Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 1 Firmabilskatt - hva er nytt? 1.Innledning av John Fiskvik. Fakta og trender i firmabilmarkedet - forventninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 1 Firmabilskatt - hva er nytt? 1.Innledning av John Fiskvik. Fakta og trender i firmabilmarkedet - forventninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 1 Firmabilskatt - hva er nytt? 1.Innledning av John Fiskvik. Fakta og trender i firmabilmarkedet - forventninger til 2005. Ragnar Østensen i Advokatfirmaet Haavind Vislie Harry Tunheim i Skattebetalerforeningen 2.Advokat Ragnar Østensen i Advokatfirmaet Haavind Vislie og advokatfullmektig Harry Tunheim i Skattebetalerforeningen vil gå gjennom følgende temaer: a) Status - nye regler om firmabilbeskatning b) Oppsummering av hva som har skjedd. Hvem vinner og hvem taper på nye regler? c) Kampen mot urimelig bilbeskatning - Hva er gjort og hva skjer videre? 3.Etter innslaget om firmabilbeskatning vil det fra ca.kl 13.00 bli satt søkelys på biladministrasjon. Her vil følgende tema bli behandlet: ”Leasingselskaper: Hår i suppa eller til bransjens beste?” Helge Holth fra Elcon Finans Helge Holth fra Elcon Finans tenker høyt om dagens og morgendagens former for biladministrasjon. Erfaringer fra samarbeid og relasjoner til bransjens forskjellige aktører vs.norsk bilbransje. Møteleder ; Trygve Bæra – Redaktør Firmabil, Bilforlaget

2 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 Næring vs.total personbil 1996 - 2005 NÆRINGSANDEL I % AV TOTAL PERSONBIL 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kilde: OFV Nye personbiler total Næringsandel i %Næringssalg personbil i antall Nye varebiler < 3,5 tonnNæringsandel varebil i antall

3 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 3 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 Næring vs.total varebil < 3,5 t.1996 - 2005 NÆRINGSANDEL I % AV TOTAL VAREBIL 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kilde: OFV Nye personbiler total Næringsandel i %Næringssalg personbil i antall Nye varebiler < 3,5 tonnNæringsandel varebil i antall

4 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 4 •Det norske nærings-og firmabilmarkedet < 3,5 tonn ~ 190.000 enheter –De fleste tilbydere og aktører bruker en vesentlig del av sine ressurser mot de store prestisjekundene som har mer enn 100 biler i parken – hvilket betyr 105 virksomheter... –Disse 105 virksomhetene disponerer riktignok hele 53.000 biler (totalt 28 % av markedet), men dersom man korrigerer for bilutleie og biler med biladministrasjonsløsninger er man nede i < 10.000 biler (< 5 % av dette markedet)...!!! –Bearbeidelsen av disse 105 kundene er muligens mer rasjonell – og vi kjenner sogar navnet på hver enkelt kontaktperson, men på den annen side er forventninger til pris og service på et nivå som gir en vesentlig mer marginal business... –Virksomheter med mellom 20-100 biler utgjør kun 12 % av markedet – 22.000 enheter –Virksomheter med kun 1-en bil representerer nærmere 40.000 enheter –Den store gruppen – og den største delen av markedet – finner vi i virksomheter med 2-20 biler – hele 74.000 enheter – 40 % av markedet - finner vi her... –Et herværende finansieringselskap har foretatt en grundig analyse av denne delen av markedet – og ettersom det bare er kunder og gode kollegaer i salen har jeg fått lov til å gjengi deler av den... Hva med ressursbruk og innsatsfaktorer i nærings-og firmabilmarkedet ? Kilde: MMI / Elcon

5 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 5 •Bilhold og bilkjøp –4 av 10 bytter ut bilene hvert tredje år. Resten bytter de ut sjeldnere eller ved behov. –8 av 10 bedrifter har en fast person som forhandler og inngår avtaler om bilkjøp. –25% har inngått avtale om bilkjøp med bilforhandlere (75 % har altså ikke...!). •Bilfinansiering –Bankene er den mest naturlige kilde for informasjon om bilfinansiering, men både bilforhandlerne og finansieringsselskapene står også sterkt... •Bankene står spesielt sterkt blant de virksomheter som selv eier alle sine biler. –Elcon, DnB NOR og bilforhandlernes egne selskaper står tilnærmet likt m.h.t.kjennskap i markedet når det gjelder bilfinansiering. –20% av kundene med < 20 biler har avtale om bilfinansiering, hvorav halvparten har det som en del av bilkjøpsavtalen. Resten finansierer hver bil for seg. Markedskartlegging nærings-og firmabilmarkedet Viktigste kjennetegn, vurderinger og holdninger (basert på kunder med < 20 biler – som det jo er absolutt flest av...) Kilde: MMI / Elcon

