Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEMOGRAFI = befolkningslære

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEMOGRAFI = befolkningslære"— Utskrift av presentasjonen:

1 DEMOGRAFI = befolkningslære

2 Jordas befolkning Over 7,7 milliarder
Øker ca 83 mill i året Tidligere ble veksten hold nede av demografiske kriser (tyfus, svartedøden, U-år) Første nettsted + oppgaver

3 Ujevnt fordelt på kloden
Mange områder er øde¨- klima og leveforhold

4 I dag bor mennesker over hele kloden
Vi har teknologi og mestrer naturen år siden: Homo sapiens enerådende over hele jorda. Før den tid levde flere menneskearter side om side år siden: ca 10 millioner mennesker Hvilken revolusjon skjedde for år siden pga nye kunnskaper? Dette skaper fordeler og problemer. Noen lever i ekstrem luksus, mens mange så vidt overlever. Mennesket har ikke alltid hersket på jorden.

5 Jordbruksrevolusjonen
Temmet dyr og sådde ville planter Fast bosetting og befolkningsvekst ÅR 0: ca Befolkningsveksten var 0,1 % per år 1804: Industrielle revolusjonen: Oppfinnelser, effektivt jordbruk og legevitenskap - høyere levestandard, barnedødeligheten går ned, høyere levealder år siden- ca10 millioner msk. De levde lenge nok til å få barn

6 Befolkningseksplosjon fra 1830
1927: : 1974: 1987: 1999: 2011: ????: 123 år fra 1804, 44 år, 13 år, 13 år, 12 år, 12 år, forventes i 2024

7 Befolkningseksplosjon i 1960-70
2 % befolkningsvekst pr år Mer bruk av naturen og ressurser Overbefolkning? Nå ca 1,2% vekst. Hvis veksten fortsetter, vil det være milliarder i 2100 Hva er sannsynlig? FN forventer at vi blir 11,2 milliarder mennesker i 2100. 2 % av 3milliarder = 60 millioner. I dag får kvinner i gjennomsnitt 2,5 barn og med denne farten vil vi bli 27 milliarder mennesker i 2100.

8 SFT = Samlet fruktbarhetstall
Hvor mange barn hver kvinne føder i snitt Afrika høyest gjennomsnitt på 5,1 Europa lavest gjennomsnitt 1,4 Når er SFT er 2,1 vil befolkningen være stabil SFT på 2,1 kalles Reproduksjonsnivået Norge har 1,56 2,1 (Hvor mange barn hver kvinne må føde (i snitt) for at neste generasjon skal bli like stor) Fødselsrate= antall levendefødte pr 1000 innbygger pr år. Dødsrate

9 Befolkningsvekst antall fødte – antall døde = naturlig tilvekst
+ innvandrere - utvandrere = befolkningsvekst Fødselsrate: Antall levendefødte pr 1000 innbygger Dødsrate: Antall døde pr innbygger Hvordan får vi negativ naturlig tilvekst?

10 Befolkningspyramider
Viser aldersfordeling ikke hvor mange. Hva kjennetegner et U-land og et I-land ? De tærende/ forsørgelsesbyrden De nærende/ yrkesaktive Forventet levealder Brukes til planlegging Hvor lenge forventes det at barna som blir født dette året kommer til å leve  

11 Den demografiske overgangen
Hypotese: Alle land vil fullføre den demografiske overgangen innen år 2100: Kvinner vil få færre enn to barn i snitt og levealderen vil øke. De fleste europeiske land gikk gjennom de første to fasene på slutten av 1800-tallet Alle land i Europa har gjennomført overgangen, noen land er på vei inn i fase 5 Bygger på en hypotese - modell. FN har vært treffsikre Inkludert Norge, og har gjennomført den demografiske overgangen.

