Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bra mat – for bedre helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bra mat – for bedre helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bra mat – for bedre helse
Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring

2 Målsetting med innlegget
Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres spisevaner Bidra med et perspektiv på endring og kommunikasjonsteknikker Bidra med verktøy og praktiske ferdigheter som er nyttige i denne prosessen.

3 Stang ber østkantfolk lære av vestkanten
Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke. Men han mener folk på Sagene selv må ta ansvar for at de lever kortere enn folk på Vinderen. (Aftenposten )

4 Forskjellene Forventet levealder for menn på Sagene er 68 år, mens den på Vinderen/Bydel Vestre Aker er 80,4 år. Ifølge tidligere undersøkelser (1997) ligger lønnsnittet på Vinderen på topp i Oslo med nærmere i snittlønn. På Sagene var snittlønna under kroner. Andel mottagere av sosialhjelp på Sagene er 7,4 prosent av befolkningen, mens det tilsvarende tall på Vindern er 2,1.

5 Hvorfor ta opp levesett/livsstil?
Ansvar og plikt Sette tema på dagsorden, gi tillatelse til for pasienten til å ta opp tema/søke råd Sette i gang en viktig prosess, øke bevissthet Formidle hjelp, materiale Følge opp Spennende tema med mulighet for positive erfaringer Alminneliggjøre det å bli spurt

6 Forståelse av endring og tilbakefall Motivasjon
Aktuelle tema. Kursledelse Forståelse av endring og tilbakefall Motivasjon Samtalen, klima og teknikker

7 Refleksjonsoppgave Hva er din bakgrunn for å arbeide med kosthold/ernæring Fortrinn/talenter Ulemper/slagsider

8 Å presentere deg selv Personlig/privat… Eget kosthold, egen erfaring
Faglighet Engasjement/inspirasjon Rolle

9 Kursledelse Tilpasset ansvarlighet Aktivitetsnivå
Prosessansvarlig, ikke resultatansvarlig Aktivitetsnivå Gruppetilhørighet – stimuler egenaktivitet Ekspertrolle Ivaretakelse ”Skriftemøter”

10 Hvorfor det kan være vanskelig å snakke om livsstil
Egen holdning, eventuell livsstil ”Tabu”, moralisering Aktivering av følelser av ansvar/skyld og skam Personlig/privat Urealistiske mål Manglende tro på resultater Mangel på kunnskap

11 Noen utfordringer i oss selv i arbeidet med livsstil
Lett å bli for forsiktig, ikke gå på banen Lett å bli for ivrig, å ville for mye Ekspertrollen- ekspert på hva og når? Fare for å bli oppfattet som formanende, gå inn i ”foreldrerollen” Fare for å generalisere egne erfaringer Kan være krevende å anerkjenne den andres mål

12 Gruppen som ressurs Gruppedynamikk Erfaringsbase Motivasjon
Konsulenter Støtte/konkurranse

13 Rammer Krav til oppmøte Krav til aktivitet Taushetsplikt Åpenhet
Felles målsetting

14 Å skape et godt samtaleklima
Empati Vise en grunnleggende holdning som innebærer respekt for den enkeltes valg. Ikke forstå for fort. Positiv undring Ekspert vs. ikke-ekspert.

15 “Folk påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv, enn slike som andre har oppdaget !” (Pascal).

16 Folk lytter mest til seg selv….

17 Utgangspunkt Vi endrer oss av egne grunner
Det passer aldri helt å endre seg…. Vi både vil og vil ikke…. Du trenger ikke være toppmotivert! Alle kan noe!!

18 Om å forstå endring Endring er en kontinuerlig og uunngåelig prosess.
Ulike nivåer i forandringsprosessen Prosessen forut for handlingen. Den aktive handlingen Tilbakefall Opprettholdelse

19 Ambivalens Ja Nei

20 Ambivalens Normalisere Ambivalensparadis Beslutningsvekt

21 Endringsprosesser/ forandringshjulet Besøkende (Tilbakefall) Klagere
Vedlikehold Kunder (Tilbakefall)

22 Samarbeidsrelasjoner
Besøkende Usikre på om de har en bestilling til oss. Klagere Ønsker en endring, men har ofte unnskyldninger som er utformet som en klage. Kunder Har en klar bestilling.

