Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnmodellen: likevekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnmodellen: likevekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnmodellen: likevekt
Makroøkonomi for økonomer BI Trondheim Johannes Mauritzen K2.6 Steigum Vi fortsetter med vår grunnmodell ved å etablere en likevekt. Likevektsbetingelsen er veldig enkel: vi sier at likevekten er når etterspørsel er lik produksjon eller inntekt.

2 Likevekt 𝑍=𝑎∗𝑌+ 𝑍 0 Likevektsbetingelse: Y=Z 𝑌=𝑍 ⇒ 𝑌=𝑎∗𝑌+ 𝑍 0
𝑍 0 = 𝐺−𝑎∗𝑇 +𝐼+𝑏 Likevektsbetingelse: Y=Z 𝑌=𝑍 ⇒ 𝑌=𝑎∗𝑌+ 𝑍 0 ⇒𝑌−𝑎𝑌= 𝑍 0 ⇒𝑌 1−𝑎 = 𝑍 0 ⇒ 𝑌 ∗ = 𝑍 0 1−𝑎 Vi begynner med vår formula for aggregert etterspørsel som var proporsjonalt med inntekt og også avhengig av en rekke andre faktorer som vi setter i Z0 Som sagt, vår likevektsbetingelse er at produksjon eller inntekt, Y er likt aggregert etterspørsel. Hvis vi deretter setter inn vår formula for aggregert etterspørsel, så får vi en formula for produksjon i likevekt, Y *. Det er Z0 dividert med (1-a) Husk at *a* er marginale konsumtilbøyelighet.

3 Agg. Etterspørsel, Z BNP-Volum, Y Y=Z a 𝑍 0 Y*
Her ser vi en figur av vår likevekt. Den svarte linjen er aggregert etterspørsel. Den røde linjen har en helning på 45% - det vil si den representerer alle punktene der inntekt er likt etterspørsel. Likevekt er der de to linjene krysser hverandre. Y* BNP-Volum, Y

4 Etterspørselsjokk Agg. Etterspørsel, Z BNP-Volum, Y Y=Z 𝑍 0 𝑍 0 ´ Y*´
Nå har vi verktøyet vi trenger til å analysere effekten av en etterspørselsjokk. Du kan tenke på en etterspørselsjokk som noe uforventet som skjer som påvirker aggregert etterspørsel. Kanskje det er en terrorist-hendelse eller en finanskrise. Det har uansett effekten av å påvirke etterspørsel nedover. Men det vi ser i figuren er at endringen i produksjon er ganske mye større enn den opprinnelige negative bevegelsen av etterspørselskurven. Dette er på grunn av multiplikator-effekten. 𝑍 0 ´ Y*´ Y* BNP-Volum, Y

5 Multiplikator-effekten
Fra likevekt: 𝑌 ∗ = 𝑍 0 1−𝑎 ⇒ 1 1−𝑎 ∗ 𝑍 0 Etterspørselsmultiplikatoren: 1 1−𝑎 a: marginale konsumtilbøyeligheten. Tall eksempel: hvis konsumtilbøyeligheten er 0,4, så er multiplikatoren 1 1−0,4 = 1 0,6 =1,66 Effekten på inntekt/produksjon i likevekt blir 1,66 så stor som den opprinnelige sjokket. Hvis vi går tilbake til vår likevekts-ligning, så ser vi at vi kan skrive likevekt produksjon som 1 over 1– a gange Z 0 1/ (1-a) heter i dette tilfellet etterspørselsmultiplikatoren og den er avhengig av konsumtilbøyeligheten. Hvis vi har en marginale konsumtilbøyelighet av 0,4 for eksempel, så blir multiplikatoren 1 over 1– 0,4 som er likt 1,66 Effekten på inntekt/produksjon i likevekt blir 1,66 så stor som den opprinnelige sjokket. Hvorfor er det sånt? La oss si at det skjer en sjokk: en terrorist-hendelse eller finanskrise. Dette fører til lavere etterspørsel. Vår forutsetning i denne modellen er at bedriftene tilpasser sin produksjon til etterspørsel, så de produserer mindre, og det blir mindre inntekt også Med mindre inntekt så blir det mindre disponibel inntekt og dette påvirker konsum negativt. Hvor mye påvirker det konsum? Da må vi se på den marginale konsumtilbøyelighet. Med lavere konsum så har vi lavere aggregert etterspørsel igjen, og dermed lavere produksjon og lavere inntekt. Og igjen det fører til lavere disponibel inntekt og nok en runde med lavere konsum. Dette fortsetter fram til vi når vår ny likevekt.


Laste ned ppt "Grunnmodellen: likevekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google