Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011 Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for å brukes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011 Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for å brukes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011
Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for å brukes i opplæringen Versjon 1.0/

2 Formål med presentasjonen
Å gjøre nye krav til registrering og rapportering av poliklinisk fysioterapi kjent Å gi introduksjon i helsefaglig koding i tilknytning til fysioterapi Å informere om hvor man finner mer kunnskap og hjelp til koding

3 Innhold i presentasjonen
Nye krav fra og formål med disse Mer konkret om registreringen Hva skal registreres Hva skal ikke registreres Bruk av helsefaglige kodeverk Diagnosekoding Prosedyrekoding Viktige adresser og nettsteder

4 Gjeldende krav fra 1. januar 2011:
Poliklinisk fysioterapi skal registreres elektronisk i ”PAS” Manuell registrering er ikke tilstrekkelig. Registrerte opplysninger om fysioterapi skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR) sammen med øvrig aktivitet. Dette skjer ”automatisk” hvert tertial Jfr. brev fra Helsedirektoratet den : ”Rapportering av poliklinisk fysioterapi i spesialisthelsetjenesten”. ”PAS” Norsk pasientregister: NPR

5 Formål med registreringen
Hensikten er å få komplett oversikt over poliklinisk fysioterapi, herunder hvorfor pasienter mottar fysioterapi hvilken type fysioterapi som gis omfanget av aktiviteten i ulike helseregioner Innsamlede opplysninger lagres i Norsk pasientregister og brukes blant annet til planlegging, styring, evaluering og forskning. Samme datagrunnlag brukes også ved eventuell senere inkludering av fysioterapi i Innsatsstyrt finansiering. Norsk pasientregister:

6 Hva skal registreres og hvor?
kontakter hvor polikliniske pasienter vurderes av fysioterapeut eller mottar fysioterapi hver kontakt skal registreres i ”PAS” (PAS = pasientadministrativt datasystem, ”fagsystem”, for eksempel DIPS) Norsk pasientregister:

7 Hva skal ikke registreres/rapporteres?
innlagte pasienter som vurderes av fysioterapeut eller mottar fysioterapi poliklinisk skal ikke rapporteres som egne kontakter! utført fysioterapi for innlagte kan registreres som prosedyrekoder og rapporteres som en del av oppholdet bassengtrening kreves ikke rapportert X Norsk pasientregister:

8 Hvilken informasjon skal registreres for hver kontakt?
For fysioterapi gjelder samme krav som for øvrig somatisk poliklinisk aktivitet Jfr. kontakter med annet helsepersonell Se Norsk pasientregister/ registrering og rapportering Hvilken informasjon som registreres og hvordan, er avhengig av applikasjonen som sykehuset bruker (EPJ/PAS) Eksempler på informasjon som skal registreres: Dato, tid Utførende helsepersonell (kode) Diagnose (kode) Type fysioterapi (kode) Norsk pasientregister:

9 ”Utførende helsepersonell”
Ved poliklinisk fysioterapi skal man angi fysioterapeut som Utførende helsepersonell. Kodeverdi 14 = fysioterapeut ”annet” er ikke fysioterapeut! Noen PAS/EPJ-systemer betegner dette som ’(personal)ressurs’. Ved rapportering skal registreringen bli konvertert til ”fysioterapeut”

10 Om diagnosekoding (1) Diagnosekoder registreres for å få informasjon om hvorfor pasienten har vært i kontakt med helsevesenet det er obligatorisk å registrere minst én diagnosekode for hver kontakt – også for fysioterapi Ofte finner fysioterapeuten den aktuelle diagnosekoden i journalen, men ikke alltid I disse tilfellene brukes én bestemt kode ICD-10-boken omfatter alle kodene Jordmødre kan også stille enkelte medisinske diagnoser. 10

11 Om diagnosekoding ved fysioterapi, eksempler
Fysioterapi ved akutt sykdom eller etter kirurgiske inngrep: bruk koden for den aktuelle sykdommen hvis medisinsk behandling fortsatt pågår. Etter avsluttet behandling bruk Z50.1 Annen fysikalsk behandling. Hofteprotese, utskrevet: Z50.1 Annen fysikalsk behandling Fysioterapi ved kronisk sykdom: bruk koden for den aktuelle sykdommen (fra journalen) Fysioterapi i behandling av følgetilstander av sykdom: bruk koden for følgetilstanden som du finner i journalen KOLS: J44.9 Uspesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom Lymfødem som skyldes cancer: I89.0 Lymfødem, ikke klassifisert annet sted Fysioterapi for kreftpasienter: bruk kreftdiagnosen fra journalen

12 Er det tilstrekkelig å kode én tilstand – hva med ”bidiagnoser”?
Ved poliklinisk fysioterapi er det koding av hovedtilstand (”hoveddiagnose”) nok – dvs. én kode valgt etter tidligere regler Andre tilstander (”bidiagnoser”) skal normalt ikke kodes ved poliklinisk fysioterapi

13 Diagnosekoding: koder som ikke skal brukes
Følgende koder i ICD-10 skal ikke brukes ved poliklinisk fysioterapi Z Rehabilitering etter hjertesykdom Z50.2 Rehabilitering av alkoholiker Z50.3 Rehabilitering av legemiddelmisbruker Z50.6 Ortoptisk trening Z50.7 Arbeidsterapi og yrkesrettet rehabilitering, ikke klassifisert annet sted Z50.8 Behandling som omfatter bruk av annet spesifisert rehabiliteringstiltak, herunder Z50.80 eller Z50.89 Z50.9 Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak Z50.1 Annen fysikalsk behandling kan derimot brukes. 13