12

13 Utenfor Europa De fleste land var i fase to på 1950-tallet: Rask nedgang i dødeligheten, men høy fødselsrate Latin-Amerika, Sør-Asia og Nord-Afrika er i fase tre - fødselsraten har begynt å avta Afrika sør for Sahara, fortsatt høy fødselsrate. Største befolkningsveksten i verden vil skje her  Befolkningsvekst i verden

14 Eldrebølge Japan er et av landene med flest eldre mennesker
Fase 5 Hvilke problemer har Japan?

15 Italia fase 5

16 Norge

17 Malawi er et fattig land som har mange yngre mennesker
Hvilke problemer har Malawi?

18 Kjønnsfordeling 51,5 % gutter 48,5 % jenter Balanse når vi er ca 50 år
Overskudd av kvinner over 50 år 1000 barn = 515 gutter og 485 jenter = og

19 Fattigdom og miljøproblemer
Fattigdom er både en årsak til, og en konsekvens av, befolkningsvekst. Bærekraftig utvikling Skape gode levekår for mennesker i dag uten å ødelegge for framtidige generasjoner   Det er grenser for hva naturen tåler. Fattigdom fører til befolkningsvekst ikke motsatt. Gro Harlem Brundtland ledet en kommisjon som første gang brukte begrepet bærekraftig utvikling i 1987.

20 Hvor mange kan jorda bære?
Hvilke faktorer må med i det regnestykket? Hvor mye forbruker hver enkelt? Hvilke energikilder brukes? Hvordan ta vare på økosystemer og ressurser? Ulikhet, konflikter og klimaendringer er hovedproblemet ikke befolkningsvekst Hva gjør vi med avfall?

21 FNs befolkningskonferanser
Kairo-1994 mål: Stabilisere verdens befolkning innen 2050 på 8-9 milliarder 2015: Bærekraftsmålene vil føre til stabilisering av folketallet

22 FNs bærekraftsmål - Mål 1: Utrydde fattigdom - Mål 3: God helse Trygge på at barn vokser opp + familieplanlegging - Mål 4: God utdanning - Mål 5: Likestilling mellom kjønnene: kvinners rett til utdanning. Kunnskap =>kvinner bestemmer selv om/når de ønsker barn

23 Befolkningsplanlegging
Reduksjon av fattigdom Utdanning Likestilling Opplysning Prevensjon Bedre helsestell og offentlige tjenester Reduksjon av fattigdom, og økt tilgang til utdanning for kvinner har ført til at kvinner får færre barn enn tidligere.

24 Kina verdens mest folkerike land 1,4 milliarder
Innførte ”ettbarnspolitikk” i Har myket opp India vil passere Kina Er det lettere å kontrollere befolkningsvekst i et diktatur? Har kontroll på befolkningsvekst i dag.

25 Bosetningsmønster Folk bosatte seg der det var lett tilgang på ressurser – elvedeltaer

26 Urbanisering 1800: 3% av alle mennesker bodde i byer 1950: 30%
1950: 30% I dag: < 50% Stadig færre i primærnæringen Flere jobber i sekundær/tertiærnæringen Urbanisering kan føre til innovasjon og større effektivitet => skaper økonomisk vekst. Hvorfor urbanisering? Hva er positivt med urbanisering?

27 Innen 2050 < 3 milliarder mennesker vil flytte til byer
«Utviklingsland» er mindre urbaniserte Afrika og Asia vil stå for den største veksten Skyldes høy befolkningsvekst og jordbrukssvikt på landsbygda. Mennesker forlater landsbygda på jakt etter arbeid. Byene vokser fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger.  Den høye urbaniseringstakten

28 Utfordringer for rasktvoksende byer
Mange kjemper om de samme ressursene For mye trafikk og luftforurensning For lite penger til offentlige tjenester Mangel på gode og rimelige boliger I fattige land kan opptil 70% av storbyer være slumområde Stress, arbeidsledighet

29 Slum - Andelen mennesker som bor i slum minsker, men antallet har vokst fra 650 millioner i 1990 til 890 millioner - Mangler trygt sted å bo, helsetjenester, rent vann og gode sanitærforhold.

30 Storby Hvorfor flytter flere til store byer?
Er det viktig å snu flyttestrømmen? Hvordan kan vi få folk til å bli i distriktene?

31 Bosetningsmønster Hvor tett bor vi?
Norge har 14 mennesker pr. kvadratkilometer Bangladesh har 836 mennesker pr. kvadratkilometer

32 kilder https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Befolkning
folkevandringer befolkningsvekst i historien


Laste ned ppt "DEMOGRAFI = befolkningslære"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google