Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PR Demokrati Etikk Av Øystein L. Pedersen © Høgskulen i Volda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PR Demokrati Etikk Av Øystein L. Pedersen © Høgskulen i Volda."— Utskrift av presentasjonen:

1 PR Demokrati Etikk Av Øystein L. Pedersen © Høgskulen i Volda

2 Forståelsen av ordet ”PR”
Eng: Public Relation – kontakt med samfunnet eller Nor: ukritisk skryt vs. samfunnskontakt

3 Demokrati Folkestyre Debatt - argumentasjon
Borgerlig offentlighet (Habermas) Ulike interessegrupper slipper til Makt- og demokratiutredningen

4 Etikk Moral er praksis, mens etikk er teori
To ulike etiske tilnærminger: Pliktetikk eller deontologisk etikk Konsekvensetikk, kausaletikk eller teleologisk etikk

5 Pliktetikk, deontologisk etikk
gr.: det som må gjøres, plikt fokus på selve handlingen eks: FNs menneskerettighetsdeklarasjon De ti bud - Public Relations Society of America Code of Ethics:

6 Konsekvensetikk, kausaletikk, teleologisk etikk
tele (gr.) formål ser på effekter eller konsekvenser av handlinger eks: Herman Wessel: rette baker for smed 500 forsøk (med en vaksine) kan få positive konsekvenser for fem millioner Forsøk (med behandling) på en dødsdømt fange kan hjelpe ti tusen mennesker (som har pest)

7 Etisk problemstilling I
Skal resultatene fra en undersøkelse om korrupsjon offentliggjøres, som kan skape større krise i landet og større oppslutning om populistiske partier? Plikt: søke sannhet og fortelle om dette Konsekvens: åpne for å skjule informasjon og å åpne for strategiske beslutninger (jf. udemokratiske regimer, miljøundersøkelser)

8 Problem II: ”Øl og etikk”
Er det etisk forsvarlig å reklamere for øl? Folk har begynt å drikke mer vin i Danmark

9 ”Bryggeriforeningens dilemma”
Pliktetikk: umoralsk å reklamere for alkohol Konsekvensetikk: mindre alkohol i øl enn vin avgifter, skatter og arbeidsplasser tradisjon og hygge

10 Kampen mot AIDS For høye AIDS-tall Kritikk av FN

11 Nyorientering i etikken (I)
Pliktetikk og konsekvensetikk Nyorientering Fornuft (følelser er subjektive og partiske) Følelser: sensitivitet overfor et etisk problem og andre mennesker Logisk-analytisk Innlevelse og nærhet Universalistisk Kontekstuell. Hensyn til svake grupper

12 Nyorientering i etikken (II)
Pliktetikk og konsekvensetikk Nyorientering Abstraksjoner Konkrete case/eksempler (kausalistikk) Individer tar beslutninger Fellesskapet tar beslutninger og blir påvirket av handlinger Menn (rundt 40) og vestlig/europeisk kultur Kjønnsforskjeller

13 PR og etikk PR og demokratiet
PR handler om relasjoner til andre mennesker Viktig for legitimitet og tillitt PR og demokratiet Dialog og debatt som en forutsetning for demokratiet Viktig med interessegrupper og aktivister

14 To typer konversasjon 1. Sosial: spontan, underholdende, følsom, avsluttende, ofte humoristisk 2. Problemløsende: har en hensikt utover selve konversasjonen fokuserer på argumenter og samtalepartner ønsker å formulere hvordan verden ser ut og hvordan den bør være – og respondere på disse utsagnene

15 Homogen problemløsende konversasjon
folk snakker først og fremst med dem som deler deres verdier forventer at konversasjonen vil forsterke deres syn og argumentasjon Kilde: Michael Schudson: Why Conversation is Not the Soul of Democracy (1997, sitert i Spicer 2000)

16 Heterogen, problemløsende konversasjon
samtalepartnerne deler ikke de samme verdiene, synspunktene og/eller erfaringene kan være ubehagelig [og tydeliggjør motsetninger] deltagere: informasjonsfolk, politikere, intellektuelle osv. Kilde: Michael Schudson: Why Conversation is Not the Soul of Democracy (1997, sitert i Spicer 2000)

