Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Glade barn på Lusetjern skole!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Glade barn på Lusetjern skole!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Glade barn på Lusetjern skole!
Læring og livsglede

2 Plan for foreldremøtet:
Presentasjon av medarbeidere Praktisk informasjon Skole- / hjem samarbeid Tilvenning av nye skolestartere Spørsmål fra foreldrene Valg av 2 medlemmer til FAU (1 år /2 år) Orientering om tilbudet i SFO / Aktivitetsskolen Te / kaffe Presentere: Assisterende rektor Undervisningsinspektør SFO-leder /Aktivitetsskolen Sosiallærer Tospråklige lærere Baseledere SFO

3 Lusetjern skoles elevsyn:
Alle elever er likeverdige og skal inkluderes med sine sterke og svake sider. Elevene skal møtes med respekt og behandles forskjellig fordi de er ulike. Skolens elevsyn skal komme til uttrykk i måten vi møter og omtaler elevene på.

4 Organisering og bemanning
3 rom i D-bygget 3 basisgrupper à ca. 18 elever 1 kontaktlærer pr. basisgruppe Ressurslærer i lesing Evt. spesiallærer / morsmålslærer(e)

5 Gruppesammensetning Elevene fordeles på 3 grupper Kriterier:
Antall jenter / gutter Antall minoritetsspråklige elever Spesielle forhold skolen kjenner til Hvor elevene bor

6 Inndeling av skoledagen:
1. Læringsøkt Friminutt 15 min 2. Læringsøkt - 10 – 11.15 Spising og storefri 45 min. 3. Læringsøkt – 12 –13.00 / 13.15

7 Begreper dere møter i skolen:
Årstimer – 19 klokketimer per uke Norsk, matematikk, KRL, samf.fag, Natur & miljø, musikk, gym, kunst&håndverk, engelsk Læreplan / Periodeplan / ukeplan Uteskole Lese- og skriveopplæring i alle fag Mestringsgrupper Sosiale ferdigheter

8 Uteskole Uteaktiviteter en dag i uka Fysiske aktiviteter og motorikk
Ulike fag i fokus Begrepsopplæring Foreldreansvar: Trene barna til å kunne gå en viss strekning Passende klær og fottøy Samtale om opplevelser og læring

9 Lese og skriveopplæring
Elevene trenger tett oppfølging i lesesituasjonen Felleslesing med vekt på lesestrategier / modeller Veiledet lesing – lesegrupper etter mestringsnivå Foreldre leser / forteller for barna Gjenkjenning av bokstaver og lyder Skrive bokstaver, ord og setninger Finmotorisk trening – blyantgrep

10 Mestringsgrupper Tilpassede opplegg eller kurs Tilpasset progresjon
Individuell vurdering Ulike fag, tema og emner Varierer i løpet av året - perioder

11 Sosiale ferdigheter Kle av og på seg alene.
Mål for sosial kompetanse 1. – 2.trinn Kle av og på seg alene. Møte ved klasserommet når det ringer. Være stille når lærer gir signal om det. Rekke opp handa når man vil si noe. Holde orden: I sekken På pulten I hylla Henvende seg til andre på en høflig måte. Bruke høflighets-utsagn som å hilse, si takk for i dag. Sitte på plassen sin under samling. Spørre om hjelp i timen. Prøve selv før de ber om hjelp . Bidra til arbeids ro og matro i klassen. Bruke innestemme når vi er inne.

12 Skole - hjem samarbeid Skolens ansvar
Faglig utvikling og utvikling av sosiale ferdigheter Gi tilpasset opplæring Skape et godt læringsmiljø Ha en god dialog med foreldrene, og støtte dem i oppdragelsen Vurdere og dokumentere elevenes utvikling Gi god informasjon til foresatte Legge til rette for kontakt mellom foreldre

13 Skole – hjem samarbeid Foreldre ansvar: Oppdragelse, omsorg, mat, klær
Følge opp lekser – spesielt lesing Holde seg informert om barnas skolesituasjon (vurderingssamtaler og foreldremøter) Gi nødvendig informasjon til skolen Hjelpe barna til å følge skolens regler Engasjere seg for godt skolemiljø (sosiale aktiviteter i klassen, foreldrekontakt, FAU…)

14 Hvordan kan du hjelpe barnet ditt på skolen?
Din støtte betyr mer for barnet enn lærerne Du vet mest om ditt barn og hvordan barnet lærer nye ting – bruk det! Du kan sitte sammen med barnet ditt når det gjør lekser, også når du ikke forstår alt. Spør barnet ditt hva det leser. Du kan snakke med barna om hva de har opplevd eller lært på skolen Delta på foreldremøter for å vise ditt barn at du er engasjert i skolen. Vær en god rollemodell – vis at du leser og lærer nye ting

15 Skap lærelyst hos barnet ditt
Svar på spørsmål som barna stiller, finn svar sammen. Gi ros når barna stiller spørsmål og finner svar selv. Vis at nysgjerrighet er bra ved å stille spørsmål til barna.

16 Barn lærer forskjellig
Noen barn lærer best ved å Se deg gjøre det samme Se på bilder Høre historier eller bli lest høyt for Ta på ting og skrible Røre på hele kroppen Hvordan lærer ditt barn?

17 Gi barna flere ord Ta barna med på biblioteket og snakk med dem om hva ting heter, på det språket du kan best. Les eller fortell historier på det språket du kan best. Bruk ord som barna allerede kan, i nye situasjoner. Gi ordene ny mening.

18 Tilvenningsperiode - nye elever:
Ta høyde for at barn kan være engstelige i starten (permisjon/ferie?) Invitere klassekamerater hjem Morgenrutiner + bli ferdig tidsnok Følg barnet den første tiden, eller gjør avtaler og bytt på å følge med andre foreldre Hente erfaring fra de foreldrene i gruppen som har barn på skolen fra før.

19 Hvorfor er foreldreengasjement viktig?
Skape nettverk der foreldre kan støtte og hjelpe hverandre Samarbeide om felles regler for barna Bedre sosialt miljø på skolen med mindre mobbing, mindre bråk og bedre trivsel Gir lærere bedre kunnskap om det enkelte barn og mulighet for bedre oppfølging Bedre faglige resultater

20 FUG – foreldreutvalget for grunnskolen
Visjon: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

21 Valg av foreldrerepresentanter
Til FAU: En velges for to år (kontinuitet) En velges for et år To foreldrekontakter fra hver klasse (A-B-C) velges på foreldremøte til høsten.

22 Første skoledag Mandag 17. august – kl. 10.00
Frammøte ved tribunen i nedre skolegård Elevene ropes opp til sine respektive grupper - Undervisning fra 10 – 12 Foreldrene er med første skoledag – følger elevene til klassene og inviteres deretter til kaffe / te mens elevene har undervisning.

23 For mer informasjon : Hjemmeside:


Laste ned ppt "Glade barn på Lusetjern skole!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google