Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visuell guide 1/53.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visuell guide 1/53."— Utskrift av presentasjonen:

1 Visuell guide 1/53

2 En FRI-time Gjennomgang av en leksjon
ET TOBAKKSFOREBYGGENDE UNDERVISNINGSPROGRAM FOR UNGDOMSSKOLEN Hva er FRI? Hva består FRI av? En FRI-time Gjennomgang av en leksjon 3/53

3 Hva er FRI? 4/53

4 FRI har dokumentert effekt
Hva er FRI? FRI er et treårig tobakksforebyggende undervisningsprogram for ungdomsskolen FRI har dokumentert effekt FRI anbefales av Helse- og omsorgs-departementet og Kunnskaps-departementet FRI er tett knyttet opp mot Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) FRI anbefales i rapporten “Forebyggende innsatser i skolen” (2006) FRI er gratis 5/53 TILBAKE TIL MENY

5 Hva er FRI? FRI het tidligere VÆRrøykFRI, og er revidert i samarbeid med Utdanningsdirektoratet 6/53 TILBAKE TIL MENY

6 Hva er FRI? FRI gir resultater! Programmet er evaluert flere ganger og viser god effekt Elever som følger dette programmet bruker mindre tobakk enn andre elever! FRI er det største systematiserte undervisningsprogrammet mot tobakk 7/53 TILBAKE TIL MENY

7 10 11 8 8 4 3 1 20 20 15 15 %10 %10 5 5 Hva er FRI? Deltok ikke
Deltok ikke i VÆR røykFRI Deltok i VÆR røykFRI Røyker av og til / svært sjelden Røyker daglig 4 11 1 8 20 15 %10 5 Deltok ikke i VÆR røykFRI Deltok i VÆR røykFRI Snuser av og til / svært sjelden Snuser daglig 9/53 TILBAKE TIL MENY

8 Sosial kompetanse gjennomsyrer FRI
Sosial kompetanse gjennomsyrer FRI. Flere lærere har meldt tilbake at trivselen blant elevene øker når programmet brukes. 10/53

9 «...en får respekt for opplegget når det gir så bra resultat»
(sitat lærer) 11/53

10 FRI styrker viktig kompetanse
Hva er FRI? FRI styrker viktig kompetanse FRI styrker elevenes digitale, muntlige og sosiale kompetanse FRI er basert på sosial læringsteori FRI lar elevene være aktive i læringsprosessen FRI er tverrfaglig; metodene og temaene kan brukes på mange andre områder enn tobakk 12/53 TILBAKE TIL MENY

11 Hvert år deltar rundt 120 000 ungdomsskoleelever i programmet
Hvert år deltar rundt ungdomsskoleelever i programmet. Dette tilsvarer over 60%. 13/53

12 FRI handler om tobakk, men også om:
Hva er FRI? FRI handler om tobakk, men også om: å sette grenser og stå for dem å motstå (gruppe) press og påvirkning å ta ansvar for seg selv og andre å (ikke) være avhengig mestring 14/53 TILBAKE TIL MENY

13 FRI handler om tobakk, men også om:
Hva er FRI? FRI handler om tobakk, men også om: …hvordan en mektig industri, i dette tilfelle den internasjonale tobakksindustrien, bruker markedsføring for å få flere kunder. 15/53 TILBAKE TIL MENY

14 ”We don’t smoke the shit. We just sell it
”We don’t smoke the shit. We just sell it. We reserve the right to smoke for the young, the poor, the black and the stupid.” Dette sa en av sjefene i tobakksfirmaet RJ Reynolds i en komité-høring i 1989. 16/53

15 FRI – enkelt for læreren, spennende for elevene!
Hva er FRI? FRI – enkelt for læreren, spennende for elevene! FRI er lett å bruke og krever lite forberedelse Alle leksjonene i FRI er nøye beskrevet og klare til bruk FRI gir engasjerende timer for elevene FRI tar i bruk involverende arbeidsmetoder, dvd og interaktive oppgaver på Internett Metodene som anbefales i FRI kan lett overføres til andre temaer som for eksempel mobbing og alkoholbruk 17/53 TILBAKE TIL MENY

