Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for et inkluderende læringsmiljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for et inkluderende læringsmiljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for et inkluderende læringsmiljø
Universell utforming Strategi for et inkluderende læringsmiljø

2 Universell utforming av læringsmiljø Kjetil Knarlag Prosjektleder Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø Trondheim, 2012 Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

3 Hvem er vi? Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

4 Bli kjent med fag og studiested
Student Velge studiested Fagvalg Søke lån og stipend Sosialt liv utenfor Finne bolig Finne venner Kjøpe bøker Bli kjent med fag og studiested Studieveiledernes verktøykasse for et inkluderende læringsmiljø 4 4

5 Student med nedsatt funksjonsevne
Fysisk tilgjengelighet Tilrettelagt eksamen Transport Hjelpemidler Tilrettelagt bolig Assistenter Finansiering Alternativ litteratur Studieveiledernes verktøykasse for et inkluderende læringsmiljø 5 5

6

7 Hva er universell utforming?
Generell definisjon Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming.” Juridisk og politisk definisjon Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig NB: Skille fra DTL. FILM del 1. 7 7

8 Oppdrag FOU 3: Universell skal medvirke til å iverksette, følge opp og revidere handlingsplaner for universell utforming ved universiteter og høgskoler, samt å arbeide for at universell utforming blir en strategi for inkludering Universell skal også medvirke til kompetanseheving om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Dette innebærer blant annet å inkludere universell utforming i læreplaner, og å øke kompetanse om universell utforming blant faglig personell. Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

9 Ramme «Institusjonene skal ha utarbeidet handlingsplaner for godt læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser. Institusjonenes planer skal ha blant annet ha tiltak som er knyttet til et universelt utformet læringsmiljø» «Dette betyr at læringsmiljøet er slik at studenter som er kvalifiserte kan få opptak til høyere utdanning og dernest få utbytte av utdanningen uavhengig av funksjonsnivå og med minst mulig bruk av særløsninger.» Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

10 En felles plattform Medisinsk modell for forståelse av funksjonshemming Funksjonshemming en varig egenskap ved individet Fokus på diagnose: sykdom, skade, lyte Individuelle tiltak i et hjelpeperspektiv. Institusjonalisering og begrenset deltakelse. Etterhvert kom normaliseringstankegangen: Funksjonshemmede skulle i større grad innlemmes i det allmenne samfunnsliv Sosial modell for forståelse av funksjonshemming En sosial forståelse av funksjonshemming består i å se omgivelsenes betydning for den enkeltes mulighet for å delta i samfunnslivet: Samfunnet bygger funksjonshemmende barrierer Modellen ble kritisert for å overse den enkelte og overdrive omgivelsenes betydning Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

11 Relasjonell forståelse av funksjonshemming: GAP-modellen
Arbeidsmiljøkrav og oppgavekrav Individuelle forutsetninger Opplæring i bruk av utstyr og hjelpemidler Trening Kompensering Universell utforming Organisering Individuell tilrettelegging Hjelpemidler Personlig assistanse F UNKSJONSHEMMING Funksjonshemming oppstår når det er et misforhold (”gap”) mellom den enkeltes forutsetninger og omgivelsenes krav til funksjon. Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

12 Forstå UU: Brukbarhetspyramiden
Nivå 4: Personlig assistanse der individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler ikke strekker til. Nivå 1: Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig. Nivå 2: Tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov for tilrettelegging. Nivå 3: Individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

13 Læringsmiljø «Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring.» Hvor passer strategien universell utforming inn? Opplevelse av læringsmiljø,

14 Tilbud Bygninger og uteområder Studier og undervisning
Informasjon og IKT Studentlivet Brosjyre og gratis foredrag eller seminar. Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

15 Universell utforming av undervisning
”Universell utforming i studiesammenheng betyr at vi har tenkt gjennom mange spesielle lærebehov og tilrettelagt for dem så godt som mulig ved semesterstart” Teologisk fakultet, UiO Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

16 Veileder på nett Konsept Universell
Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

17 MÅL Veilederen skal gjøre kunnskap om universell utforming tilgjengelig og interessant for alle ansatte innen høyere utdanning. Den skal fremstå enkel og lett gjennomførbar. Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

18 KONSEPT Gjennom konseptet ønsker vi å vise at universell utforming er en verdi. Vi ønsker å fremheve at det ikke handler om gode intensjoner, men at dette er et tankesett som på sikt fremmer samfunnsnyttige verdier. Målgruppen skal tilbys dybdeforståelse som gir grunnlag for å velge universell utforming som strategi for et inkluderende læringsmiljø, samt konkrete verktøy for å implementere strategien. Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

19 Tolkning av oppdraget Universell utforming er en investering i fremtidige ressurser - løfte frem verdien av universell utforming - lystbetont - ikke en tvangstrøye - bevissthet om konsept og prosess - et tydelig tankesett - målgruppen i fokus Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

20 VUU – veileder universell utforming - enkelt og tydelig - lett å uttale - www.vuu.no
Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012

21

22

23

24 Kontakt Universell Kjetil Knarlag Anne Nylund
Prosjektleder Rådgiver Tel.: / Tel.: / Felles kontakt via: Nettside: Universell utforming av læringsmiljø, Trondheim 2012


Laste ned ppt "Strategi for et inkluderende læringsmiljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google