Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFRASTRUKTURKOSTNADER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFRASTRUKTURKOSTNADER"— Utskrift av presentasjonen:

1 INFRASTRUKTURKOSTNADER
Hva bør de dekke? Hvordan bør de dekkes? Hvem bør dekke dem? Alternativ tittel: HVORDAN SKAL PRIVATE HØGSKOLER MAKTE DE ØKONOMISKE UTFORDRINGENE KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR? NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

2 NLA høgskolen AS 1600 studenter 150 ansatte, 133 årsverk
Driftsbudsjett på ca 113 mill for 2011 Fusjon mellom NLA Høgskolen og NLA Lærerhøgskolen per Pr etablert eget eiendomsselskap med samme eierstruktur som høgskolen Disponerer kvm på to steder i Bergen – ca 15 km imellom Ønske om samlokalisering Betaler 775 pr kvm til eget eiendomsselskap , dvs 11 mill per år Markedspris på aktuelle bygg sentralt i Bergen er 1500 – 2500 pr kvm NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

3 Hva er infrastrukturkostnader
Defineres bl.a. som : transportkostnader, IT-kostnader, kostnadene som skal til for at et samfunn kan fungere For vår sektor - jfr dagens tema: kostnader knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av funksjonelle undervisningsbygg (LCC) kostnader knyttet til et fungerende IT-miljø /systemløsninger (dyrere for private høgskoler pga mva-problematikk) NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

4 Eierforhold HAR VI ØKONOMI TIL Å HA GODE NOK LOKALER
Eier egne bygg/ har eget skattefritt eiendomsselskap: kan selv bestemme husleienivå og utviklingstakt Leier hos høgskolens eier - eier er interesseorganisasjon: diskusjon om nivå og ev oppbygging av fond kan være vilje til å subsidiere husleie – til hvilken pris? Leier hos høgskolens eier – profesjonell eiendomsforvalter: ønske om fortjeneste? skatteproblematikk – fondsoppbygging? Leier på det åpne markedet: hva koster tjenelige lokaler? HAR VI ØKONOMI TIL Å HA GODE NOK LOKALER NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

5 Krav til oss Kravene er de samme til statlige og private høgskoler
Nye undervisningsformer krever ny utforming av bygg Studentenes arbeidsformer krever ny utforming Ansattes arbeidsformer krever ny utforming Universell utforming av offentlige bygg Krav om inneklima IT tilgjengelig overalt i byggene Kravene er de samme til statlige og private høgskoler - Er vi likestilt ang tilgang til økonomiske midler? NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

6 Tildeling til infrastruktur for statlige institusjoner – ”friske midler” i budsjettet
Alle tall i 1000 kr 2011 2010 2009 Husleiekompensasjon 39 500 34 700 11 700 Utstyr til bygg/ byggeprosjekter via KD 98 000 Byggeprosjekter/rehabilitering via FAD Kurantprosjekter fra Statsbygg Mangler tall Private høgskoler får ikke del i slike friske midler NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

7 Tildeling via finansieringssystemet
Tildelingen for 2011 består av: Studiepoengproduksjon (40 % av studieplasskostnad) Rekrutteringsstillinger (Stipendiat/post doc) RBO Resten (tidligere kaldt basis) Resten (basis)skal dekke: Resten av studieplassutgiftene (60 %) Midler til infrastruktur (bygg, IT, annet nødvendig utstyr) Sammenligning private og noen utvalgte statlige institusjoner NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

8 Tilskudd 2011 – beregning av ”frie midler”
Stats tilskudd 2011 RBO Stipendiat Post doc Småforsk midler Faktor Tildelt Beregnet full finansiering Tildelt til andre formål Frie midler til f.eks husleie % av totalt tildelt Eierform Det teologiske Menighetsfakultet 65 628 4 747 19 - 151 1,0 24 490 61 225 20 098 -24 % Eier selv Handelshøyskolen BI 13 357 28 988 0,3 36 745 -37 % Misjonshøgskolen 18 576 2 037 5 93 7 413 18 533 6 130 -6 087 -33 % Leier av eier Ansgar teologiske høgskole 11 189 535 3 813 9 533 1 122 10 % Bergen Arkitektskole 12 569 0,7 8 061 20 153 -7 584 -60 % Leier av eget datterselskap Barratt Dues Musikkinstitutt 14 414 5 597 13 993 422 3 % Betanien diakonale høgskole 23 194 68 9 246 23 115 11 0 % Campus Kristiania 29 613 860 66 25 288 63 221 926 -117 % Leier Den norske Balletthøyskole 9 368 8 8 536 21 340 -128 % Den norske Eurytmihøyskolen 2 862 975 2 438 425 15 % Diakonhjemmet Høgskole 2 068 178 55 661 6 246 -26 % Dronning Mauds Minne Høgskole 88 906 1 027 1 103 29 244 73 110 1 930 13 866 16 % Fjellhaug internasjonale høgskole 6 652 34 2 060 5 150 1 468 22 % Haraldsplass diakonale høgskole 23 653 234 10 272 25 680 -2 261 -10 % Høgsk for landsbruk&bygden. 2 325 864 2 160 165 7 % Høgskolen Diakonova 36 812 92 13 504 33 760 2 960 8 % Høgskolen for ledelse&teologi 2 759 1 120 2 800 -41 -1 % Høgskolen i Staffeldtsgate 10 187 150 5 176 12 940 -2 903 -28 % Lovisenberg diakonale høgskole 62 355 124 59 22 378 55 945 183 6 227 Mediehøgskolen Gimlekollen 13 019 5 964 14 910 -1 994 -15 % NLA Høgskolen 89 464 1 503 2 157 33 352 83 380 3 260 2 824 NITH 19 431 478 0,5 6 288 15 720 3 233 17 % Rudolf Steinerhøgskolen 9 872 4 462 11 155 -1 317 -13 % Høgskolen i Buskerud 4 509 17 449 83 915 18 558 53 010 19 % Høgskolen i Harstad 815 6 164 27 370 68 425 5 779 42 526 36 % Høgskolen i Sogn og Fjordane 1 405 300 69 988 10 505 41 % Høgskolen i Vestfold 6 695 22 615 92 900 24 910 34 % Norges Handelshøgskole 9 806 64 701 94 825 67 707 31 907 9 % Norges Idrettshøgskole 7 485 32 192 27 048 67 620 34 277 50 763 33 % Universitetet i Agder 23 214 49 4 1 533 67 947 24 % Universitetet i Tromsø 271 25 3 086 51 % NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard

9 NPH-seminar 19.01.2011 Bjørg Sveinall Øgaard

10 Utfordringer: Hvordan drive en forsvarlig byggforvaltning under ulike eierforhold? Hvordan kan private høgskoler innfri de krav som stilles til bygningskvalitet uten at utdanningskvaliteten svekkes radikalt med dagens finansieringssystem? Hvordan kan private høgskoler få mer likeverdige økonomiske forhold når vi blir møtt med samme krav til utdanningskvalitet og bygningskvalitet? Takk for oppmerksomheten NPH-seminar Bjørg Sveinall Øgaard


Laste ned ppt "INFRASTRUKTURKOSTNADER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google