16 Hva er FRI? Mål med FRI Elevene blir bevisst på og videreutvikler sine egne måter å være tobakksfri på Elevene oppfatter tobakksbruk som unødvendig Ideen er å vise elevene hva det vil si å være fri og selvstendig 19/53 TILBAKE TIL MENY

17 FRI-verdier Mestring Selvstendighet Frihet til egne valg 20/53

18 Hva er FRI? FRI er tilpasset LK06 FRI er revidert i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) I LK06 skal elevene jobbe med temaet tobakk I LK06 er digital, sosial og muntlig kompetanse viktig. Disse framheves i FRI FRI er tverrfaglig, og hver leksjon ses i lys av kompetansemål i ulike fag FRI kommer ikke i tillegg til annen undervisning, men istedenfor 21/53 TILBAKE TIL MENY

19 Hva er FRI? Hvem er involvert i FRI? FRI er et undervisningsprogram, men det er viktig at også andre enn lærere og elever involveres i FRI 22/53 TILBAKE TIL MENY

20 Lærerne FRI bygger på sosial læringsteori og tilrettelegges av lærerne
Hva er FRI? Lærerne FRI bygger på sosial læringsteori og tilrettelegges av lærerne 23/53 TILBAKE TIL MENY

21 Hva er FRI? Skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten er en viktig ressurs i det helsefremmende og forebyggende arbeidet på skolen – og i FRI-programmet 24/53 TILBAKE TIL MENY

22 Hva er FRI? Foresatte Foresatte involveres blant annet ved at elevene kan skrive kontrakt med dem om å være tobakksfri i et år Voksne er viktige rollemodeller for barn. Der foresatte engasjerer seg og har en tydelig holdning mot tobakk, blir resultatene langt bedre. Dette gjelder selv om de voksne røyker eller snuser 25/53 TILBAKE TIL MENY

23 Hva er FRI? Kontakt Fylkesmannen om du er interessert i å være med i et nettverk FRI-nettverk Lokal forankring er viktig for implementering av FRI Fylkesmannen har rollen som tilrettelegger av et FRI-nettverk I FRI-nettverk kan lærere, elevråd, foreldre-utvalg, helsepersonell og andre med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid delta 26/53 TILBAKE TIL MENY

24 på lag med lokalmiljøet!
Hva er FRI? FRI-nettverk: på lag med lokalmiljøet! 27/53 TILBAKE TIL MENY

25 Hva består FRI av? 28/53

26 Tobakksfrikontrakter og elevmateriell
Hva består FRI av? Undervisningsperm FRIstedet.no Dvd Tobakksfrikontrakter og elevmateriell Informasjonsmateriell 29/53 TILBAKE TIL MENY

27 «FRI – en gavepakke til lærerne!» (lærer)
30/53 TILBAKE TIL MENY

28 Undervisningsperm En felles perm for alle tre ungdomsskoletrinn
Hva består FRI av? Undervisningsperm En felles perm for alle tre ungdomsskoletrinn Permen består av fem leksjoner per trinn, samt bonusoppgaver De fleste leksjonene tar omlag en undervisningstime Opplegget er klart til bruk og er gjennomgående pedagogisk beskrevet. Læreren trenger lite tid til forberedelse 31/53 TILBAKE TIL MENY

29 Hva består FRI av? Undervisningsperm Leksjonene har tydelige henvisninger til kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, mål for leksjonen og anbefalte arbeidsmetoder Hver leksjon har symboler som gir henvisninger til undervisningsressurser som dvd, elevkopier og FRIstedet.no 32/53 TILBAKE TIL MENY

30 Hva består FRI av? Symbolene i permen I leksjonene benyttes symboler som viser undervisningsressurser læreren kan bruke. Dette er symbolene i FRI-permen: Huset er et symbol for Internett og viser til FRI-programmets nettsted: FRIstedet.no Utropstegnet er et symbol som indikerer noe læreren sier i plenum til elevene Dvd-symbolet viser til filmsnutter og andre audiovisuelle ressurser på dvd-en som er vedlagt permen LK06-symbolet brukes når det henvises til Læreplan-verket for Kunnskapsløftet Ark-symbolet viser til elevkopiene. Elevkopiene kan kopieres til elevene eller kopieres på lysark 33/53 TILBAKE TIL MENY

