Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos"— Utskrift av presentasjonen:

1 Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos
Byggindekser Sykehuset Namsos

2 Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos
Byggindekser Sykehuset Namsos Brannalarmen går: Det er installert røykdetektorer i alle rom og korridorer. Dessuten er det manuelle brannmeldere flere steder i hver avdeling. VET DU HVOR DISSE ER? Brannvesen varsles direkte Teknisk avd. får varsling og rykker ut til avdelingen Personell handler iht. instruks Brannalarm: 1. Røykmelder 2. Temperaturmelder 3. Manuell brannmelder Varsling av brann: 1. Brannklokker 2. Vaktromsdisplay Det skjer altså mye av det samme om det er en detektor eller en manuell brannmelder som utløses. Varslingen går som direkte melding til brannvesenet uansett. Dersom en detektor utløses er det ingen forsinkelse før brannvesenet varsles. På kveldstid og i helger varsles brannvesenet også direkte.

3 Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos
Byggindekser Sykehuset Namsos Hvor er brannalarmen utløst? Brannalarm varsles med brannklokker, vaktromspanel og korridordisplay (sykesignalanlegg). Brannsted kommer opp som tekst på alle vaktromsdisplay. Korridordisplay varsler brann med br eller BRANN, oppsøk nærmeste vaktrom for å lese av brannsted. Benytt brannkartet for å lokalisere brannstedet. Eksempel på tekst i personsøker: H SENGEROM Personsøker Bygg/etasje – romnr Rombeskrivelse Brannmelder nr Eksempel på tekst i vaktromsdisplay: AL 1 H SENGEROM Vaktromsdisplay med byggoversikt for sykehuset Vaktromsdisplay Rombeskrivelse Korridordisplay, Sykesignal (Stentofon) Bygg/etasje - romnummer Melding nr Brannmelder nr AL: Brannalarm, FE: Feil på brannsentral, FV: Forvarsel for brannalarm Korridordisplay, Sykesignal (BEST) Brannkart som viser romnummer, disse samsvarer med tekst i vaktromsdisplayet. Det er kun sengeposter som har vaktromsdisplay, men brannvarsel vil også gå ut til personsøker. Laboratorievakt, operasjonspersonell, røntgenvakt etc vil få samme varsel på søker som det som kommer opp i vaktromsdisplay. Varslingsenhet for brann-meldere over himling

4 Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos
Byggindekser Sykehuset Namsos Hva skjer videre? Ved branntiløp kan vi benytte pulverapparat eller brannslange for slukking. Pulverapparat Brannsentral/ brannmannspanel Brannvesenet ankommer sykehuset. De har har allerede opplysninger om bygg og etasje for utløst alarm. De må orientere seg ved hjelp av brannsentral/brannmannspanel og tegninger for å finne nøyaktig sted. Orienteringskart for brannvesenet Brannslange Hvis alarmen er utløst på din avdeling er det viktig å møte brannvesenet for å bistå med lokalisering.

5 Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos
Byggindekser Sykehuset Namsos Forvarsel om brann Forvarsel om brann går IKKE til brannvesenet. Røykdetektorene er laget slik at de reagerer ulikt på ulik røykmengde. Hvis det bare er litt røyk i et rom vil det likevel komme varsling på branndisplay over hele huset. Det står ”FV + Alarmsted” Personell på aktuell avdeling skal alltid selv undersøke stedet der varslingen kommer fra og vurdere situasjonen. Brannsentral / brannmannspanel Vaktromsdisplay Teknisk vakt blir varslet om fovarsel

6 Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos
Byggindekser Sykehuset Namsos Manuell varsling av brann Ved å benytte manuell brannmelder går varselet direkte til brannvesenet. Utløst alarm vil ha samme resultat som om branntilløp blir oppdaget automatisk vha. røyk- /temparaturmeldere Som nevnt er det plassert manuelle brannmeldere i rømningsveier i hver avdeling. Disse brukes for å varsle andre om brann/branntilløp og skal brukes hvis du oppdager røykutvikling eller flammer. Du kan også bruke stemmen – ROPE – for å varsle andre ansatte Manuell lukking av branndører Evakuering-/rømningsskilt Manuell brannmelder NB: Dørene i korridorene lukker seg automatisk ved brann, sjekk daglig at disse ikke er blokkert med kiler eller møbler.


Laste ned ppt "Del 3: Oppdage og Varsle brann, Sykehuset Namsos"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google