23 Utfordringer for samarbeidet
Samarbeidsrelasjon Min oppgave Besøkende Unngå å bli utålmodige eller motiverte på pasientens vegne. Etablere en god relasjon. Ta vennlig imot, presentere tilbudet. Ambivalent Høre på klagen, stille spørsmål for å finne ut hva de selv har tenkt å gjøre. Hvilke erfaringer har de fra tidligere? Kunde Kartlegge hjelpebehov, komme med handlingsalternativer. Forebygge tilbakefall. Oppmuntre positive endringer, selv om de er små.

24 4-felts tabell : Nå-situasjon versus ønsket situasjon
1 2 Fordeler ved ønsket situasjon Fordeler ved dagens situasjon 3 Ulemper ved Dagens situasjon Ulemper ved ønsket situasjon 4

25 Motivasjon for endring
Problemet slik det er nå Forventning om endring Erkjennelse av negative konsekvenser. Forventninger om positivt utkomme av endring. Bekymring over negative konsekvenser. Forventing om mestring Selv-mestringstro Støtte/metode Vanskelighetsgrad oppgave

26 Motivasjon Å ville det, og å kunne det
Hva man vil oppnå, ikke bare unngå Balansen mellom ”burde” og ønsker Små steg Påvise mestring Aktivere følelser Konkretisering Utforsk ambivalens Aktivere handlinger Utgangspunktet er ofte defensivt jeg har prøvd før, men jeg har så lite viljestyrke Få fatt i drømmen, hvordan det ville være dersom målet er nådd helt eller delvis – gjør den levende Pass på at man beveger seg gradvis og at alle små steg feires, Påvis mestring, selv der hvor en opplever å ikke lykkes, ikke fortap dere i øyeblikket som ikke funka – de tre trekkene Få inn følelsesordene, hvordan ville du føle deg fint at du vil mosjonere mer – hva vil du helt konkret gjøre? Ambivalensparadiset

27 Håndtering av motstand
Be om tillatelse til å gi informasjon Vektlegging av frihet til eget valg "Jeg synes du bør drikke mindre brus, men det er opp til deg - det er ditt valg - det er hva du synes som er avgjørende". Generell orientering ”Vi anbefaler alle å spise mer grovt brød” Rull med – unngå argumentasjon, still spørsmål

28 Oppfølging og ettervern
Bekrefte og berømme endring Håndtering av risikosituasjoner Ulike strategier – fjerne, sikre, langsiktig strategi Evaluering av oppnådde resultater Stimulere til stolthet, feiring og belønning Fokusering av mestring

29 Noen utfordringer i arbeidet med livsstil og endringer
Utålmodighet Kortere vei mellom beslutning og handling Mangel på stabilitet Åpning for redefinering av mål Skift i deltakelse og egenaktivitet Vekt på egenaktivitet Evne til å tåle pauser Motivasjon Hjelpe pasienten til å finne egne grunner Ikke slit for å overbevise

30 Noen utfordringer i arbeidet med livsstil og endringer (fortsettelse)
Rask aktivering av motstand Unngå pekefingeren Fokus på anerkjennelse Skiftende grad av seriøsitet Ta klienten på alvor, ha forventninger Alternative mål/ulike mål Tilbakefall Arena for læring – ikke for skuffelse og fordømming

31 10 Skalering Konkretiserende Tydeliggjør målsetting
Brukes for å finne ut Hvor lyst har personen til å gjennomføre endringen? Hvor stor tro har personen på evnen til å klare det? Hvor stor vilje har personen til å føle ubehag Øvelse: Bruke eget tema

32 Spørremåter Åpne spørsmål Konkretiserende spørsmål Mestringsspørsmål
Hva betyr kveldsspisingen for deg? vs. Bekymrer du deg over at du spiser om kvelden? Konkretiserende spørsmål Kan du si litt mer om det? Mestringsspørsmål Hvordan fikk du til å vente så lenge? Handlingsrettede spørsmål Hva kan du gjøre for å vente enda litt til? Skaleringsspørsmål

33 referanse Endringsfokusert rådgivning
Tom Barth - Tore Børtveit - Peter Prescott Utgitt:  2001 ISBN:  Forlag:  Gyldendal akademisk


Laste ned ppt "Bra mat – for bedre helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google