14 Om prosedyrekoding (1) Prosedyrer skal kodes når disse er utført
Det som er kodet skal være dokumentert i pasientens journal – samsvar mellom kode og journal

15 Om prosedyrekoding (2) Alle prosedyrekoder er samlet i Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer mange koder som er aktuelle for fysioterapi finnes i kapittel W … men også i andre kapitler Det aktuelle kodeverket heter NCMP (medisinske prosedyrekoder) Samme publikasjon omfatter også kodeverket NCSP (kirurgiske prosedyrekoder)

16 Aktuelle prosedyrekoder ved poliklinisk fysioterapi (1)
Eksempler av koder i kapittel W WNDA00 Instruert fysisk trening WNFQ00 Elektroterapi WNFP00 Termoterapi av bløtdelsvev/ledd WNFS00 Massasje/bløtvevsbehandling av kroppen WNFT00 Manipulasjonsbehandling WNFU00 Mobilisering eller traksjon av ledd WNFV00 Manuell lymfødembehandling WNFZ00 Lungeventilering eller -drenasje (fysioterapi) Eksempler av koder fra andre kapitler GDFC00 Spirometri. FYFX05 Fysisk belastningstest

17 Hvor nøyaktig skal en kode prosedyrer?
”skal” – nødvendig nivå WNDA00 Instruert fysisk trening WNDA05 Instruert utholdenhetstrening WNDA10 Instruert bevegelighetstrening/-tøying WNDA15 Instruert styrketrening WNDA20 Instruert ferdighetstrening WNDA25 Instruert motorisk trening WNDA30 Instruert sansestimulering WNDA35 Instruert koordinasjonstrening WNDA45 Instruert CI-trening WNDA50 Instruert balansetrening ”kan” – hvis en ønsker å spesifisere nærmere

18 Koding av fysioterapi i gruppe
Hver pasient skal registreres hver gang type fysioterapi angis med aktuell prosedyrekode at det dreier seg om gruppebehandling angis med relevant tilleggskode Gruppeterapi, eksempel på koding: WNDA00 Instruert fysisk trening + ZWWA30 Prosedyre rettet mot en gruppe av pasienter Å registrere gruppeterapi uten å bruke tilleggskode anses som feilkoding

19 Koding av fysioterapi for innlagte?
utført fysioterapi for innlagte kan registreres som prosedyrekoder og rapporteres som en del av oppholdet prosedyrekoder Det er tilstrekkelig å rapportere den enkelte kode én gang selv om fysioterapien er gitt gjentatte ganger Unntak: bassengtrening kreves ikke rapportert. Dette gjelder selv om det finnes en prosedyrekode for bassengtrening. (eventuell bassengtrening for polikliniske pasienter trenger ikke heller registreres eller rapporteres)

20 Eksempel 1: Koding ved poliklinisk fysioterapi:
Pasient med hofteleddsartrose er operativt behandlet med hofteleddsprotese. Diagnosekode i journalen er M16.1 Primær hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon. Pasienten deltar gruppetrening i poliklinikken. Koding ved poliklinisk fysioterapi: Diagnosekode (ICD-10)= Z50.1 Annen fysikalsk behandling Aktuelle prosedyrekoder (NCMP): WNDA00 Instruert fysisk trening + ZWWA30 Prosedyre rettet mot gruppe pasienter

21 Eksempel 2: Koding ved poliklinisk fysioterapi:
Pasient er ferdig behandlet etter akutt hjerteinfarkt. Diagnosekode i journalen = I21.9 Uspesifisert akutt hjerteinfarkt, 1. gang. Pasienten mottar poliklinisk fysioterapi i gruppe. Koding ved poliklinisk fysioterapi: Diagnosekode (ICD-10) = Z50.1 Annen fysikalsk behandling Aktuelle prosedyrekoder (NCMP): WNDA00 Instruert fysisk trening + ZWWA30 Prosedyre rettet mot gruppe pasienter

22 Eksempel 3: Koding ved poliklinisk fysioterapi:
 Pasient med varig funksjonssvikt. Diagnosekode i journalen: F82 Spesifikk utviklingsforstyrrelse motoriske ferdigheter . Konsultasjon hos fysioterapeut poliklinisk.  Koding ved poliklinisk fysioterapi: Diagnosekode (ICD-10) = F82 Aktuelle prosedyrekoder: WMCM00 Strukturert kartlegging av motorikk + WPBP00 Rådgivning /opplæring av pårørende i håndtering/stimulering av barn (tilleggskode ZWWA40 brukes for å definere objekt) Varig tilstand, samme kode

23 Eksempel 4: Pasient med polyartritt. Diagnosekode i journalen er M13.0 Uspesifisert polyartritt. Koding av poliklinisk fysioterapi Diagnosekode (ICD-10) = M13.0 Aktuell prosedyrekode (NCMP): WPAA00 Individuell rådgivning Kronisk tilstand, samme kode

24 Henvendelser og informasjon på nett
Informasjon om helsefaglige kodeverk (diagnoser og prosedyrer): og terminologi Retningslinjer for helsefaglig koding: Søkeverktøy for helsefaglige kodeverk: finnkode.kith.no Spørsmål om koding/brukerstøtte: Nyheter fra KITH på nett:

25 Bestilling av bokutgave av prosedyrekoder
”NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2011” Boken kan bestilles (og forhåndsbestilles på): Tlf: Faks: (pris 225,- + frakt)


Laste ned ppt "Rapportering av poliklinisk fysioterapi til Norsk pasientregister: nye krav fra 2011 Presentasjon utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet for å brukes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google