Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRAUMEN OM STORSAL Kyrkjetunet i Os Tatt i bruk oktober 1989.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRAUMEN OM STORSAL Kyrkjetunet i Os Tatt i bruk oktober 1989."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRAUMEN OM STORSAL Kyrkjetunet i Os Tatt i bruk oktober 1989

2 Idéen til Kyrkjetunet • I samsvar med og innanfor råma av det som er sagt i § 23 og § 25, første lekken, i Lov om Den norske Kirkes ordning, kan kyrkjelydshuset gje rom for ulike former for arbeid av kristen, diakonal og sosial karakter. (sitat: vedtekter) • Primært det som reknast som kyrkjelydsarbeid i Os; inkl organisasjonane sitt arbeid.

3 Historie • Etablering av Stiftelsen Kyrkjelydshus i Os i 1985 • Kostnad ca 4 mill; derav 2 mill i lån. • Lån, inkl Teigentomten nedbetalt i 2005 • 2011 Stiftelsen nedlagt og eigedom overført til Os sokneråd – Dra nytte av MVA-refusjonsordning

4 Rammevilkår for Kyrkjetunet • Ein offentleg del – kontorfløy – Finansiert av kommunen og driftstilskot til soknerådet • Forsamlingsdel – Finansiert gjennom • Leige (eksterne og interne) • Gjevarteneste og offer • Dugnadsinnsats

5 Ønskjer for utbygging • Storsal med plass til 150-200 (gjerne større ?) • Toalettanlegg • Fleire rom • Lagerplass Og sist, men ikkje minst: – Økonomisk gjennomførbart

6 Våre planer

7 Kostnader • Fått en prisvurdering gjennom et større entreprenørfirma som kjenner dagens marked og hadde bygget prosjekter som kunne være referanse på kostnad. • 7,5-8 mill + mva • + interiør og utstyr • Behov for opprusting/helhetsløsning i ganger

8 Finansiering • SR kan «skrape sammen» opp mot 1 mill. • Offentlige stønadsordninger; inntil 1 mill dersom vi er heldige. (Ventetid) • Os kommune: NEI • Lag- og organisasjoner ? • Bedrifter ? • Andre ? (legat, fonds, stiftelser, …) • Kyrkjelyden; det vil si deg og meg og noen til.

9 Hvordan kan du og jeg bidra ? • Givertjeneste – Flott, men sein finansiering og prosjektet tar tid. – For noen kan det være løsning • Fordel – Lett tilgjengelig ordning • Ulempe – Tar tid og sårbar når noen ikke følger opp

10 KAPITAL-LÅN / GAVE • Enkleste: En raus gave (gave med 4 el 5 0-tall) • De mer realistiske; kombinasjon av lån/gave med skattefrihet. • Presentasjon av noen modeller.

11 Ulike modeller • Prinsippet: • Jeg stiller et beløp til rådighet for soknerådet som rente- og avdragsfritt lån (!!) • Soknerådet spør om du vil gi avkall på lånet med et beløp fra tid til annen • Du gir avkall på del av lånesum og sier det er en gave til soknerådet • Gaven innmeldes og utløser skattefordel

12 Hvordan får jeg tak i pengene ? • Jeg har penger i banken • Jeg låner pengene • Kombinasjon av disse • FORDELER. – Pengene kommer raskt til disposisjon for utbygging – Ikke rentekostnad el kredittutfordringer for SR

13 Tabell – ulike beløp og tid GAVEBELØP Årlig avskrivingAntall årBidrag pr mndSkatte-fordel IAvdrag/renterSkatte-fordel II 60 00012 00051 0003 3601 0943 676 60 0006 000105001 6805962 003 120 00012 000101 0003 3601 1924 005 30 0006 00055001 6805471 838 30 0003 000102508402981 001

14 Hvorfor skal vi bygge ut K-tun ? • Større arena for menighetens aktiviteter • Plass til større samlinger • Plass til flere parallelle samlinger (flere rom) • Vi har en unik plassering sentralt i Os • God tilkomst

15 Menighetsarbeid • Fellesskap, - kristent og sosialt fellesskap • Kunnskapsformidling; om ulike aktiviteter og om kristen tro • Kulturelle sider; opplevelser i form av mat, musikk, sang, fortellinger/diskusjoner, +++ • Diakoni; arena for diakonale tiltak og utøvelse • (Sitat Gro: «Alt henger sammen med alt.»)

16 FRAMDRIFT • Fra 1/10  31/10 – Teikningstid – (Tilleggstid 2-4 mnd ?) • DRAUM; fullteikna til 1/3-13 • Ferdigstille teikningar/prosjekt/byggemelde til 30/6-13 • Anbodsinnhenting og byggestart 1/10-2013 • Innflytting 15/10-2014 samstundes med at vi markerer 25-års jubileum for trinn I

17 Realistisk ?? • Dersom mange nok av oss vil dette nok klarer vi det ! • Noen valg – Ville prioritere gjennomføring; dvs gi avkall på noe annet • Utsette bytte av bil en periode ? • Utsette andre investeringer en periode ? • Prioritere litt annerledes i hverdagen

18 Teikningsdokument TILSAGNSDOKUMENT Underteikna ønskjer å støtte opp om utbygging av Kyrkjetunet i Os og vil stille KR ……………………………….. til disposisjon som rente- og avdragsfritt lån til disposisjon for Os sokneråd som eigenkapital for utbygging. Lånet løper over inntil 20 år. Beløpet vert innbetalt til Os sokneråd kto 3201.53.23476 Innan 1/11-2012 Alternativ dato: ………….. for innbet. • Beløpet er øyremerkt utbygging av Kyrkjetunet. • Os sokneråd vil sjå til at pengane berre vert nytta til utbygging av kyrkjetunet og at rekneskapen for dette vert revidert i samsvar med gjeldande økonomiforskrift for kyrkjeleg verksemd.


Laste ned ppt "DRAUMEN OM STORSAL Kyrkjetunet i Os Tatt i bruk oktober 1989."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google