2009?

28 Arbeidsinnvandrere

29 Hvor mange flyktninger finnes det i verden (Inkludert internt fordrevne) i 2009?

30 43,2 Millioner

31 Hvor mange har flyktet over en landegrense?

32 16,1 Millioner

33 Hvor mange internt fordrevne (IDP) - på flukt i eget land i 2009?

34 27,1 Millioner

35 Fra hvilke to land har flest flyktet fra? (over landegrense)

36 Det Palestinske området/Israel
Afghanistan.

37 Hvilke to land har flest internt fordrevne?

38 Sudan og Colombia

39 Fra hvilke to land mottok Norge flest asylsøkere i 2009?

40 Afghanistan Eritrea

41 Fra hvilket land mottok Norge flest immigranter i 2009
Fra hvilket land mottok Norge flest immigranter i 2009? (foruten de nordiske landene)

42 Polen

43 Hvor mange overføringsflyktninger (såkalte kvoteflyktninger) fikk opphold i Norge i 2009?

44 1112

45 FORDOMMER

46 Grunnen til at det kommer flyktninger til Norge er enkel tilgang på sosiale goder.

47 Flere innvandrere går på trygd enn nordmenn.

48 Færre innvandrerjenter tar høyere utdanning enn norske jenter.

49 Innvandrere flest vil ikke lære seg norsk!

50 VÅRE AKTIVITETER

51 Hvilken Røde Kors Ungdom aktivitet har vunnet en internasjonal Røde Kors pris for beste ungdomsaktivitet?

52 På Flukt

53 Hvorfor er det viktig at Røde Kors Ungdom har aktiviteter på asylmottak?

54 Å bo på asylmottak er både ensomt og kjedelig
Å bo på asylmottak er både ensomt og kjedelig. Aktivitetstilbudene er gjerne få og tiden på mottaket kan være lang og vanskelig. Røde Kors Ungdom gjør oppholdet litt lettere for unge asylsøkere.

55 Hvorfor er det viktig at Røde Kors Ungdom arrangerer flerkulturelle møteplasser?

56 For å hjelpe å fokusere på de positive sidene ved et flerkulturelt samfunn, ved å utveksle ideer, og knytte vennskapsbånd.

57 Hvorfor er det viktig at Røde Kors Ungdom jobber med migrasjonsspørsmål?

58 Røde Kors’ mandat er å hindre og lindre nød
Røde Kors’ mandat er å hindre og lindre nød. Migrasjon medfører ofte menneskelige lidelser. Gjennom våre aktiviteter jobber Røde Kors Ungdom for å bekjempe fordommer, fremmedfrykt og rasisme. Vi jobber også for at de som bor på asylmottak skal få en bedre hverdag.


Laste ned ppt "M&M (Migrasjons Memory)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google