Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET GODE LIV I SPANIA ER CORA CARE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET GODE LIV I SPANIA ER CORA CARE"— Utskrift av presentasjonen:

1 DET GODE LIV I SPANIA ER CORA CARE
VI BRYR OSS OM MENNESKER! © Copyright Artico Cora Care S.L.

2 www.coracare.es www.coracasa.com
CORA CARE S.L. Arctico Cora Heath & Care S.L er vårt fulle navn, men vi er kjent som Cora Care i hele vårt lokalmiljø fra Alicante til La Manga i Spania. Selskapet ble stiftet i 2001 med formål å bistå mennesker som kommer til et fremmed land og kultur. Eli Gjelten og Stig Gunnar Hovdal var grunderne, og vi er fortsatt ledelsen i bedriften. Vi har siden oppstarten vokst med 9 ansatte, som løper året rundt for å skape det gode liv i Spania for våre kunder. Vi valgte å etablere oss i Guardamar del Segura, som ligger 30 km sør for Alicante og 11 km nord for Torrevieja. Gjennom vårt arbeid bestreber vi oss på kvalitet, menneskelighet og raske løsninger. Vi arbeider med både hjernen og hjertet. Våre ansatte dekker store kunnskapsfelt, og vi snakker 9 språk totalt i bedriften. Gjennom årene har vi hatt både oppdrag fra enkeltmennesker og bedrifter. Vi har kunder fra 27 nasjoner, også spanske og er stolte av det. Vi er også stolte av at bedriften befinner seg i den vakreste byen på Costa Blanca, Guardamar del Segura. Byen som er tilrettelagt for funksjonshemmede og eldre mennesker. Bedriftene representerer også store spanske banker og forsikringsselskaper, og vi er stolte av det også! Kundene tegner et årlig medlemsskap som sikrer de tilgang til våre tjenester. Vårt motto er:”Vi bryr oss om mennesker!” © Copyright Artico Cora Care S.L.

3 Visjon Cora Cares visjon er "å styrke mennesket i et nytt land og ny kultur". Med mennesket menes brukeren av Cora Cares tjenester. Visjonen skal gjenspeile forretningsområdets høye ambisjonsnivå og tjenestekvalitet! Å styrke kundene innebærer: Å oppmuntre til selvstendighet og uavhengighet hos våre kunder på tross av fremmed land og kultur. Å berike livet for eldre og funksjonshemmede. At kundene kjenner seg trygg og sikker. At brukerne opplever at de får god service og blir møtt med respekt og varme. Vårt motto er "Vi bryr oss om mennesker". Dette er grunnlaget for alt vårt arbeid. Gjennom de siste 9 årene har vi vist at kunnskaper og varme til sammen blir Cora Care. © Copyright Artico Cora Care S.L.

4 Dette er vårt tjenestetilbud
Alle typer oversettelsestjenster, sykepleietjenester og oppfølging ved sykehusinnleggelse og sykdom i hjemmet. Psykiatrisk sykepleiebistand. Hjemmehjelpstjenester. Renholdstjenester. Trygghetsalarmer/trygghetstelefoner i samarbeid med Domosec. Møter, kontakt og saksbehandling i forhold til norske myndigheter som NAV, skatteetaten, folkeregister, helse- og sosial, pleie- og omsorg og andre etater. N.I.E. Nummer, residencia, seguro & sosial, fastlege, sykehus mm. Skandinavisk legebistand i samarbeid med Clinica Guardamar. Banklån og banktjenester, samarbeider med Caja Murcia og Bancaja. Forsikringer i samarbeid med Linea Directa, Vitalicio og Mutua Madrileno. Utleie av meget gode boliger, ca 30 boliger. Bilutleie i samarbeid med Centauro. Sjåførtjeneste med norsk sjåfør. Legaltjenster, alle typer, som testamenter og kontrakter og bistand hos Notarius. Skjøter, selvangivelser, etableringer etc. I samarbeid med Gestor-firma Jose Antonio Grima. Oversettelser fra spansk til norsk og motsatt. Salg av boliger. Kvalitetskontroller. Cora Care Klubben, med møter og turer. Vi samarbeider nært med det offentlege ”gratis” helsesystemet! Vi samabeider godt med advokatfirmaet Joaquin Munoz Ruiz. Tjenestespekteret er bredt og skal dekke våre kunders behov for bistand, der de trenger det, og når de trenger oss. © Copyright Artico Cora Care S.L.

5 Trygghet Trygghet står i fokus for alt vårt arbeide. Vi gjentar innholdet i begrepet trygghet for oss selv hver dag. Holde avtaler, utføre arbeidet korrekt, holde frister, ha tid til hver enkelt kunde, kjenne våre kunder ved navn, og forstå kundenes ønsker, er viktig for oss. Når man er i et annet land med annen kultur, er det viktig å gi hvert enkelt menneske den trygghet de behøver for å oppleve det gode liv i Spania. Vi elsker vår jobb! ARCTICO CORA CARE Carrer Ausias March 104 03140 Guardamar del Segura Spania Telefoner: Web: © Copyright Artico Cora Care S.L.