6 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 6 •Hva kjennetegner de som har avtale om bilfinansiering? –God pris og forenkling er viktigste årsaker til å ha en finansieringsavtale. –Samlet sett oppgis bilforhandlerne/bilmerkene som leverandør i 1/3 av avtalene, fulgt av DnB NOR, Leaseplan, Nordea og Elcon. –9 av 10 er leasingavtaler. –Under halvparten av avtalene inneholder også bilforsikring (38%), drivstoff (32%) og service/vedlikeholdsavtale (44%). 3 av 10 oppgir at de har ”full biladministrasjon”. –9 av 10 er fornøyde med avtalene. halvparten at de vil vurdere andre leverandører ved neste fornyelse. –Skiftetilbøyeligheten er meget høy. 4 av 10 har skiftet leverandør siste 3 år, og i tillegg angir halvparten at de vil vurdere andre leverandører ved neste fornyelse. •Hva kjennetegner de som finansierer hver bil for seg? –Halvparten benyttet lån/leasing ved siste bilkjøp. –De som har benyttet lån/leasing oppgir at det er likviditetsbelastningen og enkelhet som styrer valget, i tillegg til pris. Markedskartlegging nærings-og firmabilmarkedet Viktigste kjennetegn, vurderinger og holdninger (basert på kunder med < 20 biler – som det jo er absolutt flest av...) Kilde: MMI / Elcon

7 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 7 •Vurdering av leverandører / avtaleinnhold – 7 av 10 oppgir at de ikke har blitt kontaktet vedrørende bilfinansiering det siste året (men, det er kanskje ikke så rart, det samme gjelder jo bil også...) – 7 av 10 oppgir at de ikke har blitt kontaktet vedrørende bilfinansiering det siste året (men, det er kanskje ikke så rart, det samme gjelder jo bil også...). – Fast kontaktpersonviktigst – Fast kontaktperson rangeres som viktigst ved vurdering av en finansieringsavtale, dernest følger service/vedlikeholdsavtale og samlefaktura. •Bedriftenes policy og retningslinjer –Kun 3 av 10 har retningslinjer for valg av bilmerke –Godt under halvparten har avtaler som inneholder, drivstoff, service eller forsikring. –Pris, likviditetsbelastning og enkelhet styrer i størst grad valg av finansieringsløsning, spesielt blant de som har benyttet lån/leasing. –Over 60% ordner finansieringen samtidig med bilkjøpet. –Bedriftene er svært usikre på om de skal velge firmabil eller bilgodtgjørelse, og medarbeiderne enda mer usikre... Markedskartlegging nærings-og firmabilmarkedet Viktigste kjennetegn, vurderinger og holdninger (basert på kunder med < 20 biler – som det jo er absolutt flest av...) Kilde: MMI / Elcon

8 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 8 Bilbrukere som har en oppfatning, mener firmabil lønner seg for den ansatte fremfor fast bilgodtgjørelse, men svært mange mener det ikke er mulig å svare. Kilde: MMI / Elcon Ikke finansieringsavtale Finansieringsavtale

9 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 9 Sett fra bedriftens side, er det like stor oppslutning om firmabil som fast bilgodtgjørelse. Også her er det mange som ikke har noen formening. Andelen som mener at firmabil er lønnsomt er høyere i små bedrifter (45%). Andelen som mener fast bilgodtgjørelse lønner seg er høyere i større bedrifter (47%). Kilde: MMI / Elcon Ikke finansieringsavtale Finansieringsavtale

10 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 10 Her det åpenbart en jobb å gjøre......for de som ikke bare er opptatt av de store statuspregede avtalene... Markedskartlegging nærings-og firmabilmarkedet Viktigste kjennetegn, vurderinger og holdninger (basert på kunder med < 20 biler – som det jo er absolutt flest av...)

11 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 11 Spørsmålet er hvordan vi skal få tak i disse kundene, eller kanskje i enda større grad hvordan kundene får tak i oss? Hva er kundenes viktigste informasjonskilder ? Markedskartlegging nærings-og firmabilmarkedet Viktigste kjennetegn, vurderinger og holdninger (basert på kunder med < 20 biler – som det jo er absolutt flest av...)

12 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 12 Viktigste informasjonskilder nybil Spørsmål: Nevn de to viktigste informasjonskanalene ved kjøp av ny bil?  Internett den viktigste informasjonskanalen. Over 40 % oppgir dette først, og ytterligere 30 prosent oppgir Internett på 2.plass.  Dernest følger forhandler/bilforretning som oppgis som førstevalg av 26 %.  Nybilkjøpere anser forhandler / bilforretning som viktigere enn bruktbilkjøpere, men ikke like viktig som Internett.  Utviklingen i bruk av internett som informasjonskilde før nybilkjøp øker dramatisk, mens dagspresse avtar mest i viktighet Kilde: finn.no

13 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 13 Internett vs. bilblader – økt konkurranse, men utfyllende egenskaper Spørsmål: Kan du sammenligne Internett mot papiravis/bilblader. Vi skal lese opp ulike egenskaper og ønsker at du skal fortelle om du foretrekker Internett eller papiravis/bilblader.  Internett scorer overlegent best på dybdeinformasjon sammenlignet med papiravis/bilblader.  Bilblader scorer naturlig nok overlegent best på leservennelighet.  Både på nyheter og biltester foretrekker de fleste bilblader, men Internett øker meget raskt  Troverdighet er et område hvor relativt mange mener at det er liten forskjell på Internett og aviser/bilblader.  Utviklingen tyder på at det er smart å ha en balansert strategi mellom bilblad og Internett – både for annonsører og medier !

