Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VITEN: Høring om driftsstøtte 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VITEN: Høring om driftsstøtte 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 VITEN: Høring om driftsstøtte 2012
Styreleder Ragnhild Sohlberg Forskningsrådet Mandag 21. november 2011 VITEN Høring Introduksjon

2 VITENSENTERHØRING Overordnet problemstilling
Få frem begrunnet/dokumentert bilde av konsekvensene for vitensentrene av fortsatt realnedgang eller (tilnærmet?) nullvekst i driftsstøtten. Klargjøre hva som kreves av ekstra ressurser for å realisere dagens VITEN-strategi og planer. VITEN Høring Introduksjon

3 VITEN Høring 211111 Introduksjon
Visjon/Hovedmål Det skal utvikles regionale vitensentre som skal være et tilbud for skoleverket og allmennheten i sin region. De skal fungere som ressurssentre for andre tiltak og institusjoner innen interaktiv formidling. Sammen skal de regionale vitensentrene utgjøre et helhetlig nasjonalt tilbud. VITEN Høring Introduksjon

4 Forutsetning for satsingen
Et regionalt vitensenter i full drift (i følge vedtatte kriterier) har et driftsbudsjett på rundt 15 mio. kr/år (2003), ca. 18 mio.kr/år (2011) En sammenlikning med liknende institusjoner i Norge og Norden tilsier en statlig driftsstøtte på %, eller 5 mio kr./ca. 6 mio kr/år. Men: Selv om ikke alle vitensentrene i dag har en omsetning på 18 mio. kr/år, er KDs årlige budsjett/driftstilskudd langt under VITEN-strategiens forutsetninger. VITEN Høring Introduksjon

5 VITEN Høring 211111 Introduksjon
Denne høringen Konkretisere sannsynlige konsekvenser av budsjett med nullvekst/realnedgang Kritisk gjennomgang av ”Nøkkeltall” som dokumentasjon på utvikling VITEN Høring Introduksjon

6 Status per ultimo november 2011
KDs budsjettforslag for 2012: realnedgang i det statlige driftstilskuddet til tross for at 2 nye vitensentre åpnet i 2011 og kommer i full drift i 2012 (Tromsø og Sarpsborg), det 8. vitensenteret (Porsgrunn) åpnes på innen KD ba i 2003 Forskningsrådet om å lage en strategi for utvikling av regionale vitensentre og følge den. Dette er gjort gjennom VITEN. Budsjettforutsetningene etterleves imidlertid ikke av KD KD gir heller ikke alternative styringssignaler m.h.t. budsjettrammer. KUF-komiteens budsjettmerknader blir avgjørende for størrelsen på driftstilskudd for 2012. Positive signaler fra opposisjonen (spesielt Høyre), men høyst usikkert om budsjettet økes. VITEN Høring Introduksjon

7 Hva er oppnådd hittil? Hva er sannsynlige konsekvenser av nullvekst?
Nøkkeltallene viser vekst 2003/ Mens KDs driftstilskudd viser stagnasjon vokser driftskostnadene som følge av: Nybygg, flere vitensentre og større areal Flere ansatte og økende åpningstid Vekst/stabilisering av antall besøkende Slitasje, økte vedlikeholdskostnader, fornying Regional ”outreach” Nullvekst og sikre/sannsynlige/mulige konsekvenser Konkretisere for det enkelte vitensenter Hva med VITEN-programmet? VITEN Høring Introduksjon

8 Publikumsbesøk: 2003-10 Over 3,2 millioner!
Nordnorsk vitensenter, Tromsø Vitensenteret i Trondheim VilVite, Bergen Jærmuseet, Rogaland Sarpsborg/INSPIRIA Innlandet vitensenter, Gjøvik Norsk Teknisk Museum, Oslo (hele museet medregnet) Men….!!!!!!! VITEN Høring Introduksjon 8

9 VITEN Høring 211111 Introduksjon
Statlig driftsstøtte Strategiens anbefaling VITEN Høring Introduksjon

10 VITEN Høring 211111 Introduksjon
2008: 106,4 2009: 114,7 2010: 116,3 2011: 142,6 Flere besøkende og utvidet åpningstid krever flere ansatte og dermed høyere driftskostnader VITEN Høring Introduksjon

11 Med større areal (m2) følger økte driftskostnader
2008: utstilling 9200, Totalt 22700 2009: utstilling 9700, Totalt 23600 2010: utstilling 9000, Totalt 24200 2011: utstilling 12500 (21600) Totalt 29800 (48200) Med større areal (m2) følger økte driftskostnader

12 Hva er de største utfordringene i inneværende programperiode?
Øke den statlige driftsstøtten med Mkr/år innen utgangen på 2014 (men samtidig ha en alternativ strategi for nullvekst). Opprettholde/øke kvalitet på tilbudet selv med fortsatt vekst i besøkstallene og med økt regional ”outreach”. Mer systematisk forskning og utredning om vitensentervirksomheten i hele sin bredde. VITEN Høring Introduksjon

13 Takk for oppmerksomheten
«Det er viktig å vite mer enn hva en har tenkt å si». VITEN Høring Introduksjon

14 VITEN Høring 211111 Introduksjon
Noen konsekvenser av tilnærmet ”nullbudsjett”: Oppsummering fra ”hjemmelekser” (1) Generelt: Reduksjon i skoletilbudet og/eller tilbudet til allmennheten Færre lærerkurs Reduksjon i aktivitetstilbudet, spesielt de som er dyrest pr. deltager Utstillinger kan ikke fornyes nedgang i besøkende Redusert nettilbud Ren ”gambling” å investere i nybygg (Grenland, Trondheim, videreutbygging Sandnes) VITEN Høring Introduksjon

15 VITEN Høring 211111 Introduksjon
Noen konsekvenser av tilnærmet ”nullbudsjett”: Oppsummering fra ”hjemmelekser” (2) Underskuddkostnadsreduksjoner Reduksjon i ansatte, spesielt pedagoger rettet mot skolen (vanskelig før 2. halvår 2012?) Drift og vedlikehold bør bevares (betjener alle kundegrupper); men ventetid på reparasjoner Nye investeringer/planlagte tilbud må revurderes/strykes (selv om det finnes investeringsmidler), inkl. temporære utstillinger Samarbeide med U&H reduseres; inkl. FoU-relaterte oppgaver Redusert samarbeide m/muséer Redusere deltakelse på konferanser, kurs, seminarer (redusert kvalitet og motivasjon) Redusert regional” outreach”/redusert besøk av mer fjerntliggende skoler og/eller øke lærerkurs? Redusert åpningstid VITEN Høring Introduksjon

16 VITEN Høring 211111 Introduksjon
Noen konsekvenser av tilnærmet ”nullbudsjett”: Oppsummering fra ”hjemmelekser” (3) Underskudd inntektsøkninger Øke entrépriser Sponsorstøtte til aktiviteter/utstillinger? Øke kommersiell virksomhet Omprioriteringer VITEN Høring Introduksjon


Laste ned ppt "VITEN: Høring om driftsstøtte 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google