6 ”TRYGG OVER ALT” Vi er ikke cowboyer i utøvelsen av vår jobb, men mange av våre kunder føler de har med seg en cowboy når vi er med! Hele tiden mens vi arbeider tilstreber vi å gi våre kunder trygghet. Trygghet er et av våre grunnleggende behov som menneske, derfor anser vi dette som grunnleggende for vårt arbeid. Vi følger også opp våre syke kunder helt fra de ringer vår vakttelefon, via ambulanse til innleggelse på sykehus, oppfølging og oversettelser underveis, og bistand ved utskrivelse og eventuell hjemreise til norsk sykehus. Vi oversetter alle sykehusdokumenter, ringer norsk sykehus eller pleie- og omsorg i den hjemkommune, slik at alle er forberedt på din hjemkomst. Bor du fast i Spania, følger vi deg opp med hjemmesykepleie, hjemmehjelp og renhold. For Cora Care er din valgfrihet viktig, og det er viktig for oss at du behandles der hvor du føler størst trygghet. For de av våre kunder som ikke er syke, er trygge reiser, utflukter, aktiviteter og boforhold viktig. Vi har alltid med sykepleier på flerdagsturer. Vi lar enslige og par betale like mye. Hos oss diskrimineres ikke enslige. Vi vet hvor viktig det er at alle har samme mulighet til å delta. Vi har seriøse og dyktige samarbeidspartnere slik at vet at våre kunder blir behandlet med respekt og føler seg trygg når de benytter samarbeidspartnerene. Vi kvalitetskontrollerer våre samarbeidspartnere, slik at de alltid yter sitt beste for våre kunder. Dette gjelder for øvrig oss selv også. Vi liker å arbeide etter mottoet: ”TRYGG OVER ALT” © Copyright Artico Cora Care S.L.

7 Aktiviteter Cora Care har et bredt aktivitetstilbud for sine kunder. Det er viktig for oss at våre kunder er mye ute i frisk luft, får den trimmen som er vanskelig å utøve i Norge grunnet snø og is. Videre ønsker vi sosiale samlinger og aktiviteter som gir kundene innsikt i spansk kultur og dagligliv. Vi tilpasser også aktivitetene slik at de er i samsvar med kundenes funksjonsnivå såvel fysisk og psykisk, men vi elsker å gi kundene noe å strekke seg etter. Kundene liker disse utforingene. En viktig del av våre aktiviteter er å oppdatere våre kunder om nye regler, lover og nyheter i Spania og i Norge. Medlemsmøter avholdes hver måned hvor nye kunnskaper og diskusjoner er viktige deler av møtene. Vi vil på de neste sidene gi eksempler på aktiviteter. I tillegg til disse aktivitetene kommer alle turene vi arrangerer, turer med innhold. © Copyright Artico Cora Care S.L.

8 Husk helsestudiotilbudet 2 ganger i uka
Husk helsestudiotilbudet 2 ganger i uka. Helsestudioet ligger like ved vårt kontor og sist høst var det mange som deltok. Helsestudioet har oppvarmet basseng, boblebad og fine lokaler. VI ER IKKE TOPPTRENTE, MEN TRENER LITT FOR HYGGE OG GLEDE, SAMT ET FORLENGET LIV! Dette tilbudet starter opp fra 15. september, men alle kan henge seg på i løpet av høsten og forvinteren. Ikke glem trimgruppa som går turer ut fra nordre inngang til Pinjeskogen i Guardamar del Segura. Vi går hver dag fra slutten av september. Avsluttes med kaffe på El Candil, som ligger på baksiden av Ayuntamientoen (rådhuset), på hjørnet nedenfor Caja Rural. Møt opp litt før klokken Alle kan delta, og alle kan ihvertfall drikke kaffe! Gratis! © Copyright Artico Cora Care S.L.

9 STOR AKTIVITETSUKE MED FOREDRAG, MUSIKK OG DANS I GUARDAMAR DEL SEGURA FRA LØRDAG.
Da kommer Arnsteins, P.A Røstads orkester, og Sandefjord Trekkspillklubb til Guardamar del Segura. Det er åpent for alle å melde seg på. Vi har blant annet reservert plass i kulturhuset i Guardamar del Segura. Det vil komme eget program for denne uka, så følg med. Alle som ønsker å komme er velkomne. Lørdag den 1. november er det «byvandring», med turisttoget i Guardamar del Segura med spansk guide fra kommunen og Stig som medguide. Vi skal besøke de fønikiske utgravningene, La Rabita, den arabiske byen, fiskelandsbyen og hele resten av byen. Turen starter kl og tar cirka 3 timer med kaffestopp og hvilepauser etterpå. Alle kan delta! Byvandringen starter på torvet foran Rådhuset og koster 6 euro for togbilletten. Kaffestopp på Casa Blanca. © Copyright Artico Cora Care S.L.