31 Hva består FRI av? Dvd På dvd-en er det filmsnutter og andre audiovisuelle ressurser. De fleste filmsnuttene ligger også på Internett På dvd-en ligger blant annet en digital verktøykasse, som inneholder maler, symboler, figurer og bilder elevene kan benytte til presentasjoner mm 34/53 TILBAKE TIL MENY

32 Hva består FRI av? Dvd Noe av dvd-innholdet kan benyttes som bonusmateriell og er ikke knyttet til bestemte leksjoner Det anbefales å bruke dvd, men det er mulig å gjennomføre programmet uten Dvd-snuttene varer fra ett til ti minutter Dvd-en ligger bakerst i permen 35/53 TILBAKE TIL MENY

33 Hva består FRI av? FRIstedet.no er programmets nettsted for flere målgrupper: Elever En dynamisk versjon av permen som kan benyttes istedenfor den trykte permen Spill, quiz og konkurranser Digital verktøykasse med symboler, figurer og bilder til fri benyttelse. Dette er en ressurs laget spesielt med tanke på utvikling av elevenes digitale kompetanse 36/53 TILBAKE TIL MENY

34 Hva består FRI av? For å styrke elevenes digitale kompetanse, anbefales det å bruke oppgavene på FRIstedet.no så ofte som mulig. Elevene bør også oppfordres til å bruke Internett i tillegg til det som gjøres i timene. 37/53 TILBAKE TIL MENY

35 FRIstedet.no Lærere Eget diskusjonsforum En statisk versjon av permen
Hva består FRI av? FRIstedet.no Lærere Eget diskusjonsforum En statisk versjon av permen Påmelding til FRI Innsending av kontraktslister (tobakksfrikontrakter) Undervisningstips Bakgrunnsstoff 38/53 TILBAKE TIL MENY

36 FRIstedet.no Foresatte
Hva består FRI av? FRIstedet.no Foresatte Informasjon om FRI og tips om hvordan man følger opp tenåringer i forhold til tobakk FRI-nettverk Nyheter og informasjon om helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt 39/53 TILBAKE TIL MENY

37 «En vinn-vinn-situasjon»
Hva består FRI av? «En vinn-vinn-situasjon» kommentar fra en elev om tobakksfrikontrakten Tobakksfrikontrakt Premier og elevmateriell Signeres av elevene sammen med deres foresatte for ett skoleår av gangen Lærer registrerer kontraktene på FRIstedet.no innen en gitt frist Elever som holder seg tobakksfrie ett år, har mulighet til å vinne en premie på slutten av skoleåret Materiell sendes elevene flere ganger årlig. Det holdes også konkurranser med fortløpende premieringer 40/53 TILBAKE TIL MENY

38 FRI tilbyr oppdatering og støtte til lærerne som driver programmet
Hva består FRI av? Informasjonsmateriell Lærere får jevnlig informasjon om FRI, både i posten og på FRIstedet.no FRI tilbyr oppdatering og støtte til lærerne som driver programmet 41/53 TILBAKE TIL MENY

39 En FRI-time Gjennomgang av en leksjon 42/53

40 En FRI-time Hver FRI-time er beskrevet i permen og krever lite forberedelse Leksjonene gir valgmuligheter for gjennomføring, og det er foreslått ulike pedagogiske metoder. Dette gir deg mulighet til å tilpasse leksjonen til elevene og til tidsrammene du har Her presenteres leksjon 2 for 8. trinn som et eksempel på hvordan du kan arbeide med FRI 43/53 TILBAKE TIL MENY