14 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 14 Hva med konkurransesituasjonen i firmabilmarkedet ? Nærings-og firmabilmarkedet nærmeste år Hvilken utvikling kan vi forvente i Norge

15 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 15  Vi får tiltagende kamp om marked og marginer - på alle deler av bilholdet:  Innkjøp, innkjøpskanaler og distribusjon av bil (full range)  Finansiering / biladministrasjon / flåteadministrasjon (inkl.nettbaserte løsninger)  Bilutleie / erstatningsbil / bilpooler  Forsikring og differensierte former for driftsgarantier  Drivstoff, vask og lettere vedlikehold  Vedlikehold, service, reparasjoner (pay-as-you-drive løsninger/driftsavtaler)  Bilskadereparasjoner og lakkering (inkl.plast, glass og kvikkrep.av småskader)  Reservedeler inkl.dekk og glass (økning av renoverte deler / brukte deler)  Bilberging / 24 H – transport og logistikk (no-stop og tilgjengelighet service)  Omsetning av brukte biler – gjenkjøp og restverdi - megling og auksjoner (kompetanse : ”product, price & place”, samt rutiner / systemer / nettverk)  Ved å ”kontrollere” alle deler av bilholdet kan man selge den enkelte del med lavere marginer – og samtidig redusere samlet risiko… ! Det har mange forstått !  Mange – og stadig flere - aktører vil kjempe om kontroll på de samme områder - LeasePlan, ALD Automotive, Autolease, Hertz Lease, AutoPlan, SpareBank1 BilPlan, Nordea Bilplan osv., mens andre finansaktører velger en annen strategi...?  I tillegg har disse aktørene etablert web-baserte biladministrasjonsløsninger som sikrer 100% kontroll og oversikt (med stort vekstpotensiale i fremtiden)  Det vil bli helt avgjørende for merkekjedene å beholde strategisk og markedsmessig kontroll på alle (flest mulig) av ovennevnte områder, men det blir stadig vanskeligere... Nærings-og firmabilmarkedet nærmeste år Mange verdikjedeaktører vil ha sin del av ”kaka” ! Mindre marked, kraftig øket konkurranse og tøffere krav / pressede marginer

16 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 16 Dynamikken i nærings-og firmabilmarkedet •Skatte-og avgiftspolitikk (firmabilbeskatning etc.) •Konjunkturer (inntjening / stabil utvikling / forutsigbarhet / rentenivå) •Psykologi (forventninger / tro på fremtiden) •Tilrettelegging fra bilbransjen og biladministrasjonsselskaper •Back-log effekt gjenkjøpsavtaler (hva som faktisk skal ”veksles” inn ?) Hva med nærings-og firmabilmarkedet i 2005 ? Positiv påvirkning • Ny firmabilbeskatning går ”glatt” gjennom, og får en positiv innvirkning (psykologi)... • Fortsatt høykonjunktur og lav rente • ”Smarte” taktiske priser og kreativ produkttilpasning til nye skatteregler • Ytterligere produktutvikling og overgang til biladministrasjonsløsninger • Øket aktivitetsnivå og økt konkurranse – mellom flere aktører – påvirker markedet positivt (men, gir også økt marginpress) Negativ påvirkning • Dramatisk økning i råvarepriser veltes etter hvert over på forbruker (økte bilpriser) • Harmonisering av bilpriser i EU/EØS betyr økte bilpriser i Norge (Norge indeks 91) • Enkelte (ikke mange) vil skyve på et evt.bytte i påvente av skatterabatt 4.år, spesielt for dyrere biler med lav kilometerstand og god stand... • Back-log; 20 % færre biler skal ”veksles” inn i 2005 (utløp leasingavtale) • For dramatisk nedgang i $-kurs Marginal tilbakegang personbil – 31.000 enheter = ~30 % andel Marginal tilbakegang varebil < 3,5 t. – 23.000 enheter = ~80 % andel

17 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 17 Dynamikken i nærings-og firmabilmarkedet...men, kanskje vi først skal høre hva spesialistene mener om konsekvenser og mulig utvikling...?


Laste ned ppt "OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 1 Firmabilskatt - hva er nytt? 1.Innledning av John Fiskvik. Fakta og trender i firmabilmarkedet - forventninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google