Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark Motorsportkonferansen 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark Motorsportkonferansen 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark Motorsportkonferansen 2007

2 Forslaget fra DN – bakgrunn  Kom på bakgrunn av at Stortinget flere ganger har etterlyst endringer, dagens regelverk er for dårlig.  Første høringsuttalelse kom i 2001, det ville tillate løyper i erkjennelsen av at det ga mindre ukontrollert kjøring  Nytt forslag i 2007 med utgangspunkt i å redusere kjøring.

3 Forslaget fra DN – innhold  Forby kjøring til fritidsformål, herunder hyttekjøring og lignende  Stramme inn nyttekjøring, innmark blir utmark, kun til tradisjonelt jordbruk ikke til utmarksnæring  Strengere reaksjoner, politimyndighet til SNO  Begrense motorsportbaner

4 Strategi Budskap:  Motorferdsel i utmark skal fortsatt i utgangspunktet være forbudt, men kommunene må få ansvaret til selv å bestemme hvor og hvordan det skal være lov med motorisert ferdsel i utmarka. (Samme prinsippet som loven om vannscooter) Fremdrift:  Høringsfrist til DN var 15. oktober 2007.  DN oversender nytt forslag til Miljødepartementet etter jul  Miljødepartementet legger frem nytt lovforslagi løpet av vinteren/våren  Stortinget har selv uttalt at de skal vedta det i løpet av vårsesjonen (avsluttes i juni).

5 Strategi fase 1 Valgkampmål: Få oppmerksomhet og debatt om vår sak Tiltak: • SNØFOR organiserte flere medieutspill og leserbrev/kronikker. Mange klubber og enkeltpersoner hadde egne utspill, og flere klubber og partier hadde egne debattmøter om temaet. • Skrev brev til samtlige listetopper i de riksdekkende partiene og noen flere med presentasjon av SNØFOR, saken og spurte om deres holdning. • Laget register presentert på vårt nettsted og i presseoppslag med resultatene av denne aksjonen hvor velgerne kunne sjekke sin kommune. • I sum ble det mye debatt om saken, og alle partiene måtte forholde seg til saken.

6 Strategi fase 2 Høring: Flertall av høringsuttalelsene for vårt hovedsyn Tiltak: • Vi bidro til å mobilisere andre til å gi hørings-uttalelser. Rekord i antall uttalelser. • Vi brukte de politikerne som støttet oss til å få saken opp. Mange kommuner har uttalt seg om saken • Vi bidro til å få politiet på banen • Vi satte DNs lobbykampanje overfor kommunene på kartet, og klarte dermed å mobilisere ”våre” kommuner til deltagelse. SNØFOR ble nektet å delta. Frist: 15. oktober

7 Strategi fase 3 Politisk vedtak: Sikre flertall i Storting og regjering for fortsatt bruk av snøscooter til turkjøring i Norge Hva gjør vi: • Vi må bruke partienes lokalavdelinger til å påvirke egne sentrale politikere og partiorganisasjon. Fortsatt bygge på det nettverket som ble etablert gjennom valgkamp og høringsprosess. • Klubber og enkeltmedlemmer mobiliseres til å påvirke lokale politikere og de regionale politikere i Storting og Regjering • Bruke støttespillere på Storting og i regjering for å påvirke MRD til å endre regelverket gjennom dokumentasjon og aktiv oppfølging gjennom møter.

8 Høringsuttalelse Hovedpunkter • Bruk av snøscooter tillates i egne løyper og områder. • DNs forslag gir mer ukontrollert (ulovlig) kjøring. • Forbudet bygger på myter om snøscooter som miljø- og naturfarlig. • Fratar oss i distriktene et godt nytte- og fritidskjøretøy • Kommunene vedtar selv med hjemmel i plan- og bygningsloven, hvordan dette skal gjøres. • Styrke lokaldemokratiet, ikke svekke det. • Kommunene har bedre oversikt over arealbruk og de sårbare naturområdene som må skjermes.

9 Utfordringer DN og andre prøver å fremstille oss som: – cowboyer med masse penger og sterke lobbyorganisasjoner, mens naturvernet ikke har tilsvarende. – Kjører stort sett ulovlig og 3 m over bakken. – Tar ikke hensyn til flora og fauna – Bråker, slipper ut co2 og tar ikke hensyn

10 Utfordringer Viktig for oss å presisere – Vi er opptatt av naturvernet også, derfor vil vi ha løyper slik at trafikken blir ledet utenom sårbare naturområder – Snøscooterkjøring skader fauna og flora mindre enn en turgåer, marktrykket er mindre og dyrene opplever scooteren som mindre trussel enn mennesker og hunder.


Laste ned ppt "Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark Motorsportkonferansen 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google