41 En FRI-time Symbolene i permen I leksjonene benyttes symboler som viser undervisningsressurser læreren kan bruke. Dette er symbolene i FRI-permen: Huset er et symbol for Internett og viser til FRI-programmets nettsted: FRIstedet.no Utropstegnet er et symbol som indikerer noe læreren sier i plenum til elevene Dvd-symbolet viser til filmsnutter og andre audiovisuelle ressurser på dvd-en som er vedlagt permen LK06-symbolet brukes når det henvises til Læreplan-verket for Kunnskapsløftet Ark-symbolet viser til elevkopiene. Elevkopiene kan kopieres til elevene eller kopieres på lysark 44/53 TILBAKE TIL MENY

42 En FRI-time Leksjon 2, 8. trinn Leksjon 2 har tittelen ”Hva tror du?” og handler om hvorfor stadig færre unge begynner å røyke. I begynnelsen av leksjonen er det gitt en oversikt over målene med leksjonen: Hvilke kompetansemål leksjonen benytter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) Leksjonens mål for elevenes kunnskap 45/53 TILBAKE TIL MENY

43 Denne leksjonen tar for seg følgende kompetansemål i LK06:
En FRI-time Denne leksjonen tar for seg følgende kompetansemål i LK06: Samfunnsfag Naturfag Matematikk 46/53 TILBAKE TIL MENY

44 En FRI-time Introduksjon På denne siden i permen finner du en introduksjon som forteller kort hva som er bakgrunnen for og hensikten med leksjonen. I leksjon 2 er hovedpoenget at mange tror det er langt flere som røyker eller snuser enn hva som er tilfelle. Undersøkelser viser at flertallet av ungdom verken røyker eller snuser. 47/53 TILBAKE TIL MENY

45 Oversikt over undervisningsressurser
En FRI-time Oversikt over undervisningsressurser På denne siden er det også en samlet oversikt over hvilke ressurser som kan benyttes i tillegg til permen. I leksjon 2 er ressursene statistikk og en interaktiv tilleggsoppgave på FRIstedet.no, en filmsnutt på dvd-en samt en elevkopi. 48/53 TILBAKE TIL MENY

46 Leksjonene er inndelt i oppgaver.
En FRI-time Leksjonene er inndelt i oppgaver. I oppgave 2a foreslås det å begynne med en ”oppvarmings-øvelse”. Oppgaven er en plenumsoppgave, slik UTROPSTEGN-symbolet viser. Oppvarmingsøvelsen er ment som et forslag. Vurder selv om den passer. 49/53 TILBAKE TIL MENY

47 En FRI-time Oppgave 2b i leksjon 2 handler om flertallsmisforståelsen, dvs. at man ofte tror at bruk av tobakk er mer utbredt enn hva som faktisk er tilfelle. Oppgaven kan gjennomføres enten på papir, lysark eller ved hjelp av den interaktive versjonen på FRIstedet.no. ARK-symbolet i margen betyr elevkopi. For å styrke elevenes digital kompetanse, anbefales det å bruke oppgavene på FRIstedet.no så ofte som mulig. Elevene bør også oppfordres til å bruke Internett i tillegg til det som gjøres i timene. 50/53 TILBAKE TIL MENY

48 Oppgave 2c har som tema ”Hvorfor begynner stadig færre å røyke?”
En FRI-time Oppgave 2c har som tema ”Hvorfor begynner stadig færre å røyke?” Elevene arbeider i plenum i denne oppgaven, slik det er vist gjennom UTROPSTEGN-symbolet i margen. Diskusjon Det er foreslått to ulike arbeidsmetoder: Aktivt verdivalg 51/53 TILBAKE TIL MENY

49 En FRI-time Som avslutning på leksjonen foreslås det å vise filmsnutten som ligger bakerst i permen: ”Hvorfor begynner stadig færre å røyke?” 52/53 TILBAKE TIL MENY

50 En FRI-time Lykke til med FRI! For leksjon 2 er det bakgrunnsinformasjon til læreren i form av statistikk, hentet fra Ungdomsskoleundersøkelsen 2000 og Statistikken er også lagt ut på FRIstedet.no, under den dynamiske utgaven av leksjonen. 53/53 TILBAKE TIL MENY


Laste ned ppt "Visuell guide 1/53."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google