Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om pasienter med muskel-skjelettplager Pål Kristensen Ranheim Legesenter, Trondheim spesialist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om pasienter med muskel-skjelettplager Pål Kristensen Ranheim Legesenter, Trondheim spesialist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om pasienter med muskel-skjelettplager Pål Kristensen Ranheim Legesenter, Trondheim spesialist i allmennmedisin praksiskonsulent medlem NFA’s referansegruppe for muskel-skjelettlidelser medforfatter Lærebok i allmennmedisin og NEL

2 Disposisjon Henvisninger Epikriser Enkle forespørsler Ventetid
Formidle kunnskap til primærhelsetjenesten Samhandlingsprosjekt De funksjonelle pasientene PKO-ordningen Felles utfordringer Samhandlingsplakaten

3 Henvisninger Kvalitet
Hva trenger spesialisten av opplysninger for å kunne svare på vår problemstilling? Tydelig problemstilling – hva vil vi oppnå med henvisningen? Ny prioriteringsveileder Hva med de som ikke får rett til spesialisthelsetjeneste? Henvisningsveileder Elektronisk - KITH-mal ”Den gode henvisning” Returnere dårlige henvisninger?

4 Epikriser ”Den gode epikrise” – KITH-mal
Ikke gjenta hele sykehistorien, kort resyme Referere nye undersøkelser Vurdering Konklusjon

5 Enkle forespørsler Telefon Eletroniske forespørsler – dialogmeldinger
Erfaren spesialist Journalføres Kan unngå henvisninger Second opinion – bekreftelse Sparer tid – forkorter sykdomsforløpet

6 Ventetid Viktig – spesielt for de funksjonelle lidelsene
Standardiserte pasientforløp? Hvem skal prioriteres ? Samarbeide med private spesialister -fordele oppgaver?

7 Formidle kunnskap til primærhelsetjenesten
Plikt ifølge samhandlingsreformen LEON-prinsippet Sparer tid og ressurser Ta hensyn til ulike roller i primær- og spes.helsetjenesten Identifiser gode fysioterapeuter

8 Eksempel på samhandlingsprosjekt
”Smerter og samhandling i bevegelse” STarT Back (Screening for Targeted Treatment) Jonathan Hill Keel University, England Prioritere de vanskeligste – ”gule flagg” – dårligste prognose vedr. sykem/uførhet 50% reduksjon i sykefravær! Fastleger ved to legesentre screener Primærleger og fysioterapeuter opplæres til gruppebasert eller individuell kognitiv tilnærming og trening/aktivisering

9 De funksjonelle pasientene - stor utfordring
Type 1 pasienter Type 2 pasienter Type 3 pasienter

10 PKO-ordningen jeg har blitt bedt om å si noe om praksiskonsulentordningen
Landsomfattende Betales av helseforetakene Samhandlingsreformen kan gi endringer Skal bedre kommunikasjon og samhandling Kurs-møter Skriftlig info – lokale retningslinjer Praksisnytt

11 Noen felles utfordringer
Behov for generelle fys. med. poliklinikker Mange helprivate tilbud MR øker mye Mediaoppslag Kreftangst hos pasienter og leger Unngå klager – for sikkerhets skyld medisin Fokus på kroppen Primær- og spesialisthelsetjenesten har ulike roller Skriftlig kvalitetssikret informasjon til pasientene – eks. via NEL eller FORMI

12 Samhandlingsplakat for leger praksiskonsulent Bente Thorsen, Oslo God samhandling mellom leger er avgjørende for trygg og god pasientbehandling Gjensidig respekt og likeverdighet skal ligge til grunn for samarbeid leger imellom, og mellom leger og alle andre aktører i helsetjenesten Ved henvisninger og tilbakeskrivninger Tenk på din kollega som skal ta imot og behandle videre den pasienten du sender fra deg Gi god informasjon i henvisning og epikrise Husk oppdatert medisinliste Overlat ikke til din kollega en jobb du helst og best skulle gjort selv Hvis du mener at en pasient bør henvises eller få rekvisisjon til en tjeneste, skriver du henvisningen/rekvisisjonen selv, med mindre det er klar grunn til å be en kollega gjøre det

13 Samarbeid om pasienter med kroniske og sammensatte lidelser
Ved kompliserte tilstander informerer vi hverandre, og rådslår pr telefon eller ved å møtes. Gjensidig beslutningsstøtte mellom leger bidrar til god pasientbehandling Gode oppfølgingsavtaler gir trygghet for pasienten og sparer tid for din kollega Planlegg og lag klare avtaler med pasienten om kontroller og annen oppfølging der det er nødvendig. Skriftliggjør avtalene overfor pasient, i henvisninger og epikriser La pasienten ta ansvar for timebestillinger og oppfølging der det er mulig. Gi pasienter som trenger det, hjelp til nødvendige avtaler Ha forståelse for at tidspress og rammebetingelser av og til fører til at det kolleger overleverer til hverandre ikke alltid er så optimalt som man kunne ønske seg Snakk aldri nedsettende om dine kolleger i møter med pasienter og pårørende

14 Takk for at dere hørte på !


Laste ned ppt "Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om pasienter med muskel-skjelettplager Pål Kristensen Ranheim Legesenter, Trondheim spesialist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google