17 Demokratiske krav til heterogen, problemløsende konversasjon
lik adgang til talerstolen bredt fordelt talefrihet like muligheter for å definere de grunnleggende reglene i diskusjonen og hva som er relevant argumentasjon oppmerksomhet passende forenklinger Kilde: Michael Schudson: Why Conversation is Not the Soul of Democracy (1997, sitert i Spicer 2000)

18 Dialog med mottaker interessegrupper/aktivister blir overkjørt
samarbeid med dominante grupper har en tendens til komprimere aktivistene samarbeid mellom organisasjon og berørte definere etikk gjennom dialog mellom mennesker med ulike verdier toveis-symmetrisk kommunikasjonsmodell Kilde: James Grunig (2000, sitert i Spicer 2000)

19 Jf. nyorientering i etikken
Dialog med mottaker Nyorientering Interessegrupper/ aktivister Fellesskapet tar beslutninger og blir påvirket av handlinger Definere etikk gjennom dialog mellom mennesker med ulike verdier Sensitivitet overfor et etisk problem og andre mennesker

20 Retorisk velvilje åpen og dogmatisk kommunikasjon
lytter og respekter andres argumenter respekt for andres rett til å delta positiv argumentasjon og ikke negativ aktivisters samarbeid med dominante grupper har ført til forandringer Kilde: Heath (2000, sitert i Spicer 2000)

21 Jf. nyorientering i etikken
Retorisk velvilje Nyorientering Åpen og dogmatisk kommunikasjon Innlevelse og nærhet Følelser Respekt for andres rett til å delta Hensyn til svake grupper

22 Omsorg og samhandling relasjonell orientering
verdsette forbindelser og sammenhenger definerer identitet gjennom forbindelser utøver makt sammen med andre legger til rette for andres utvikling, likhet og dialog en feministisk modell: i konflikt med en individualistisk, monologisk maskulin modell Kilde: L.A. Grunig, E.L. Toth & L.C. Hon (2000, sitert i Spicer 2000)

23 Jf. nyorientering i etikken
Omsorg og samhandling Nyorientering Utvikling, likhet og dialog Kjønnsforskjeller Fellesskap Utøver makt sammen med andre Kontekstuell. Hensynet til svake grupper Relasjonell orientering Følelser Innlevelse, nærhet

24 Kritisk teori tilse at de maktesløse også deltar i debatten
legger vekt på følelser aktivister og interessegrupper er ofte engasjert ut i fra følelsesmessig glød og motivasjon Kilde: Dozier og Lauzen (2000, sitert i Spicer 2000)

25 Jf. nyorientering i etikken
Kritisk teori Nyorientering De maktesløse Kontekstuell: Hensyn til svake grupper Legger vekt på følelser Følelser Innlevelse og nærhet Engasjement ut i fra følelsesmessig glød og motivasjon Konkrete case/eksempler

26 Postmodernistisk teori
frigjøring fra organisatorisk, kontrollert kommunikasjonsstyring informasjonsfolk som aktivister, for å skape symmetri og økende deltagelse informasjonsfolk representerer samvittigheten og er en forandringsagent nye synspunkter kommer frem gjennom forskjeller og motsetninger Kilde: Holtzhausen (2000, sitert i Spicer 2000)

27 Jf. nyorientering i etikken
Postmodernistisk teori Nyorientering Frigjøring Kontekstuell Konkrete case/eksempler Samvittigheten og forandringsagent Innlevelse og nærhet Nye synspunkter gjennom forskjeller og motsetninger Dialog!

28 Oppsummering God samfunnskontakt skal legge til rette for at den dyptpløyende og ubehagelige konversasjonen og debatten blir muliggjort (og lettere å gjennomføre) Dialog fører til større grad av tillitt Kilde: (Spicer 2000)

29 Dialog skaper PR: tillitt Etikk: forståelse Demokrati: deltagelse


Laste ned ppt "PR Demokrati Etikk Av Øystein L. Pedersen © Høgskulen i Volda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google