10 Eli Gjelten & Stig Gunnar Hovdal
Naturstikonkurranse med spørrekonkurranse i Reina Sophiaparken fredag 5. desember kl Natursti med spørrekonkurranse. Vi danner lag etter oppmøtet. Ta med venner og kjente! Premieutdeling på Casa Blanca etter konkurransen kl på førjulsfesten. Håper mange kommer! Meld dere på hos vårt kontor eller på telefon Fredag den 5. desember blir det hyggelig førjulsaften med middag, underholdning, spørrekonkurranse om «gamle dager» og allsang. Vi starter kl og gir oss når vi har fått nok! Det blir taffelmusikk og masse hygge, som vanlig. På melding til vårt kontor på Opplys om du trenger skyss. Pris 35 euro. Førjulsaften holdes på Restaurante Casa Blanca Guardamar del Segura. Det vil bli arrangert 1 bondegårdsfest på høsten og 1 bondegårdsfest på våren. Vi kommer tilbake med eksakte datoer, men dere kan melde dere på allerede hos Eli og Jaana. Eli Gjelten & Stig Gunnar Hovdal © Copyright Artico Cora Care S.L.

11 TURER Vår målsetting er:
Cora Care er blitt en stor turarrangør. Vi har de siste årene arrangert 86 turer rundt i hele Spania og også cruise på Middelhavet og turer i Europa. Turene blir arrangert med buss eller fly. Vi har også gått Camino de Santiago de Compostela 3 ganger, altså pilegrimsleden til Santiago med kunder. Turene blir ledet av norsk eller svensk guide, og det er alltid med sykepleier på flerdagsturer, for kundenes trygghet. I alt vårt arbeid er trygghet i fokus, også på turene. På turene er det fokus på spansk historie, kultur, dagligliv, industri, landbruk og alt som har med Spania å gjøre. Vår målsetting er: Cora Care ønsker å gi våre kunder kunnskaper om Spania, slik at de at har større og bedre utbytte av sitt opphold i dette vakre landet. © Copyright Artico Cora Care S.L.

12 SPANIA I DAG Cora Care har også et magasin som utgis i 4500 eksemplarer for danske, svenske og norske kunder. Magasinet heter Spania i dag, og innholder aktuelle opplysninger, turbeskrivelser og informasjon om hva som skal skje i fremtiden. Magasinet har et godt omdømme når det gjelder innhold, bilder og kvalitet. Magasinet kan også lastes ned på våre websider eller på våre salgssider eller Spania i dag er gratis for alle som vil lese det, og distribusjonen er i butikker og lokaler som disponeres av mennesker med tilknytning til Norden. Her ser man eksempler på forsider. Vi er stolte av vårt magasin, som er blitt et viktig supplement til andre publikasjoner på Costa Blanca. © Copyright Artico Cora Care S.L.

13 Cora Casa Cora Casa er avdelingen for salg og utleie i bedriften Cora Care S.L. Vi bestreber oss for å finne flotte utleie-leiligheter i sentrum av Guardamar del Segura og vi har noen fine hus i urbanisasjonene rundt sentrum av byen. Vi skaffer også våre kunder helårs-leiligheter i byen, da mange ønsker å disponere leiligheter for seg og sine familier. Videre selger vi også boliger for våre kunder. Vårt kontor bistår våre kunder i alle legale transaksjoner som er nødvendig for å trygt kunne selge, kjøpe eller eie bolig i Spania. Se våre websider: © Copyright Artico Cora Care S.L.

14 ”Trygghet over alt” Vår trygghetsfilosofi skal kunne følge deg rundt i verden. Vi vil etablere Cora Care trygghet i alle land hvor nordmenn ferdes året rundt. Det betyr at du søker om Cora Care trygghetskort når du skal ha en helårlig reiseforsikring, slik at du har denne tryggheten med deg fra du reiser hjemmefra til du kommer tilbake. Vi vil etablere oss i Spania, Costa del Sol, Costa Blanca, Kanariøyene og Mallorca. I Italia, Toscana/Roma, i Tyrkia, i Hellas, i Thailand i England, i Brasil og i USA. Det er viktig for oss å være i nærheten av hvor våre kunder er! Du skal reise, vi skal gi deg den trygghet du ønsker underveis! © Copyright Artico Cora Care S.L.

15 CORA CARE Cora Care har sitt navn fra verdens snilleste Golden Retrivier. Cora brukte hele sitt liv på å passe på sin familie slik at hennes flokk hadde et godt liv. Slik hun tenkte og praktiserte, slik skal vi også arbeide. Vårt arbeid skal legge liv til årene, og år til livet. Vi behandler alle våre kunder som vi skulle være i den samme familien, og derfor inviterer vi deg til også å bli en del av Cora Care familien. Vi bryr oss om mennesker! Vi er glad i mennesker! Vi arbeider for og med mennesker! ”Cora care about people!” © Copyright Artico Cora Care S.L.

16 DET GODE LIV I SPANIA ER CORA CARE
VI BRYR OSS OM MENNESKER! © Copyright Artico Cora Care S.L.


Laste ned ppt "DET GODE LIV I SPANIA ER CORA CARE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google